Paaskaars
De pastorale raad heeft besloten dat de paaskaars van het afgelopen jaar naar onze koster Mieneke Bult gaat. U hebt dat ook kunnen zien in mijn “digitale boodschap” van afgelopen week. Mieneke is al jarenlang onze koster en was afgelopen jaren het gastvrije gezicht van Oost. Mieneke zou met Pinksteren haar laatste dienst doen, want ze gaat met pensioen. Helaas zien de laatste maanden van haar officiële kosterschap er heel anders uit dan wij hadden gedacht en verwacht.
Wij wilden Mieneke deze Paaskaars van haar laatste kerkelijke seizoen geven. Mag het Licht van Christus Jan en Mieneke omringen nu en straks als er voor hen een andere levensfase ingaat.
Namens de pastorale raad,
Ds. Anne Henk Boschma

Wikensafari 18 april
Burgerplatform “Drachten op eigen wieken” zal op zaterdag 18 april tussen 11 - 17 uur samen met organisaties en professionals “ de Wikensafari” organiseren in onze wijk.
Het burgerplatform Drachten stelt zich ten doel:
• de organisatie van zorg en welzijn in Smallingerland te verbeteren,
• de eigen regie van burgers ten behoeve van eigen invloed op de kwaliteit van leven te vergroten en
• een bijdrage te leveren aan betere gezondheid van alle inwoners.
De Wikensafari is een wandeltocht door de Wiken langs een aantal locaties waar organisaties, bedrijven en initiatiefnemers uit de wijk willen laten zien hoe zij bijdragen aan meer gezondheid. Op diverse locaties worden creatieve en ludieke presentaties of activiteiten georganiseerd, die steeds weer een ander aspect van gezondheid laten zien. Meer informatie kunt u vinden op W: https://www.drachtenopeigenwieken.nl of Facebook: drachten op eigen wieken.
De kerkenraad van de Menorah is gevraagd medewerking te verlenen aan de Wikensafari. Dat willen wij van harte doen. We willen graag de Menorah openstellen als pleisterplaats; de bezoekers een moment van bezinning, rust en/of ontmoeting, een goed gesprek bieden. Dit is een mooie manier om ons te presenteren als gemeenschap en de behoefte aan zingeving, informatie over de kerk te peilen bij bewoners van deelgebied Oost.
Vrijwilligers kunnen met bezoekers in gesprek gaan, een rondleiding door de kerk geven en vragen beantwoorden. Er zullen ook bezoekers zijn die een moment van rust, bezinning willen ervaren. Er zal in de kerk muziek te horen zijn en er kan een kaarsje gebrand worden. Bezoekers kunnen koffie, thee, soep krijgen en de kinderen kunnen buiten spelen op een luchtkussen.
De werkgroep Wikensafari zoekt gastheren en gastdames die op zaterdag 18 april gedurende 2 uren (11-13 uur, 13-15 uur, 15-17 uur) bezoekers willen ontvangen en rondleiden in de Menorah. Er zullen minimaal 4 vrijwilligers per tijdslot in de Menorah aanwezig zijn, naast Mieneke Bult (en ondersteuning). Doet u ook mee?
We hopen van harte op uw medewerking. U kunt zich persoonlijk, telefonisch en per mail aanmelden (o.v.v. uw telefoonnummer) bij de leden van de werkgroep.
Na aanmelding zal een van de werkgroep leden op een later moment telefonisch contact met u zoeken om u van de nodige informatie te voorzien.
De werkgroep Wikensafari;
Trienke Bijland, Arjan Boven, Feikje Smit en Willeke Bijma

Terugblik ouderenmiddag
Dinsdagmiddag 3 maart hadden we kunstschilder Jan Kooistra uit Dokkum op bezoek in de Hoeksteen voor onze ouderenmiddag voor leden van de Menorah en de Hoeksteen.
De heer Kooistra schildert over het leven van Jezus en verbindt het met het alledaagse leven. Binnenkort start een serie in de Geandewei waarin hij vertelt en laat zien wat hij heeft met de Psalmen.
Voor deze middag had hij een serie van 9 schilderijen (kleine replica’s) mee genomen en uitgestald die hij gemaakt heeft over het leven van Jezus, genaamd "in verwondering".

