Project Bozies Roemenië
CSG Liudger, praktijkonderwijs (de Ring)
Personeel van CSG Liudger, praktijkonderwijs Drachten gaat van 11 tot 18 mei 2019 met 10 leerlingen naar Roemenië. We hebben vanwege de te verwachten slechte weersomstandigheden de reis uitgesteld naar nu 15-22 juni. Deze werkweek naar Roemenië organiseert het praktijkonderwijs om het jaar. We hebben de voorgaande jaren al vele bouwprojecten in Roemenië gedaan. Dit jaar gaan we naar Bozies, vlakbij de grotere plaats Beclean.
Project en activiteiten worden door een Fries/Nederlands-Roemeens stel ondersteund, wonend in Bozies. In Roemenië en met name in Bozies en omgeving is veel armoede.
We gaan in Bozies het vervallen dak op een huis vervangen van een gezin met een gehandicapt kind. Dit meisje is 14 jaar en heeft het syndroom van down en autisme. De vader en moeder van het gezin bieden de zorg voor dochter en inwonende zieke moeder. Vader heeft daarom weinig tot geen inkomen uit arbeid.
Ook zal dit huis door ons worden geïsoleerd en geverfd. Daarnaast hopen wij een bijdrage te kunnen leveren aan de medische kosten die dit gezin heeft. Oma en dochter moeten beiden een operatie ondergaan, waar geen geld voor is.
De bazaarcommissie en de Kleine Kerkenraad van Oost hebben 14 februari besloten dit project aan te merken als diaconaal project van Oost en om €2000 uit de opbrengst van de bazaar bij te dragen aan ons project. Daar zijn wij erg dankbaar voor. Het is hartverwarmend hoeveel aandacht ons project bij gemeenteleden krijgt. Dat doet ons goed en inspireert.
De leerlingen verdienen hun eigen reis en verblijf (per vliegtuig) zoveel mogelijk met de actie verkoop van hanging-baskets.
Op de bazaar hebben vele bezoekers 1 of 2 hanging-baskets besteld. Als u wilt, kunt u ook aan deze actie meedoen en een hanging-basket bestellen voor €9 per stuk bij Tjeerd de Jong, docent groen, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Bestellen per mail moet vóór 14 april. De bestelde hanging-baskets kunnen door u worden opgehaald tijdens schooltijd op donderdag 9 en vrijdag 10 mei (voor 15 uur) in de kas van CSG Liudger praktijkonderwijs (de Ring 6, Drachten). U kunt dan ook betalen. De levering van de hanging baskets is vlak voor Moederdag, mogelijk kunt u iemand verrassen.
Mocht u een financiële bijdrage willen leveren aan ons project kunt u ook een bedrag overmaken op onze bankrekening NL17 RABO 0389 0640 33 t.n.v. CSG Liudger ovv uw naam en project Roemenië, Bozies.
Wilt u meer informatie ontvangen, kunt u contact opnemen met Willeke Bijma, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , T: (0512) 21 21 24 (dinsdag en vrijdag).
Dank voor uw warme aandacht, mede namens collega-begeleiders, Tjeerd de Jong en Dirk Regnerus,
Willeke Bijma, diaken PGDrachten Oost

Naschrift
De diaconieën van de ZAM-wijken hebben besloten om de vrije collecte van de wijken van 28 april in te zetten voor Bozies in Roemenië.
Details vindt u onder de Protestantse Gemeente van Drachten, ‘Voortvarend Verder naar Eén PGDrachten’, Diaconie van de ZAM-wijken.

Diaconaal nieuws
Op 5 februari hebben de diaconieën van wijk Zuid en Oost hun gezamenlijke overleg gehad in de Menorah.
Voor de eerste keer waren aanwezig Yttje Kooistra en Hennie Wester. Zij zijn kortgeleden in de Zuiderkerk bevestigd tot diaken. De voorzitter vertelde dat bij de samenwerking van de diaconieën van wijk Zuid en Oost die drie jaar geleden begon, wijk Zuid slechts een diaken had. (Joukje Jagersma) Een jaar later verdubbelde dat met Mariska Otten en nu wederom een verdubbeling met Yttje en Hennie. Dit belooft nog wat voor de nabije toekomst!
In het overleg waren ook aanwezig Lloyd Hofwijks en Ronald Bakker van stichting Hart van Hoop. Zij verzorgden een presentatie over het werk van de stichting.
De stichting staat voor hoop en verbinding met elkaar en zorg voor de medemens. De missie van de stichting is het aanpakken van de eenzaamheid zowel actief als preventief en het bevorderen van saamhorigheid.
Zij doet dat door verschillende activiteiten te organiseren zoals: Volkskerstzang, gezellig spelletjes café, nationaal integratie diner, organiseren van de week tegen de eenzaamheid. Verder organiseert zij verschillende workshops. Zij organiseert dat ook met andere organisaties met dezelfde doelstelling.
Stichting Hart van Hoop wordt niet financieel ondersteund door de gemeente Smallingerland, zij is afhankelijk van giften van particulieren en instellingen. De stichting heeft dringend vrijwilligers nodig en dan met name een penningmeester en een voorzitter die de stichting gaan leiden.
De Stichting Hart van Hoop is een algemeen nut beoogde instelling, ANBI. Dit betekent dat giften aan deze stichting aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Het rekeningnummer van de stichting is NL 49 BUNQ 2290919284. De diaconieën van wijk Zuid en Oost bevelen giften aan de stichting van harte bij u aan.

