Bij de diensten
Op zondag 22 september vieren wij in Wijk Oost het afscheid, de herbevestiging en bevestiging van ambtsdragers. Wij mogen erg blij en dankbaar zijn dat zoveel mensen zich willen inzetten voor de opbouw van de kerk.
Wij mogen afscheid nemen van de aftredende ambtsdragers die zich ten volle in hebben gezet voor onze gemeente en nu mogen genieten van meer rust of weer hele andere dingen gaan doen. Wij zijn blij dat een aantal ambtsdragers hun termijn gaat verlengen. En er treden ook nieuwe mensen aan die met ons de schouders onder het kerkenwerk willen zetten.
Op het rooster van de kindernevendienst staat deze keer 1 Samuël 19: 9-17. Dit is minder passend voor deze dienst. Ik zal nog een andere keuze maken.
Ik hoop dat wij samen een feestelijke en inspirerende dienst mogen hebben, die ons samen volop moed en vertrouwen geeft te bouwen aan de gemeente van Christus.
Ds. A.H.Boschma

Van de Meent/Vakantieperiode
De weken voor de viering van mijn ambtsjubileum waren spannend voor ons. Bij onderzoeken eind mei waren enige van mijn bloedwaarden niet goed en dat zou nare en ingrijpende gevolgen kunnen hebben. Twee weken geleden ben ik voor een second opinion naar het UMCG in Groningen geweest. Daar zijn wij opgelucht vandaan gekomen. Er komt nog wel een vervolg, maar de heftige spanning en onzekerheid is er nu niet meer. Dat gaf de viering van het jubileum nog meer kleur en fleur.
En nu gaan binnenkort de vakanties beginnen. Dat is voor sommige mensen een prachtige periode, omdat zij even meer tijd en rust mogen ervaren. Maar voor anderen is het ook een moeilijke periode. Dan is de stilte en het “alleen voelen” nog meer aanwezig. En vaak is er zorg over familie die ver weg is. Allen die dat zo voelen, wil ik veel sterkte toewensen.
Vanaf donderdag 18 juli tot en met woensdag 14 augustus heb ik vakantie. Ik heb ds. B.de Ruiter bereid gevonden om voor wijk Oost standby te zijn. In dringende gevallen kunt u contact met hem opnemen. Fijn dat hij zo in de wijk beschikbaar is.
Wilt u in de vakantieperiode de pastorale berichten voor het Menoraviertje doorgeven aan mevr. A.Bouma. Zij coördineert het pastoraat tijdens mijn afwezigheid. Op zondag 18 augustus hoop ik in de dienst weer present te zijn.
Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. A.H.Boschma

Bij de diensten
Voor mijn vakantie heb ik nog twee diensten in Drachten.
Op zondag 30 juni mag ik de Drempeldienst verzorgen in De Arke. Drie kinderen stappen over naar de tienerdienst. Het mag een feestelijke dienst zijn gericht op kinderen.
Op zondag 7 juli mag ik voorgaan in de “jubileumdienst”. Ik heb gekozen voor een thema dat mij dierbaar is “met ontferming bewogen”. Naast de vreugde en dankbaarheid zal ook vast de emotie een rol spelen, want in de afgelopen 30 jaar is er veel gebeurd.
Ik hoop dat wij samen goede en gezegende diensten mogen vieren,
Ds. A.H.Boschma

Vakantieperiode
Binnenkort gaat de schoolvakantie beginnen. Vanaf donderdag 18 juli tot en met woensdag 14 augustus heb ik vakantie. Nu Tineke Bosma op dit moment met ziekteverlof is, is de vervanging niet zo eenvoudig. Ik heb ds. B.de Ruiter bereid gevonden om voor wijk Oost standby te zijn. In dringende gevallen kunt u contact met hem opnemen, T: (0512) 53 27 76. Fijn dat hij zo voor de wijk beschikbaar is.
Wilt u in de vakantieperiode de pastorale berichten voor het Menoraviertje doorgeven aan A.Bouma, T: (0512) 52 06 21 of T: (06) 382 67 503 of E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Zij coördineert het pastoraat tijdens mijn afwezigheid.
Voor sommigen is de vakantieperiode niet gemakkelijk; er is bezorgdheid over naasten die weg zijn, het is soms meer alleen zijn en de zorg is soms wat ontregeld. Hen wil ik sterkte toewensen. Voor anderen is het juist een tijd om te genieten en vrije tijd. Hen wil ik fijne weken toewensen.
Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. A.H.Boschma