Over elk schilderij vertelde hij wat hem heeft bewogen het te maken zoals het gemaakt is. Gebruik makend van verschillende verhalen uit meerdere Bijbelvertalingen heeft hij geprobeerd te schilderen wat hij had gelezen en het bracht hem meermaals in verwondering.

Deze ‘in verwondering’ raakte alle aanwezigen omdat elk schilderij zo veelzeggend was.
Tussen de uitleg van de schilderijen werden er liederen gezongen die bij de tekst pasten.
U kunt de schilderijen en een korte uitleg zien en lezen op de W: https://jan-kooistra.nl

Een zeer waardevolle middag die ons meer bewust heeft gemaakt van de betekenis van de Bijbelverhalen. Mevrouw Akke Oppewal had de leiding van de middag en de heer Hans Dorsman begeleide de samenzang op het orgel.
We hopen u de volgende gezamenlijke ouderenmiddag op 6 oktober 2020 weer te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Ineke, Jitske, Akke en Trienke

Terugblik op zondag 8 maart
Op 4 maart was het 50 jaar geleden dat de Menorah werd geopend. Als kerkenraad dachten wij dat het goed zou zijn om in dankbaarheid te gedenken wat ons 50 jaar als gemeente geschonken is. Op zondag 8 maart was er een heel mooi dagprogramma samengesteld. De jubileumcommissie bestond uit Jaap Bruintjes, Jan Bult, Hennie van Duinen, Dinie van der Leij en Coby de Vries. Het is fantastisch zoals zij alles hadden voorbereid.
Het was een dag met een lach en een traan, met vele goede herinneringen in verhalen en foto’s, maar ook de klein tentoonstelling die was samengesteld.
De dag begon met een bijzondere dienst, waarbij de zanggroep meewerkte. Wij stonden samen stil bij de woorden van Jezus dat wij Licht mogen zijn, wij mogen een kandelaar, een Menorah zijn.
Als een refrein klonk lied 233: 3 door de dienst: O Bron van alle leven, bewaar ons voor elkaar. Uw goedheid is het licht, wij uw kandelaar (wij uw Menorah). Ik heb het ervaren als een zeer intense dienst, waarbij emotie ook zijn plek kreeg.
Na de dienst was er koffiedrinken en ontmoeting en daarna een voortreffelijk georganiseerde lunch voor 200 mensen. Ik heb met genoegen gezien hoe de vrijwilligers als een geoliede machine iedereen voorzagen van eten en drinken.
In de middag nam verhalenverteller Kees Posthumus ons mee door heel de Bijbel heen. Hij deelde op eigen humoristische, maar ook diepe wijze met ons het “Goede Verhaal”.
Het was een zeer waardevolle dag voor velen. Ik heb ervan genoten. Ik wil heel hartelijk de jubileumcommissie, onze koster Mieneke en alle vrijwilligers bedanken voor alles. Het was geweldig.
Ds. Anne Henk Boschma

Als ziekte je leven raakt
Op 23 januari hebben wij onze jaarlijkse pastorale avond. Aleid Bouma heeft u in Geandewei al geïnformeerd over de avond. De avond is voor allen die betrokken zijn bij het pastoraat, maar alle geïnteresseerde gemeenteleden zijn ook van harte welkom.
Ongeveer 2 jaar geleden mocht ik op de Landelijk Pastorale Dag een workshop verzorgen over het thema “Als ziekte je leven raakt”. Als pastor heb je vaak te maken met ziekte. En dat heeft een groot effect op het leven van mensen. Ik heb deze workshop toen ingevuld als pastor, maar ook als “ervaringsdeskundige”. Dit thema willen wij nu ook terug laten komen op onze eigen pastorale bijeenkomst.
Op deze avond willen wij er samen bij stilstaan hoe een ernstige ziekte inslaat in het leven. Het heeft effect op je lijf, je geest, en soms ook op je geloof. Het roept vragen en reacties op bij jezelf, maar ook bij je omgeving.
Op deze avond wil ik bij deze vragen stilstaan. Het gaat zeker niet om pasklare antwoorden (die er volgens mij ook niet zijn), maar om samen te delen en te kijken naar wat wij voor elkaar kunnen betekenen en hoe daarbij geloof een rol kan spelen.
Er zal die avond ook volop ruimte zijn voor vragen en onderling gesprek.
Graag tot ziens,
Ds. Anne Henk Boschma

