Bij de diensten
Op zondag 17 november mag ik voorgaan in de Zuiderkerk waar wij samen het Avondmaal vieren. Ik wijk de komende zondagen even af van het rooster. Ik wil in de dienst Johannes 8: 1-11 lezen. Wij kennen dit gedeelte vooral van de woorden “Wie zonder zonde is werpe de eerste steen.” Dit Bijbelgedeelte mag tot ons spreken in Woord en Sacrament.
Op donderdag 21 november mag ik ’s middags voorgaan in een gedachtenisdienst in zorgcentrum de Wiken. Dan zullen wij daar alle bewoners gedenken die het afgelopen jaar ons ontvallen zijn.

Op zondag 24 november is het een indringende en bewogen dienst. Dan noemen wij de namen van de gemeenteleden die ons in het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. Dat is een dienst met veel verdriet en emotie, maar ik hoop ook dat wij samen kracht en troost mogen putten uit de woorden van de Bijbel.
Ik wil op deze zondag stilstaan bij de woorden uit Genesis 32: 23-33. Jacob staat voor een grens (is grensganger) en op die grens worstelt hij met God.
Ik hoop dat alle mensen die een naaste moesten missen, zich op deze zondag thuis mogen voelen in ons midden en geborgenheid en troost mogen voelen. Samen delen wij het verdriet, samen zoeken wij naar woorden voor hoop, troost en uitzicht.
Goede en gezegende diensten toegewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

 

Bij de diensten
Op zondag 3 november hoop ik voor te gaan in de Menorah. Op het rooster van de kindernevendienst staat het overbekende verhaal van de tollenaar Zacheüs (Lucas 19: 1-10). Ook in de dienst wil ik deze Schriftlezing centraal stellen. Wat heeft dit overbekende Bijbelverhaal ons in onze tijd te vertellen?
Op zondag 10 november vieren wij onze jaarlijkse Kerk, school en gezinsdienst samen met de kinderen, ouders en het personeel van Chr. Basisschool “Het Mozaïek”.
Uiteraard zullen de kinderen en het personeel meewerken aan de dienst. De voorbereidingen zijn al volop begonnen. Het zal weer net even anders zijn dan de afgelopen jaren. Maar ik verzeker u: U kunt allemaal meedoen aan de dienst. Echt: beloofd is beloofd.
Wij mogen op deze zondag weer een gastvrije gemeente zijn voor allen die wat minder vertrouwd zijn met onze gemeente of met de kerk en het geloof. Ik hoop dat wij samen een feestelijke en aanstekelijke viering mogen hebben.
Gezegende diensten voor u allen,

Van de Meent
Regelmatig vragen gemeenteleden mij: En hoe gaat het nu? Ik kan dan gelukkig zeggen: goed. De laatste controle in het UMCG was heel goed. De ingreep heeft het gewenste effect en geeft goede resultaten, een opluchting waar wij heel dankbaar voor zijn. Zovelen leven mee en daarom wil ik dit goede nieuws ook graag met u delen.
Bedankt voor al die lieve en betrokken reacties,
Ds. A.H. Boschma

 

Bij de diensten
Op zondag 27 oktober hoop ik twee keer voor te gaan in de Menorah.
Het thema voor de kindernevendienst is “Goed genoeg” en het gaat over de lezing uit Lucas 18: 9-14. Ik weet op dit moment nog niet precies of ik in de dienst ook aansluit bij dit thema.

’s Avonds vieren wij onze jaarlijkse Evensong. Het is inmiddels de vijfde keer dat ik samen met het koor “Ere zij God” en haar dirigent Rein Albert Ferwerda, deze dienst mag voorbereiden en uitvoeren. Wij willen zo dicht mogelijk de Evensong benaderen, maar de meeste teksten zijn in het Nederlands en geplaatst in onze situatie. Er zullen ook verschillende muzikanten mee doen:
Viool: Syl van Heeringen, fluit: Jannemein Wiersma, trompet: Auke van der Merk, hoorn: Chris Nicolai, piano: Rein Albert Ferwerda en orgel: Hans Dorsman.
Elke keer weer ben ik onder indruk van de kracht van woord, zang en muziek in deze diensten. Wij staan stil bij het thema: Nacht en stilte.
Goede en gezegende diensten toegewenst,
Ds. A.H.Boschma