Bij de diensten
Op zondag 16 juni mogen wij samen het Heilig Avondmaal vieren. Het is dan Vaderdag en in de preek wil ik ook stilstaan bij God als Vader en wij lezen dan ook de prachtige woorden uit Psalm 103: 13: “Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie Hem vrezen”.
Gezegende diensten gewenst,

Nascholing
Elke predikant mag/moet tijd nemen voor nascholing. Formeel is het verplicht, maar het is ook goed en verfrissend om tijd voor studie en bezinning te hebben. Op 21 en 22 juni ben ik afwezig. Op Hydepark zal ik de cursus volgen “De spiritualiteit van de pastor”. Daarbij staat de vraag centraal: wat inspireert je als predikant.
In dringende gevallen zal één van collega’s mij vervangen.
Ds. A.H.Boschma

Bij de diensten
Op zondag 26 mei mag ik in de Menorah voorgaan in een dienst van wijk Zuid en Oost (in wijk West is een kerk, school en gezinsdienst). Op het rooster van de kindernevendienst staat de lezing uit Johannes 14: 23-29 centraal. Daar zal ook de preek over gaan. Het thema van Kind op Zondag is “Geloof in vrede”.
Op zondag 2 juni is het Wezenzondag, de zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren. Dan hoopt ds. Gera den Dikken in de Menorah voor te gaan. Volgens mij is dat haar eerste dienst hier. Ik mag in de Zuiderkerk de dienst leiden en daar wil ik stilstaan bij de woorden van Jezus dat Hij ons niet als wezen achter zal laten (Johannes 14: 18).
Goede en gezegende diensten toegewenst,
Ds. A.H.Boschma

Bij de dienst
Op zondag 26 mei mag ik in de Menorah voorgaan in een dienst van wijk Zuid en Oost (in wijk West is een kerk, school en gezinsdienst). Op het rooster van de kindernevendienst staat de lezing uit Johannes 14: 23-29 centraal. Daar zal ook de preek over gaan. Het thema van Kind op Zondag is “Geloof in vrede”.

Op zondag 2 juni is het Wezenzondag, de zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren. Dan hoopt Ds. Gera den Dikken in de Menorah voor te gaan. Volgens mij is dat haar eerste dienst hier. Ik mag in de Zuiderkerk de dienst leiden en daar wil ik stilstaan bij de woorden van Jezus dat Hij ons niet als wezen achter zal laten (Johannes 14: 18).
Goede en gezegende diensten toegewenst,

Van de Meent
Wij hebben eind april een heerlijke vakantie gehad met al onze kinderen. Dat is genieten en opladen.

Ik bedank ds. Bert de Ruiter voor zijn waarneming. Wat mooi dat wij op hem terug kunnen vallen.
En Aleid Bouma bedankt voor de coördinatie van het pastoraat. Zo gaat alles gewoon door.
In onze wijk wordt het pastoraat gedragen door vele vrijwilligers: ouderlingen, hoofdcontactpersonen, diakenen,
contactpersonen en pastoraal bezoekers. Een heel team van mensen die zorg dragen voor gemeenteleden en voor elkaar.
Wat is zo’n team belangrijk. Al die mensen die zich inzetten: BEDANKT.
Een hartelijk groet voor u allen,