Oproep bloemengroetbezorgers
Iedere zondag gaan er bloemengroeten vanuit de kerk naar gemeenteleden. Een blijk van extra aandacht waarvan we weten dat dit erg gewaardeerd wordt. Daarom gaan we daar natuurlijk mee door, ook als er binnenkort dingen veranderen rondom de kerkdiensten. Eén ding gaat wel veranderen: vanaf januari zullen de bloemen na afloop van de dienst bezorgd worden door een vaste groep vrijwilligers, zodat dit niet meer tijdens de dienst geregeld hoeft te worden. We zijn daarom op zoek naar gemeenteleden die dit bij toerbeurt willen doen. Er zal hiervoor een rooster gemaakt worden zodat u op tijd weet wanneer u aan de beurt bent; en natuurlijk kunt u uw beurt met een collega-bezorger ruilen als u niet kunt. Het is de bedoeling dat vanaf 1 januari de beide boeketten voor gemeenteleden in Oost in de Zuiderkerk zullen staan. Na afloop van de dienst die daar gehouden wordt (begintijd 10.00 uur) kunnen deze dan meegenomen worden.
Als u denkt: daar wil ik wel bij helpen, kunt u dit doorgeven aan Aleid Bouma; E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , of T: (0512) 52 06 21. Ook als u eerst nog vragen hebt kunt u bij haar terecht. We hopen van u te horen. Want net als voor veel andere taken geldt ook hier: vele handen maken licht werk!
Een hartelijke groet vanuit de Pastorale Raad

Bijeenkomst in de Menorah op 23 januari
Zoals op de gemeenteavond in november genoemd is, zal het pastoraat en het diaconaat in het nieuwe jaar niet veranderen. Dat betekent dat het bezoekwerk gewoon door zal gaan met dezelfde vrijwilligers die dat nu doen: contactpersonen, een hoofdcontactpersoon, enkele pastoraal bezoekers, één of meer diakenen en een ouderling. Iedere sectie heeft hierbij zijn eigen team. Contactpersonen spelen in dit geheel een belangrijke rol, want zij zijn eigenlijk de oren en ogen van het team.
Net als voorgaande jaren willen we ook dit seizoen een bijeenkomst houden voor alle medewerkers van alle secties in Oost. De avond staat gepland op donderdag 23 januari.
Het doel van deze avond is onderlinge ontmoeting en een stukje toerusting voor het bezoekwerk.
Deze keer zal ds. Boschma eerst iets vertellen over het thema "Als ziekte je leven raakt" waarna we, aan de hand van praktijksituaties en eigen ervaringen, hierover verder in gesprek gaan met elkaar.
Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje de ontmoeting voort te zetten en nog even na te praten. We hopen op een inspirerende en gezellige bijeenkomst.
Leest u dit en denkt u: dat lijkt me interessant, daar zou ik ook wel naar toe willen maar ik ben geen sectiemedewerker. Aarzel niet maar kom ook naar de Menorah; ook u bent van harte welkom.
Graag tot ziens op donderdag 23 januari, 19.30 uur.
Een hartelijke groet vanuit de Pastorale raad

Uitnodiging tafelgesprekken
Als het goed is heeft u in november allemaal een uitnodiging gekregen om u op te geven voor de Tafelgesprekken die in de maanden januari, februari en maart gehouden zullen worden. In kleinere groepen willen uw eigen ouderling en predikant u graag ontmoeten bij iemand thuis of in de kerk. Daarbij gaan we in gesprek over het thema van de startzondag “Een goed verhaal”.
Voor iedere sectie zijn twee of drie data gepland. De middagbijeenkomsten zijn van 14.30 tot 16.30 uur, de avonden van 19.45 tot 21.45 uur.
Inmiddels komen de aanmeldingen binnen. Is het antwoordstrookje (nog) niet opgehaald en wilt u wel meedoen, dan mag u het natuurlijk ook zelf brengen naar uw eigen ouderling of contactpersoon of even telefonisch contact met hen opnemen.
Nu kan het natuurlijk zo zijn dat u best wel deel wilt nemen aan een tafelgesprek maar dat u niet kunt op de data die op uw uitnodiging genoemd werden. In dat geval mag u natuurlijk ook deelnemen aan een van de andere bijeenkomsten. U kunt zich dan opgeven bij Aleid Bouma. Samen met u wordt dan gekeken op welke data er nog ruimte is en wanneer het u uitkomt. En als u zelf wel een groepje van maximaal 10 mensen bij u thuis wilt ontvangen, horen we dat natuurlijk graag.
Iedereen krijgt nog een bevestiging van de datum met daarbij de plek waar de bijeenkomst gehouden zal worden.
Wij hopen van harte dat u mee wilt en kunt doen en verheugen ons op de ontmoetingen.
Een hartelijke groet vanuit de Pastorale Raad

