Tafelgesprekken
De afgelopen jaren hadden wij in wijk Oost ontmoetingsbijeenkomsten in de kerk. Op die manier konden wij elkaar ontmoeten en in gesprek met elkaar komen en blijven. Dit waren waardevolle ontmoetingen.
Toch willen wij dit jaar de opzet wat anders doen. Er verandert veel in de kerk van Drachten en wij willen de onderlinge band graag versterken.
Daarom organiseren wij dit kerkelijk seizoen “Tafelgesprekken”. In kleinere groepen willen uw eigen ouderling en predikant u graag ontmoeten bij iemand thuis of in de kerk. Voor iedere sectie worden twee of drie bijeenkomsten gepland, in de periode van januari tot begin april 2020.
Wij gaan deze keer in gesprek over het thema van de startzondag “Een goed verhaal”.
Binnenkort ontvangt u, tegelijk met de nieuwe wijkgids, een uitnodiging met daarbij een antwoordstrook. Daarop kunt u aangeven op welke datum u mee wilt doen aan een tafelgesprek voor de sectie waar u deel van uit maakt.
De middagbijeenkomsten zijn van 14.30 tot 16.30 uur, de avonden van 19.45 tot 21.45 uur.
Misschien wilt u ook wel een groepje van maximaal 10 mensen bij u thuis ontvangen.
Als dat zo is kunt u dat op de antwoordstrook aangeven en neemt de ouderling contact met u op om de praktische dingen hiervoor verder met u te bespreken.
De antwoordstrook wordt binnenkort opgehaald door uw contactpersoon. Mocht dit onverhoopt niet gebeuren en wilt u toch meedoen, dan kunt u ook bellen met uw eigen ouderling (zie gegevens in de nieuwe wijkgids).
Na verwerking van alle aanmeldingen krijgt iedereen die zich opgegeven heeft een bevestiging van de datum met daarbij de plek waar de bijeenkomst gehouden zal worden.
Wij hopen van harte dat u mee wilt en kunt doen en verheugen ons op de ontmoetingen.
Een hartelijke groet vanuit de Pastorale Raad

Levenseinde
Emeritusdominee P.Schelling heeft een boek geschreven over hoe hij aan het nadenken is gegaan over zijn levenseinde. Hij is begin 70, kerngezond en geniet van het leven, maar eens vroeger of later, is het ‘tijd’. En dat geldt voor ons allemaal.
Het is een mooi geheel geworden dit boek, niet zwaar of droevig. Op zijn eigen toegankelijke manier neemt de schrijver je mee in zijn gedachten en gevoelens.
Nadenken over je eigen dood, waarom zou je dat doen?
Eén antwoord is: De mooie en misschien ook wel verrassende ontdekking van Schelling dat het nadenken over je eigen levenseinde er toe leidt dat je met meer aandacht en waardering het leven dat je leeft ervaart en bekijkt. Dat verklaart ook de titel van het boek: ‘Denkend aan de dood kom ik tot leven’.
Want je gaat automatisch denken over je leven, over je plannen en vooral over de mensen die je lief zijn. Wat mij bijvoorbeeld erg aansprak was de gedachte om een brief te schrijven aan je kind(eren) en aan je partner, waarin je kunt uitdrukken wat in de relatie waardevol voor je is geweest. Zoals vader Jacob bij zijn levenseinde een zegen uitsprak over elk van zijn kinderen, zo zou je aan diegenen die je dierbaar zijn ‘goede woorden’ kunnen meegeven.
Of die brief dan bewaard wordt tot het zo ver is, of al bij leven wordt gestuurd, dat valt te bekijken.
Leer ons zo onze dagen te tellen
dat wijsheid ons hart vervult. (psalm 90:12)
A.Klomp

Coördinator Geandewei
Een maand geleden stond in de Geandewei een oproep om een vervanger te vinden voor de coördinator van de Geandewei in de wijk ‘de Wiken’. Dit werk is meer dan veertig jaar gedaan door de familie T. Kooistra. Met veel plezier en genoegen hebben zij de bezorging van de Geandewei gecoördineerd en verzorgd. Dan is het goed om te stoppen wanneer het werk een last wordt. Tijdelijk heb ik de coördinatie van de bezorging van de Geandewei in heel wijk Oost op mij genomen. Alle bezorgers halen nu de bundels bij mij thuis af.
Op de oproep in de Geandewei is spontaan gereageerd door de familie A. Faber. Zij zullen de coördinatie voor de bezorging in de Wiken op zich nemen.
Een bijzonder woord van dank voor de familie Kooistra voor al het werk dat zij in deze bijzonder lange periode hebben gedaan. Maar ook voor de collegialiteit en de samenwerking.
Henk van de Heide
coördinator Geandewei ‘de Venen’
Naschrift.
De kerkenraad sluit zich graag aan bij de woorden van Henk. De bloemen uit de kerk zijn als groet van de gemeente en als blijk van waardering bezorgd bij de familie Kooistra, vergezelt door het applaus van de gemeente vanuit de Menorah. Ook heeft de voorzitter van de kerkenraad samen met Janna van Wieren ze thuis persoonlijk bedankt voor hun langdurige inzet voor de kerk.
Chris de Haan
kerkrentmeester Oost