Bij de diensten
Op zondag 12 mei vieren wij een ZAM+ zondag. Dat betekent dat ik om 08.45 voor mag gaan in een ochtendgebed

van ongeveer 45 minuten. In deze dienst zal ik stilstaan bij twee vrouwen Sifra en Pua (Exodus 1: 17).
De twee vroedvrouwen komen deels ook terug in de dienst van 10 uur. Ook na de eerste dienst staat de koffie voor u klaar.
Om 10 uur is er Geestdrift. Dat is in wijk West een bekend begrip, maar in wijk Oost en Zuid nog nauwelijks.
Geestdrift is geen dienst en heeft geen vaste structuur. Gemeenteleden bereiden samen Geestdrift voor en voeren die ook uit.
Er worden andere vormen gebruikt, die in gewone diensten minder vaak naar voren komen. Het is voor mij de eerste keer
dat ik mee zal werken aan Geestdrift. Arjan Bax, Tjitske de Jager, Johan Mulder, Dorien Sloot en ondergetekende zullen
deze Geestdrift uitvoeren.
Het thema is deze keer MOEDERDAG, immers het is deze zondag moederdag. En ieder mens heeft immers zelf een moeder.
Dat zal onze insteek zijn. Op verschillende manieren zal dit thema belicht worden.

Op 19 mei hoop ik in de Menorah voor te gaan. Op het rooster van de kindernevendienst staat de lezing uit Johannes 13: 31-35.
Goede en gezegende diensten gewenst,

Bij de diensten
Komende tijd zijn er veel bijzondere diensten. Ik licht er een aantal uit, waar ik zelf wat nauwer bij betrokken ben.

Op zondag 14 april is het Palmzondag en dat wordt ’s morgens met de kinderen gevierd.
Op de avond, om 19.30 uur, is er een speciale viering rondom het oratorium “De Schepping”.
Het wordt uitgevoerd door het Interkerkelijk streekkoor Oudemirdum, met een combo van muzikanten.
Zo mogen wij samen de Goede of Stille Week ingaan.

Dit jaar zijn er ook weer sobere maaltijden en vespers op de eerste drie dagen van de Goede Week,
in de drie wijkkerken van ZAM. Ik mag op dinsdag 16 april een vesper verzorgen.
In deze viering wil ik stilstaan bij Jesaja 53 over de lijdende knecht. De muzikale bijdrage wordt in de viering verzorgd
door S.van Heeringen (viool) die samen met R.A.Ferwerda voor ons zal spelen. Intense muziek op intense dagen.

Op de Witte Donderdag, 18 april, mag ik in De Arke het Avondmaal bedienen.
Op de Witte Donderdag heeft de avondmaalsviering een diepere en andere dimensie.
Wij zullen ook lezen hoe Jezus het Avondmaal instelde.

Op Pasen, zondag 21 april, mogen wij een feestelijke en uitbundige dienst vieren. Wij mogen het elkaar toeroepen:
De Heer is waarlijk opgestaan! De zanggroep van gemeenteleden o.l.v. N.Boschma en P.de Jong zal meewerken.
Wij mogen elkaar goede en gezegende diensten toewensen,

Vakantie
Van 23 april-3 mei heb ik vakantie en ben ik afwezig. Ds. B.de Ruiter zal in deze periode voor mij waarnemen. Dus als u een predikant nodig hebt,
kunt met hem contact opnemen.
Wilt u pastorale berichten voor het MenorAviertje doorgeven aan A.Bouma. Zij coördineert het pastoraat tijdens mijn afwezigheid.
Op vrijdag 3 mei ben ik weer present.
Een hartelijk groet voor u allen,

Bij de diensten
Op zondag 31 maart mag ik in de gezamenlijke dienst voorgaan in de Zuiderkerk.