Bijeenkomst in de Menorah op 23 januari
Zoals op de gemeenteavond in november genoemd is, zal het pastoraat en het diaconaat in het nieuwe jaar niet veranderen. Dat betekent dat het bezoekwerk gewoon door zal gaan met dezelfde vrijwilligers die dat nu doen: contactpersonen, een hoofdcontactpersoon, enkele pastoraal bezoekers, één of meer diakenen en een ouderling. Iedere sectie heeft hierbij zijn eigen team. Contactpersonen spelen in dit geheel een belangrijke rol, want zij zijn eigenlijk de oren en ogen van het team. Net als voorgaande jaren willen we ook dit seizoen een bijeenkomst houden voor alle  medewerkers van alle secties in Oost. De avond staat gepland op donderdag 23 januari. Het doel van deze avond is onderlinge ontmoeting en een stukje toerusting voor het bezoekwerk. Deze keer zal ds. Boschma eerst iets vertellen over het thema "Als ziekte je leven raakt" waarna we, aan de hand van praktijksituaties en eigen ervaringen, hierover verder in gesprek gaan met elkaar. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje de ontmoeting voort te zetten en nog even na te praten. We hopen op een inspirerende en gezellige bijeenkomst.
Leest u dit en denkt u: dat lijkt me interessant, daar zou ik ook wel naar toe willen maar ik ben geen sectiemedewerker. Aarzel niet maar kom ook naar de Menorah; ook u bent van harte welkom.
Graag tot ziens op donderdag 23 januari, 19.30 uur.
Een hartelijke groet vanuit de Pastorale raad.

Tafelgesprekken
De afgelopen jaren hadden wij in wijk Oost ontmoetingsbijeenkomsten in de kerk. Op die manier konden wij elkaar ontmoeten en in gesprek met elkaar komen en blijven. Dit waren waardevolle ontmoetingen.
Toch willen wij dit jaar de opzet wat anders doen. Er verandert veel in de kerk van Drachten en wij willen de onderlinge band graag versterken.
Daarom organiseren wij dit kerkelijk seizoen “Tafelgesprekken”. In kleinere groepen willen uw eigen ouderling en predikant u graag ontmoeten bij iemand thuis of in de kerk. Voor iedere sectie worden twee of drie bijeenkomsten gepland, in de periode van januari tot begin april 2020.
Wij gaan deze keer in gesprek over het thema van de startzondag “Een goed verhaal”.
Binnenkort ontvangt u, tegelijk met de nieuwe wijkgids, een uitnodiging met daarbij een antwoordstrook. Daarop kunt u aangeven op welke datum u mee wilt doen aan een tafelgesprek voor de sectie waar u deel van uit maakt.
De middagbijeenkomsten zijn van 14.30 tot 16.30 uur, de avonden van 19.45 tot 21.45 uur.
Misschien wilt u ook wel een groepje van maximaal 10 mensen bij u thuis ontvangen.
Als dat zo is kunt u dat op de antwoordstrook aangeven en neemt de ouderling contact met u op om de praktische dingen hiervoor verder met u te bespreken.
De antwoordstrook wordt binnenkort opgehaald door uw contactpersoon. Mocht dit onverhoopt niet gebeuren en wilt u toch meedoen, dan kunt u ook bellen met uw eigen ouderling (zie gegevens in de nieuwe wijkgids).
Na verwerking van alle aanmeldingen krijgt iedereen die zich opgegeven heeft een bevestiging van de datum met daarbij de plek waar de bijeenkomst gehouden zal worden.
Wij hopen van harte dat u mee wilt en kunt doen en verheugen ons op de ontmoetingen.
Een hartelijke groet vanuit de Pastorale Raad

