Van de Meent
Afgelopen maandag kwam het bericht dat de kerken terug moeten schalen naar online diensten met maximaal 30 bezoekers. Dat was voor mij wel even slikken. Ik genoot enorm van de diensten waar weer meer echt gevierd kon worden. Met alle beperkingen die er nog waren, was ontmoeting weer mogelijk. Nu zijn wij voor mijn gevoel terug bij af, maar het kan niet anders. Er wordt van ons veel uithoudingsvermogen en moed gevraagd in deze tijd.
Ik denk dat nog nooit eerder in de kerkgeschiedenis, de kerk zo met beperkingen heeft moeten omgaan. Juist nu heb je elkaar en bemoediging nodig, helaas is dat niet goed mogelijk.
Gelukkig is het wel mogelijk om elkaar op andere wijzen te bereiken. Het is prachtig dat vanuit de Oase weer diensten uitgezonden worden die voor iedereen toegankelijk zijn. Zo mogen wij elkaar vasthouden.
Ik wil u allen veel sterkte toewensen in deze moeilijke tijd. Ondanks alle afstand die wij voelen, geloven wij in een God die mensen ongekend nabij is en blijft.
Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. Anne Henk Boschma

Ga naar boven