Na de pauze gaf diaken Willeke Bijma nog een presentatie over een project van het CSG Liudger. Een tiental leerlingen van deze school gaan in mei dit jaar naar Bozies in Roemenië om daar te helpen bij het waterdicht maken van een dak en isoleren van een woning. Dit gebied is armoedig en er is aan het aller nodigste nog gebrek. Voor de jonge mensen die meedoen aan het project is het een levensles die zij nooit meer vergeten. Zij wonen in een van de rijkste landen in de wereld en gaan naar een land waar armoede heerst en dat binnen een relatief korte afstand van Nederland en binnen de EU. De jonge mensen dienen zelf het geld van de reis bij elkaar te verdienen. Daarnaast gaan ze activiteiten ondernemen om geld in te zamelen om daadwerkelijk hulp te bieden.
Over het project van CSG Liudger en Willeke Bijma wordt u de komende tijd nader geïnformeerd.
Namens de diaconieën van wijk Zuid en Oost,
Joukje Jagersma en Jan Holwerda

Dankdag ‘DORCAS voedselactie’
Op Dankdag 7 november en op de daarop volgende zondag 11 november doet de PG Drachten weer mee aan de Dorcas voedselactie, een actie die ervoor wil zorgen dat het leven van de allerarmsten in Oost-Europa in deze winter dragelijker wordt. Op zondag 4 november worden de voedselbriefjes uitgedeeld waarop de producten staan waarvan Dorcas voedselpakketten gaat samenstellen. Aan u wordt gevraagd om die producten mee te nemen naar de diensten op woensdagavond 7 november of op zondagochtend 11 november. Er zijn ook speciale (oranje) collectebussen waarin een bijdrage kan worden gedaan als u bij voorbeeld liever niet met boodschappen wilt komen. Het ingezamelde geld besteedt Dorcas aan de projecten die er mede op gericht zijn mensen hun eigen inkomen te laten verdienen. Het grote probleem is vaak dat er geen werk te vinden is of dat mensen geen goede of relevante opleiding hebben genoten. Daarom ondersteunt Dorcas ook de mensen in haar projecten met vaktrainingen en microkredieten. Een voedselpakket is voor die meest kwetsbare mensen een enorme bemoediging én een aanvulling op hun sobere maaltijden. De pakketten maken onderdeel uit van de lokale zorg die aan deze mensen wordt geboden. Zo’n pakket geeft hen een praktische steun in de rug. De Dorcas voedselactie zorgt voor voedsel voor nu én voedselzekerheid voor later!
Deel je leven, laten we rond Dankdag delen met de allerarmsten, we hopen dat u ook nu weer mee doet!
Namens het ZWO,
Tett Vaatstra

Zorgeloos vakantie vieren..
Dat is wat Hetvakantiebureau.nl haar vakantiegasten wil bieden. Zij verwelkomen ieder jaar veel gasten: senioren zonder zorgbehoefte, maar ook senioren die niet (meer) zo eenvoudig zelfstandig op vakantie kunnen of durven, omdat zij zorg of begeleiding nodig hebben door een chronische ziekte of een beperking.

Ook organiseren ze vakanties voor specifieke doelgroepen zoals: mantelzorgers met een thuiswonende partner met dementie, mensen met een visuele beperking of met een licht verstandelijke beperking. Ook worden er, samen met YMCA, YCamps Eénoudervakanties, tijdens de zomerperiode vakanties voor eenoudergezinnen georganiseerd. RCN stelt in 2018, in samenwerking met Hetvakantiebureau.nl opnieuw bungalowvakanties beschikbaar tegen een gereduceerd tarief. Deze vakanties zijn bestemd voor gezinnen met schoolgaande kinderen met een bijstandsuitkering die anders geen mogelijkheid hebben om op vakantie te gaan.