Ontmoetingsbijeenkomsten 2019
Als u de Geandewei of nu de website leest hebben de eerste ontmoetingsbijeenkomsten plaatsgevonden; middagen/avonden waar we elkaar kunnen ontmoeten en waar we met elkaar in gesprek gaan aan de hand van het thema "Een goed gesprek". Bent u nog niet bij een ontmoetingsbijeenkomst geweest en zou u toch nog graag mee willen doen, dan is hiervoor nog gelegenheid op donderdagavond 28 februari en zondagavond 3 maart om 19.45 uur en op woensdagmiddag 6 maart om 14.30 uur.
Had u zich niet opgegeven maar wilt u toch graag meedoen, dan kan dit alsnog. U kunt dan bellen naar Aleid Bouma. Mailen kan ook E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ook als u graag opgehaald wilt worden, kunt u dat aan haar doorgeven.
Een hartelijke groet vanuit de Pastorale Raad.

Ontmoetingsbijeenkomsten met als thema 'Een goed gesprek'
Er zijn al heel wat antwoordstrookjes met opgave voor de ontmoetingsbijeenkomsten
binnengekomen.
Daar zijn we heel erg blij mee! Maar er kunnen natuurlijk nog deelnemers bij.
Als u zich nog niet heeft opgegeven maar wel mee wilt doen kunt u zich alsnog aanmelden
door te bellen naar Aleid Bouma en mailen kan ook: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ook als u zelf geen vervoer kunt regelen kunt u dat aan haar doorgeven.
Voor meer informatie over data en tijden verwijzen we u graag naar Geandewei.
We hopen dat u komt. Door uw aanwezigheid draagt u bij aan de opbouw van onze
gemeente.
Een hartelijke groet vanuit de Pastorale Raad

Ontmoetingsbijeenkomsten 2019
Over twee weken starten de ontmoetingsbijeenkomsten: avonden/middagen waarbij het “elkaar als gemeenteleden ontmoeten” centraal staat, en we tegelijkertijd met elkaar in gesprek gaan over een thema.
Het thema voor dit seizoen is Een goed gesprek, aansluitend bij het jaarthema van de Protestantse Kerk.
Als het goed is heeft u in januari, tegelijk met de envelop voor de actie Kerkbalans, allemaal een persoonlijke uitnodiging gekregen met daarbij een antwoordstrook waarop u aan kon geven welke middag of avond uw voorkeur heeft. Er is inmiddels al een flink aantal aanmeldingen binnengekomen, maar er kunnen natuurlijk altijd nog meer bij.
De bijeenkomsten staan gepland op:
• dinsdagmiddag 26 februari om 14.30 uur
• donderdagmiddag 28 februari om 14.30 uur
• donderdagavond 28 februari om 19.45 uur
• zondagavond 3 maart om 19.45 uur
• woensdagmiddag 6 maart om 14.30 uur
Na afloop van de bijeenkomst kan, onder het genot van een hapje en een drankje, de ontmoeting op een meer informele wijze worden voortgezet.
Is het antwoordstrookje niet opgehaald, of heeft u zich nog niet opgegeven en wilt u toch wel meedoen, dan kunt u zich alsnog opgeven door te mailen naar E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ; bellen kan ook, Ook als u graag opgehaald wilt worden, kunt u dat aan haar doorgeven.
We hopen dat u komt. Door uw aanwezigheid draagt u bij aan de opbouw van onze gemeente.
Een hartelijke groet vanuit de Pastorale Raad

 

Huwelijksjubileum
Op 9 februari hopen dhr. H.Bouma en mevr. A.Bouma-Bosma te vieren dat zij 40 jaar getrouwd zijn.
Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijksjubileum en wij hopen dat jullie een fijne feestelijk dag zullen hebben en wensen jullie samen een gezegende toekomst toe.
Ds. A.H.Boschma