Levenseinde
Emeritusdominee P.Schelling heeft een boek geschreven over hoe hij aan het nadenken is gegaan over zijn levenseinde. Hij is begin 70, kerngezond en geniet van het leven, maar eens vroeger of later, is het ‘tijd’. En dat geldt voor ons allemaal.
Het is een mooi geheel geworden dit boek, niet zwaar of droevig. Op zijn eigen toegankelijke manier neemt de schrijver je mee in zijn gedachten en gevoelens.
Nadenken over je eigen dood, waarom zou je dat doen?
Eén antwoord is: De mooie en misschien ook wel verrassende ontdekking van Schelling dat het nadenken over je eigen levenseinde er toe leidt dat je met meer aandacht en waardering het leven dat je leeft ervaart en bekijkt. Dat verklaart ook de titel van het boek: ‘Denkend aan de dood kom ik tot leven’.
Want je gaat automatisch denken over je leven, over je plannen en vooral over de mensen die je lief zijn. Wat mij bijvoorbeeld erg aansprak was de gedachte om een brief te schrijven aan je kind(eren) en aan je partner, waarin je kunt uitdrukken wat in de relatie waardevol voor je is geweest. Zoals vader Jacob bij zijn levenseinde een zegen uitsprak over elk van zijn kinderen, zo zou je aan diegenen die je dierbaar zijn ‘goede woorden’ kunnen meegeven.
Of die brief dan bewaard wordt tot het zo ver is, of al bij leven wordt gestuurd, dat valt te bekijken.
Leer ons zo onze dagen te tellen
dat wijsheid ons hart vervult. (psalm 90:12)
A.Klomp

Coördinator Geandewei
Een maand geleden stond in de Geandewei een oproep om een vervanger te vinden voor de coördinator van de Geandewei in de wijk ‘de Wiken’. Dit werk is meer dan veertig jaar gedaan door de familie T. Kooistra. Met veel plezier en genoegen hebben zij de bezorging van de Geandewei gecoördineerd en verzorgd. Dan is het goed om te stoppen wanneer het werk een last wordt. Tijdelijk heb ik de coördinatie van de bezorging van de Geandewei in heel wijk Oost op mij genomen. Alle bezorgers halen nu de bundels bij mij thuis af.
Op de oproep in de Geandewei is spontaan gereageerd door de familie A. Faber. Zij zullen de coördinatie voor de bezorging in de Wiken op zich nemen.
Een bijzonder woord van dank voor de familie Kooistra voor al het werk dat zij in deze bijzonder lange periode hebben gedaan. Maar ook voor de collegialiteit en de samenwerking.
Henk van de Heide
coördinator Geandewei ‘de Venen’
Naschrift.
De kerkenraad sluit zich graag aan bij de woorden van Henk. De bloemen uit de kerk zijn als groet van de gemeente en als blijk van waardering bezorgd bij de familie Kooistra, vergezelt door het applaus van de gemeente vanuit de Menorah. Ook heeft de voorzitter van de kerkenraad samen met Janna van Wieren ze thuis persoonlijk bedankt voor hun langdurige inzet voor de kerk.
Chris de Haan
kerkrentmeester Oost

Ontmoetingsbijeenkomsten 2019
Als u de Geandewei of nu de website leest hebben de eerste ontmoetingsbijeenkomsten plaatsgevonden; middagen/avonden waar we elkaar kunnen ontmoeten en waar we met elkaar in gesprek gaan aan de hand van het thema "Een goed gesprek". Bent u nog niet bij een ontmoetingsbijeenkomst geweest en zou u toch nog graag mee willen doen, dan is hiervoor nog gelegenheid op donderdagavond 28 februari en zondagavond 3 maart om 19.45 uur en op woensdagmiddag 6 maart om 14.30 uur.
Had u zich niet opgegeven maar wilt u toch graag meedoen, dan kan dit alsnog. U kunt dan bellen naar Aleid Bouma. Mailen kan ook E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ook als u graag opgehaald wilt worden, kunt u dat aan haar doorgeven.
Een hartelijke groet vanuit de Pastorale Raad.