De prijzen variëren per accommodatie en arrangement. De kosten zijn voor eigen rekening. Er kan eventueel aanspraak worden gedaan op een bijdrage van de Diaconie of het Vakantiefonds.

Er zijn vrijwilligers die 24 uur per dag klaar staan om de gasten een heerlijke zorgeloze vakantie te bezorgen, en indien nodig, zorg of begeleiding te bieden.

Voor meer informatie, W: www.hetvakantiebureau.nl
U kunt bij ons een vakantieboekje aanvragen. Ook kunnen we u helpen bij het invullen van de formulieren.

Misschien een keer als vrijwilliger mee?
Het vrijwilligersteam bestaat uit enthousiaste, betrokken mensen met een uiteenlopende achtergrond, opleiding en ervaring, die het geven van aandacht aan de gasten voorop hebben staan. Het hele jaar door zijn er diverse functies beschikbaar (verpleegkundige/verzorgende, gastvrouw/-heer, recreatiecoördinator, etc.). Bent u iemand die dit aanspreekt? Ook hierover kunt u een informatieboekje bij ons aanvragen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij onderstaande diakenen:
Jan Holwerda, T: (0512) 53 18 05
Ineke Krol, T: (0512) 54 54 78

Kerstpakketten-actie DRO 2018
Op zaterdag 22 december zijn door de diakenen van wijk Oost 29 kerstpakketten samengesteld voor gemeenteleden en bewoners van wijk Oost. Ook zijn er kerstpakketten overgedragen aan ds. Harm Klein Ikkink, bestemd voor uitgeprocedeerde asielzoekers. In de kerstpakketten zijn verwerkt de op zondag 16 december door gemeenteleden verzamelde levensmiddelen in de Menorah. Ook werden op deze zaterdagochtend nog levensmiddelen ingebracht door gemeenteleden. Door uw bijdrage konden wij vele mensen blij maken. Met recht mogen we zeggen dat deze actie een groot succes was door uw bijdrage en ondersteuning.
Namens de diaconie van wijk Oost, R.Schutter

Diaconie
Op 2 oktober 2018 heeft de maandelijkse vergadering van de diaconieën van wijk Zuid en Oost plaatsgevonden in de Menorah. Het was een bijzondere avond want we namen afscheid van een drietal ambtsdragers te weten: Anne Oosterveld, Ineke Hoving en Lambert Veenstra.
Tegelijkertijd waren voor het eerst aanwezig een drietal nieuwe ambtsdragers te weten: Loeki Boersma, Willeke Bijma en Wietze Knol. In de vergadering werden afspraken gemaakt over de verdeling van de vrijkomende wijken. Voor de diakenen worden in november dit jaar en januari en februari 2019 drie cursusavonden georganiseerd. Ook diakenen uit de andere wijken van onze gemeente zijn hiervoor uitgenodigd. Het lijkt nog wat aan de vroege kant, maar Rob Schutter van onze diaconie is alweer bezig met de planning van de kerstpakkettenactie in december in wijk Oost. U wordt daar ook weer bij betrokken met de inbreng van houdbare levensmiddelen.
Begin oktober hebben we een jonge Iraanse asielzoeker in contact gebracht met de Stichting Sprekende Harten. Deze jongeman wilde graag meer weten over de bijbel. De Stichting Sprekende Harten ontfermt zich over hem. Zij verzorgen ook bijbellessen in het Farsi, de moedertaal van deze jonge Iraniër. De collecte voor de Stichting Sprekende Harten op 30 september heeft in de Zuiderkerk €234,35 en in de Menorah €230,91 opgebracht. Mede namens Rindert de Vries van Sprekende Harten hartelijk dank voor uw bijdrage.
Namens de diaconieën van wijk Zuid en Oost,
Joukje Jagersma en Jan Holwerda

Sprekende Harten
De diaconieën van de protestantse gemeente Drachten hebben twee keer per jaar een vrije collecte, te weten in mei en september. Op zondag 30 september 2018 vindt deze vrije collecte plaats. De diaconieën van wijk Zuid en Oost hebben besloten de collecteopbrengst te schenken aan de Stichting Sprekende Harten uit Drachten.