Het gebouwenbesluit
Vorige week is het besluit gevallen over de gebouwen. U kunt dit besluit ook vinden in Geandewei en ook uitgebreid op de site van PG Drachten. Ik wil hier als predikant niet inhoudelijk op ingaan, maar wel als pastor.
Afgelopen weken kwam het besluit in het bezoekwerk en in de vergaderingen vaak ter sprake. Veel mensen uitten hun zorgen en hun verdriet om alles wat er gaande is. De samenhang en beleving in wijk Oost is voor velen waardevol. En als je iets als waardevol ervaart, dan zijn veranderingen een zorg en wordt dat ervaren als verlies.
Wij mogen en moeten dat gevoel van verdriet en loslaten volop ruimte geven, maar ik hoop niet dat wij in dat gevoel blijven hangen. Wij moeten verder met dit besluit. De kerk is van God en moet ten dienste staan aan Hem. Als dat op een andere wijze moet, dan moeten wij ons heroriënteren en zoeken naar nieuwe wegen. Hoe het allemaal zal gaan, dat weet ik nog niet. Maar ik hoop dat wij als wijk Oost met bewogenheid en betrokkenheid zoeken naar die nieuwe weg. Wij nemen onszelf en elkaar mee naar de nieuwe situatie, en ten slotte zal God zijn kerk dragen en bewaren.
In dat vertrouwen mogen wij de toekomst tegemoet gaan.
Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. A.H.Boschma

Neibertilla, bezoekersteam
Gemeenteleden van uit onze wijk die tijdelijk of definitief in Neibertilla wonen blijven onder de pastorale zorg van onze wijkpredikant ds. Boschma. Daarnaast worden de bewoners met regelmaat bezocht vanuit een bezoekersteam dat wordt bemenst door gemeenteleden uit alle wijkgemeenten.

Elk teamlid heeft een ‘woonkamer’ onder haar/zijn hoede. Vanuit wijk Oost zijn wij echter niet vertegenwoordigd in dit pastorale team. Het team is daardoor niet geheel op sterkte.
Wij zoeken dan ook mensen uit wijk Oost die dit team in Neibertilla willen versterken.
De coördinatie van het bezoekersteam wordt verzorgd door Aukje Boersma.
Zij kan u meer vertellen over het bezoekersteam.
Inmiddels heeft een gemeentelid toegezegd om zijn bijdrage hieraan te willen leveren. Daar zijn we heel blij mee. Om het team echt goed bemenst te krijgen zou het fijn zijn als er nog iemand uit wijk Oost is die deze dankbare vrijwilligerstaak op zich wil nemen in onze gemeente.
Is het wat voor u om deze dankbare vrijwilligerstaak in te vullen in onze gemeente, neem dan contact op met ondergetekende:  E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Namens de Pastorale Raad wijk Oost,

Aleid Bouma

De Bloemengroet vanuit de Menorah
Elke zondag staan in de Menorah twee mooie boeketten bloemen. Deze worden samengesteld door Annie van Heeringen, elke week weer. De bloemen worden na de dienst bezorgd bij gemeenteleden ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis en als groet en bemoediging van de gemeente. Vóór de dienst liggen op de daarvoor bestemde tafel kaarten waar alle kerkgangers hun naam op kunnen zetten.

De bloemen worden na de dienst bezorgd door gemeenteleden. Zij hebben in de dienst door handopsteking aangegeven dat zij de bloemen willen brengen. Wie de hand op steekt is soms even een spannend moment. Gemeenteleden willen elkaar niet graag voor de voeten lopen. En soms is er enige schroom omdat het ontvangende gemeentelid iets minder bekend is.
De Pastorale Raad vindt de Bloemengroet een van de hoogtepunten in het pastoraat. Zij kenmerkt onze gemeente; warmte en spontaniteit. We weten dat de Bloemengroet door ontvangers heel het erg wordt gewaardeerd. En dat de brenger eens niet een bekende is wordt juist als verrassend ervaren.
Alle reden voor de Pastorale Raad om hier nog vele jaren mee door te gaan. Daarom ons advies: steek uw hand vrijmoedig op en verras het bloemenpotje, dat bij de kerkdeur hangt, eens met een gulle gave.
Namens de Pastorale Raad,
Jan van der Leij,voorzitter

Neibertilla, bezoekersteam
Gemeenteleden van uit onze wijk die tijdelijk of definitief in Neibertilla wonen blijven onder de pastorale zorg van onze wijkpredikant ds. Boschma. Daarnaast worden de bewoners met regelmaat bezocht vanuit een bezoekersteam dat wordt bemenst door gemeenteleden uit alle wijkgemeenten.

Elk teamlid heeft een “woonkamer” onder haar/zijn hoede. Vanuit wijk Oost zijn wij echter niet vertegenwoordigd in dit pastorale team. Het team is daardoor niet geheel op sterkte.
Wij zoeken dan ook mensen uit wijk Oost die dit team in Neibertilla willen versterken.
De coördinatie van het bezoekersteam wordt verzorgd door Aukje Boersma
Zij kan u meer vertellen over het bezoekersteam.
Is het wat voor u om deze dankbare vrijwilligerstaak in te vullen in onze gemeente, neem dan contact op met ondergetekende E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Namens de Pastorale Raad wijk Oost,
Aleid Bouma

Ga naar boven