Wij komen steeds dichter bij Pasen. Op het rooster van de kindernevendienst staat de gelijkenis
van de verloren zoon. Maar in deze dienst wil ik stilstaan bij een andere vader en zoon, nl. David en Absalom,
2 Samuël 13 en 14. Een indringend Bijbelverhaal.
Wij mogen elkaar goede en gezegende diensten wensen,

Van de Meent
Als het kerkblad uitkomt is de jaarlijkse voorjaarsmarkt/bazaar van de Menorah gaande. Dat is in onze wijk en verder

daarbuiten een begrip geworden. Op die dagen zijn wij op een bijzondere manier “ een open kerk” en staat alles ook in
het teken van zorg om en voor elkaar. Dat doen wij door de financiële bijdragen voor goede doelen, maar zeker ook in al die
contacten die mensen hebben. Dit vrolijke gebeuren is ook een “preek op zich”. Ik hoop dat wij weer mooie dagen hebben
en ik wil bij voorbaat alle vrijwilligers heel erg danken voor hun enthousiasme en inzet. Het is nu 40-dagentijd. Er zijn
de komende tijd meer bijzondere diensten. Ik wil alvast aangeven dat wij in de Stille week ook weer vespers hebben met
een sobere maaltijd. Deze keer zijn de vespers niet op één locatie, maar in de drie (ZAM) kerken. Op maandag in De Arke,
dinsdag in de Menorah en woensdag in de Zuiderkerk. U kunt zich t.z.t. opgeven voor de sobere maaltijden.
Dan nog wat heel anders. Op dinsdag 19 maart ben ik afwezig. Dan heb ik een dag nascholing. Misschien dat ik op een
later tijdstip nog eens met de wijk en/of de pastorale raad ga delen wat op deze dag aan de orde zal komen.
Een hartelijk groet voor u allen,

Bij de diensten
Zondag 17 maart is een ZAM-plus zondag in de Zuiderkerk met als voorganger ds. Peter Smilde. De vroege dienst is een

ochtendgebed en de dienst om 10 uur is met kindernevendienst en kinderoppas. Op zondag 24 maart is er een bijzondere
viering in de Menorah. Afgelopen jaar mocht ik met een groep gemeenteleden de dienst “Kunst in de kerk” voorbereiden.
Ik geniet alleen al van de gesprekken met gemeenteleden en kan met verwondering kijken hoe zij die kunnen weergeven
in woorden en verbeelding. De kunstwerken zullen in deze hele dienst de liturgie kleuren. Het thema van de dienst is:
Vogels. Vogels hebben in de Bijbel een bijzondere betekenis. Dat zullen wij samen in Woord en beeld delen.
Een dienst waar ik mij op verheug.
Goede en gezegende diensten toegewenst

Aan het denken gezet
In de voorjaarsvakantie waren wij een paar dagen in Rotterdam. Wij passeerden de Pauluskerk en gingen even naar binnen. Daar kwam een enthousiaste

vrijwilligster op ons af en vertelde bevlogen over de kerk en haar missie. Wij kregen spontaan een rondleiding door het gebouw. Een kerk die midden in de
maatschappij staat en kwetsbaren helpt. Wat mooi dat zo in het centrum van een grote stad deze Oase van liefde, barmhartigheid en bewogenheid aanwezig is.
Later op de dag gingen wij een heerlijk kopje drinken bij een tent die de naam droeg "Heilige Boontjes". Het was toeval dat wij daar binnenstapten.
Dit koffiehuis was gevestigd in een oud politiebureau en het personeel bestond uit ex-criminelen of jongeren die ontspoord waren. Ze kregen hier een
nieuwe kans en werkten toe naar een baan in de maatschappij. Ah, toen snapte ik die Heilige Boontjes. Op het toilet stond bijzondere zeep met als titel
“handen wassen in onschuld”. En de koekjes heetten “Dondersteentjes”. De koffie was heerlijk, de mensen vriendelijk. Een plek met nieuwe kansen voor mensen.
Dat is een smaak die sowieso goed bevalt.
Onze dag was al goed, maar nu nog beter.
Zo krijg je in je vakantie toch nog een hele praktische preek. Nooit verkeerd toch?????

Ga naar boven