Stichting Sprekende Harten verleent hulp aan asielzoekers en in het bijzonder aan (ex)asielzoekers verbonden aan het AZC te Drachten. De stichting streeft ernaar om kwetsbare asielzoekers, kinderen en jongeren tot hun recht te laten komen, zodat zij een waardig leven kunnen leiden.
De stichting doet het werk vanuit Gods liefde en vanuit de Bijbelse roeping om “de vreemdeling” gastvrij te ontvangen en te helpen. Het is voor deze vluchtelingen heel bijzonder dat ze gezien worden, dat mensen bewogen zijn met hun lot en dat ze zich welkom voelen.
Meer informatie over deze stichting kunt u vinden op www.sprekendeharten.nl  
De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.
Namens de diaconieën van wijk Zuid en Oost,
Mariska Otten en Jan Holwerda

Vrije Collecte Diaconie
De diaconie van de protestantse gemeente Drachten heeft twee keer per jaar een vrije collecte, te weten in mei en september. Op zondag 30 september 2018 vindt deze vrije collecte plaats. De diaconieën van wijk Zuid en Oost hebben besloten de collecteopbrengst te schenken aan de Stichting Sprekende Harten uit Drachten.
Stichting Sprekende Harten verleent hulp aan asielzoekers
en in het bijzonder aan (ex)asielzoekers verbonden aan het AZC te Drachten.
De stichting streeft ernaar om kwetsbare asielzoekers, kinderen en jongeren tot hun recht te laten komen, zodat zij een waardig leven kunnen leiden.
De stichting doet het werk vanuit Gods liefde en vanuit de
Bijbelse roeping om “de vreemdeling” gastvrij te ontvangen en te helpen.
Het is voor deze vluchtelingen heel bijzonder dat ze gezien worden, dat mensen bewogen zijn met hun lot en dat ze zich welkom voelen.
Meer informatie over deze stichting kunt u vinden op www.sprekendeharten.nl
De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.
Namens de diaconieën van wijk Zuid en Oost, Mariska Otten en Jan Holwerda

Diaconaal overleg van wijk Zuid en Oost
In de gezamenlijke diaconievergadering van wijk Zuid en Oost deze maand is besloten om aan acht gezinnen/alleenstaanden in wijk Oost bijzondere hulp in de vorm van Poiesz-bonnen te verstrekken.
Daarnaast is besloten, door tussenkomst van Schuldhulpmaatje, een bedrag van €75 te schenken aan een moeder met drie kleine kinderen, voor de aankoop van een tweedehands eettafel met stoelen.
De FamtoFam collecte van 22 april heeft in de Menorah een bedrag van €303,40 en in de Zuiderkerk een bedrag van €162,05 opgebracht. Hartelijk dank daarvoor mede namens de organisatie van FamtoFam.
Eerder dit jaar was al besloten dat de diaconieën van wijk Zuid en Oost elk € 500 zouden schenken aan FamtoFam.
Namens de diaconieën van wijk Zuid en Oost,
Joukje Jagersma en Jan Holwerda

Kerkvervoer naar Zuiderkerk en Arke (Herhaalde oproep)
Door de samenwerking met wijk Zuid en West wordt dit jaar het aantal gezamenlijke diensten uitgebreid. Dit betekent voor wijk Oost dat we af en toe kerken in de Arke of de Zuiderkerk. In de huidige situatie worden gemeenteleden, die niet zelfstandig naar de Menorah kunnen komen, door kerkrijders gehaald en gebracht. Mogelijk zijn er ook gemeenteleden die nu op eigen gelegenheid naar de Menorah komen maar de afstand naar de Arke of de Zuiderkerk niet kunnen ondernemen. De kerkenraad van wijk Oost zou graag geïnventariseerd zien hoe groot die laatste groep is. Ik verzoek u met mij contact op te nemen indien u zou willen worden vervoerd, wanneer er sprake is van een gezamenlijke dienst in de Zuiderkerk. T: 53 18 05 of mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Let wel, het betreft hier slechts een inventarisatie. Aan de hand van de uitkomst gaan we beoordelen of we het kerkvervoer gaan uitbreiden.
Namens de kerkenraad,
Jan Holwerda

Mantelzorg Ondersteuning (MZO)
De taakgroep MZO van de PGD wil graag ondersteuning bieden aan mantelzorgers binnen en buiten de PKN kerk om daarmee overbelasting van mantelzorgers te helpen voorkomen.
Indien u meer informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met één van de medewerkers.
De taakgroep MZO van de PGD, maakt deel uit van de ZorgBuurtSuper van de Gemeente Smallingerland.
Contactpersonen wijk Oost:
Dhr. A. Oosterveld. Drachten. T:(0512) 51 92 89. E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Algemeen Diaconaal werker PGD: Mw. A. v.d Meer. T: (06) 184 624 27, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ga naar boven