Kerstpakketten-actie 2020
Al een aantal jaren is het de gewoonte om in Drachten-Oost een Kerstpakketten-actie te organiseren. Er zijn onder ons misschien mensen die thuis meer dan één pakket ontvangen voor de kerstdagen. Dat is schitterend, natuurlijk. Maar er zijn ook mensen die nooit een kerstpakket krijgen. Doordat ze geen werk (meer) hebben, of om welke reden dan ook. De diaconie zou graag ook dit jaar weer voor deze mensen een kerstpakket verzorgen. In andere jaren vroegen we u om te helpen, door bijvoorbeeld een kerstpakket af te staan of door producten voor in de kerstpakketten langs te brengen. Dat kan dit jaar door corona helaas niet. Wat u wel kunt doen, als u aan deze actie mee wilt werken: een financiële bijdrage leveren door een geldbedrag te storten op NL40RABO0373736843 o.v.v. kerstpakketten Oost t.n.v. Diaconie-ZWO Drachten.
Ook kunt u spaarkaarten van de Poiesz bij ons inleveren. Van deze spaarkaarten kunnen we, net als anders, handdoeken bestellen voor in de kerstpakketten. Deze spaarkaarten kunt u brengen naar Ineke Krol of Willeke Bijma. U mag ons ook bellen, dan komen we langs om de spaarkaarten op te halen.
Uw Diaconale Raad – deelgebied Oost

Coronagevolgen
Ziek: In het Noorden heeft het virus minder hard toegeslagen. Er zijn wel mensen ziek geworden, ook binnen onze gemeente. Mensen die ziek zijn geweest hebben vaak nog een lange weg van herstel nodig.
Zorg: Ondanks dat we afstand moeten houden en dat we niet meer spontaan bij iemand op bezoek konden, ontstonden er ook mooie initiatieven. Telefoon- en hulplijnen, er kwam meer saamhorigheid. Met name dat laatste moeten we zien vast te houden, ook nu alles misschien weer wat gewoner begint te worden.
Economisch: Naast de mensen die ziek zijn geworden heeft Corona ook een grote impact op de economie. De kans dat we in een recessie komen is groot. Een recessie heeft gevolgen op werk en op inkomen. Een deel wordt nu nog opgevangen door regelingen vanuit de overheid.

Oproep diaconie
Mensen kunnen op verschillende manieren geraakt worden door deze crisis, financieel bijvoorbeeld. Als diaconie willen wij er voor deze mensen zijn, of ze nu lid of geen lid zijn van PGDrachten. Het is vaak lastig om over geld, inkomen en schulden te praten. We schamen ons er vaak voor. Mocht u in financiële nood zijn of komen (of het nu komt door de crisis of anderszins) schroom niet om aan de bel te trekken. Ook een oproep aan gemeenteleden: mocht u iemand kennen van wie u denkt dat hij of zij gebaat is bij steun, dan mag u dat ook melden. Belangrijk is hierbij wel, doe het altijd in overleg en met goedvinden van de persoon waarom het gaat!
De diaconie is er om u met raad en/of daad te helpen of bij te staan. Dit kan financieel zijn of we kunnen u misschien met raad verder helpen. De diaconie heeft een breed netwerk dat ingezet kan worden om u verder te helpen. We behandelen uw vraag altijd strikt vertrouwelijk!

Contact
Als u vragen hebt of u hebt ondersteuning nodig, dan kunt u een beroep doen op uw wijkdiaken. Als u dat lastig vindt, leg dan de vraag neer bij iemand die u kent, bijvoorbeeld uw contactpersoon, ouderling of dominee, zij weten ook waar zij de vraag kunnen stellen. De mailadressen van de vijf deelgebieden zijn:
Deelgebied Noordoost: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Deelgebied Noordwest: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Deelgebied Oost: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Deelgebied Zuid: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of E: (0512) 53 27 60
Deelgebied West: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Smallingerland
Binnen de gemeente Smallingerland worden ook diverse, algemene, initiatieven bedacht. Deze zijn vaak te vinden in regionale kranten of sites. Via de MOS zijn er de Wegwijzers. Hier kunt u terecht voor allerlei vragen op hulp en zorg gebied. Zie www.moswegwijzers.nl of u kunt met ze bellen 0512-334112. Voor alle welzijns-en WMO-vragen kunt u ook een beroep 21*) doen op Carins en voor financiën bij het PING loket (onderdeel van Carins). Zie www.carins.nl of via T: (088) 506 54 00

Een urgente oproep van deelgebied West
Zorg om en voor elkaar is een belangrijke opdracht binnen de kerk. Naast het pastoraat vervult de diaconie een belangrijke rol in deze opdracht. En dat kan niet zonder mensen die zich daarvoor willen inzetten. Deelgebied West doet om deze reden een dringend en ook urgente oproep, help ons om het diaconaat in leven te houden. West roept gemeenteleden op om als diaconaal rentmeester of als diaken aan de slag te gaan. Als u zich aangesproken voelt en graag uw (zorg)steentje bij wilt dragen, meldt u dan bij Jan Fillekes via E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tot slot
Als diaconie juichen we alle activiteiten en initiatieven van harte toe en willen wij deze ook graag ondersteunen. Schroom niet een beroep te doen op de diaconie in grote, maar zeker ook in kleine dingen. Dat we op deze manier wat mogen en kunnen betekenen voor de straat, de buurt, de wijk voor de inwoners van Drachten.
Een hartelijke groet,
namens de diaconieën van de PGDrachten,
Arjan Boven

Ga naar boven