Bij de diensten
In de komende maanden zijn er in “ZAM-verband” telkens twee kerken open voor de diensten.
Op 6 oktober mag ik voorgaan in de Arke. Daar zullen wij afscheid nemen van de aftredende ambtsdragers, zullen een aantal ambtsdragers hun ambtswerk voortzetten en zal kerkelijk werker Rudie Koetje bevestigd worden als ouderling-kerkelijk werker. Wij hopen samen op een feestelijke dienst. Wij gaan samen Marcus 2: 1-12 in deze dienst lezen. Het gedeelte van de 5 vrienden. Ook zeer passend bij het karakter van deze dienst.
Op 13 oktober mag ik voorgaan in de Zuiderkerk. Op het rooster voor deze zondag staat 2 Samuël 1: 1-6, maar ik weet nog niet precies of ik dit gedeelte ook zal gebruiken in de dienst.
Goede en gezegende diensten toegewenst,
Ds. A.H. Boschma

Bij de diensten
Op zondag 22 september vieren wij in Wijk Oost het afscheid, de herbevestiging en bevestiging van ambtsdragers. Wij mogen erg blij en dankbaar zijn dat zoveel mensen zich willen inzetten voor de opbouw van de kerk.
Wij mogen afscheid nemen van de aftredende ambtsdragers die zich ten volle in hebben gezet voor onze gemeente en nu mogen genieten van meer rust of weer hele andere dingen gaan doen. Wij zijn blij dat een aantal ambtsdragers hun termijn gaat verlengen. En er treden ook nieuwe mensen aan die met ons de schouders onder het kerkenwerk willen zetten.
Op het rooster van de kindernevendienst staat deze keer 1 Samuël 19: 9-17. Dit is minder passend voor deze dienst. Ik zal nog een andere keuze maken.
Ik hoop dat wij samen een feestelijke en inspirerende dienst mogen hebben, die ons samen volop moed en vertrouwen geeft te bouwen aan de gemeente van Christus.
Ds. A.H.Boschma

Van de Meent/Vakantieperiode
De weken voor de viering van mijn ambtsjubileum waren spannend voor ons. Bij onderzoeken eind mei waren enige van mijn bloedwaarden niet goed en dat zou nare en ingrijpende gevolgen kunnen hebben. Twee weken geleden ben ik voor een second opinion naar het UMCG in Groningen geweest. Daar zijn wij opgelucht vandaan gekomen. Er komt nog wel een vervolg, maar de heftige spanning en onzekerheid is er nu niet meer. Dat gaf de viering van het jubileum nog meer kleur en fleur.
En nu gaan binnenkort de vakanties beginnen. Dat is voor sommige mensen een prachtige periode, omdat zij even meer tijd en rust mogen ervaren. Maar voor anderen is het ook een moeilijke periode. Dan is de stilte en het “alleen voelen” nog meer aanwezig. En vaak is er zorg over familie die ver weg is. Allen die dat zo voelen, wil ik veel sterkte toewensen.
Vanaf donderdag 18 juli tot en met woensdag 14 augustus heb ik vakantie. Ik heb ds. B.de Ruiter bereid gevonden om voor wijk Oost standby te zijn. In dringende gevallen kunt u contact met hem opnemen. Fijn dat hij zo in de wijk beschikbaar is.
Wilt u in de vakantieperiode de pastorale berichten voor het Menoraviertje doorgeven aan mevr. A.Bouma. Zij coördineert het pastoraat tijdens mijn afwezigheid. Op zondag 18 augustus hoop ik in de dienst weer present te zijn.
Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. A.H.Boschma

Bij de diensten
Voor mijn vakantie heb ik nog twee diensten in Drachten.
Op zondag 30 juni mag ik de Drempeldienst verzorgen in De Arke. Drie kinderen stappen over naar de tienerdienst. Het mag een feestelijke dienst zijn gericht op kinderen.
Op zondag 7 juli mag ik voorgaan in de “jubileumdienst”. Ik heb gekozen voor een thema dat mij dierbaar is “met ontferming bewogen”. Naast de vreugde en dankbaarheid zal ook vast de emotie een rol spelen, want in de afgelopen 30 jaar is er veel gebeurd.
Ik hoop dat wij samen goede en gezegende diensten mogen vieren,
Ds. A.H.Boschma

 

Ga naar boven