Ontmoetingsbijeenkomsten met als thema 'Een goed gesprek'
Er zijn al heel wat antwoordstrookjes met opgave voor de ontmoetingsbijeenkomsten
binnengekomen.
Daar zijn we heel erg blij mee! Maar er kunnen natuurlijk nog deelnemers bij.
Als u zich nog niet heeft opgegeven maar wel mee wilt doen kunt u zich alsnog aanmelden
door te bellen naar Aleid Bouma en mailen kan ook: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ook als u zelf geen vervoer kunt regelen kunt u dat aan haar doorgeven.
Voor meer informatie over data en tijden verwijzen we u graag naar Geandewei.
We hopen dat u komt. Door uw aanwezigheid draagt u bij aan de opbouw van onze
gemeente.
Een hartelijke groet vanuit de Pastorale Raad

Ontmoetingsbijeenkomsten 2019
Over twee weken starten de ontmoetingsbijeenkomsten: avonden/middagen waarbij het “elkaar als gemeenteleden ontmoeten” centraal staat, en we tegelijkertijd met elkaar in gesprek gaan over een thema.
Het thema voor dit seizoen is Een goed gesprek, aansluitend bij het jaarthema van de Protestantse Kerk.
Als het goed is heeft u in januari, tegelijk met de envelop voor de actie Kerkbalans, allemaal een persoonlijke uitnodiging gekregen met daarbij een antwoordstrook waarop u aan kon geven welke middag of avond uw voorkeur heeft. Er is inmiddels al een flink aantal aanmeldingen binnengekomen, maar er kunnen natuurlijk altijd nog meer bij.
De bijeenkomsten staan gepland op:
• dinsdagmiddag 26 februari om 14.30 uur
• donderdagmiddag 28 februari om 14.30 uur
• donderdagavond 28 februari om 19.45 uur
• zondagavond 3 maart om 19.45 uur
• woensdagmiddag 6 maart om 14.30 uur
Na afloop van de bijeenkomst kan, onder het genot van een hapje en een drankje, de ontmoeting op een meer informele wijze worden voortgezet.
Is het antwoordstrookje niet opgehaald, of heeft u zich nog niet opgegeven en wilt u toch wel meedoen, dan kunt u zich alsnog opgeven door te mailen naar E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ; bellen kan ook, Ook als u graag opgehaald wilt worden, kunt u dat aan haar doorgeven.
We hopen dat u komt. Door uw aanwezigheid draagt u bij aan de opbouw van onze gemeente.
Een hartelijke groet vanuit de Pastorale Raad

 

Huwelijksjubileum
Op 9 februari hopen dhr. H.Bouma en mevr. A.Bouma-Bosma te vieren dat zij 40 jaar getrouwd zijn.
Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijksjubileum en wij hopen dat jullie een fijne feestelijk dag zullen hebben en wensen jullie samen een gezegende toekomst toe.
Ds. A.H.Boschma

Het gebouwenbesluit
Vorige week is het besluit gevallen over de gebouwen. U kunt dit besluit ook vinden in Geandewei en ook uitgebreid op de site van PG Drachten. Ik wil hier als predikant niet inhoudelijk op ingaan, maar wel als pastor.
Afgelopen weken kwam het besluit in het bezoekwerk en in de vergaderingen vaak ter sprake. Veel mensen uitten hun zorgen en hun verdriet om alles wat er gaande is. De samenhang en beleving in wijk Oost is voor velen waardevol. En als je iets als waardevol ervaart, dan zijn veranderingen een zorg en wordt dat ervaren als verlies.
Wij mogen en moeten dat gevoel van verdriet en loslaten volop ruimte geven, maar ik hoop niet dat wij in dat gevoel blijven hangen. Wij moeten verder met dit besluit. De kerk is van God en moet ten dienste staan aan Hem. Als dat op een andere wijze moet, dan moeten wij ons heroriënteren en zoeken naar nieuwe wegen. Hoe het allemaal zal gaan, dat weet ik nog niet. Maar ik hoop dat wij als wijk Oost met bewogenheid en betrokkenheid zoeken naar die nieuwe weg. Wij nemen onszelf en elkaar mee naar de nieuwe situatie, en ten slotte zal God zijn kerk dragen en bewaren.
In dat vertrouwen mogen wij de toekomst tegemoet gaan.
Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. A.H.Boschma

Neibertilla, bezoekersteam
Gemeenteleden van uit onze wijk die tijdelijk of definitief in Neibertilla wonen blijven onder de pastorale zorg van onze wijkpredikant ds. Boschma. Daarnaast worden de bewoners met regelmaat bezocht vanuit een bezoekersteam dat wordt bemenst door gemeenteleden uit alle wijkgemeenten.

Elk teamlid heeft een ‘woonkamer’ onder haar/zijn hoede. Vanuit wijk Oost zijn wij echter niet vertegenwoordigd in dit pastorale team. Het team is daardoor niet geheel op sterkte.
Wij zoeken dan ook mensen uit wijk Oost die dit team in Neibertilla willen versterken.
De coördinatie van het bezoekersteam wordt verzorgd door Aukje Boersma.
Zij kan u meer vertellen over het bezoekersteam.
Inmiddels heeft een gemeentelid toegezegd om zijn bijdrage hieraan te willen leveren. Daar zijn we heel blij mee. Om het team echt goed bemenst te krijgen zou het fijn zijn als er nog iemand uit wijk Oost is die deze dankbare vrijwilligerstaak op zich wil nemen in onze gemeente.
Is het wat voor u om deze dankbare vrijwilligerstaak in te vullen in onze gemeente, neem dan contact op met ondergetekende:  E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Namens de Pastorale Raad wijk Oost,

Aleid Bouma

De Bloemengroet vanuit de Menorah
Elke zondag staan in de Menorah twee mooie boeketten bloemen. Deze worden samengesteld door Annie van Heeringen, elke week weer. De bloemen worden na de dienst bezorgd bij gemeenteleden ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis en als groet en bemoediging van de gemeente. Vóór de dienst liggen op de daarvoor bestemde tafel kaarten waar alle kerkgangers hun naam op kunnen zetten.

De bloemen worden na de dienst bezorgd door gemeenteleden. Zij hebben in de dienst door handopsteking aangegeven dat zij de bloemen willen brengen. Wie de hand op steekt is soms even een spannend moment. Gemeenteleden willen elkaar niet graag voor de voeten lopen. En soms is er enige schroom omdat het ontvangende gemeentelid iets minder bekend is.
De Pastorale Raad vindt de Bloemengroet een van de hoogtepunten in het pastoraat. Zij kenmerkt onze gemeente; warmte en spontaniteit. We weten dat de Bloemengroet door ontvangers heel het erg wordt gewaardeerd. En dat de brenger eens niet een bekende is wordt juist als verrassend ervaren.
Alle reden voor de Pastorale Raad om hier nog vele jaren mee door te gaan. Daarom ons advies: steek uw hand vrijmoedig op en verras het bloemenpotje, dat bij de kerkdeur hangt, eens met een gulle gave.
Namens de Pastorale Raad,
Jan van der Leij,voorzitter

Neibertilla, bezoekersteam
Gemeenteleden van uit onze wijk die tijdelijk of definitief in Neibertilla wonen blijven onder de pastorale zorg van onze wijkpredikant ds. Boschma. Daarnaast worden de bewoners met regelmaat bezocht vanuit een bezoekersteam dat wordt bemenst door gemeenteleden uit alle wijkgemeenten.

Elk teamlid heeft een “woonkamer” onder haar/zijn hoede. Vanuit wijk Oost zijn wij echter niet vertegenwoordigd in dit pastorale team. Het team is daardoor niet geheel op sterkte.
Wij zoeken dan ook mensen uit wijk Oost die dit team in Neibertilla willen versterken.
De coördinatie van het bezoekersteam wordt verzorgd door Aukje Boersma
Zij kan u meer vertellen over het bezoekersteam.
Is het wat voor u om deze dankbare vrijwilligerstaak in te vullen in onze gemeente, neem dan contact op met ondergetekende E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Namens de Pastorale Raad wijk Oost,
Aleid Bouma

Ga naar boven