Wijkkerkenraad Oost

Aftredende ambtsdragers en andere vrijwilligers
Meestal is de wisseling van de wacht in september. Nu is die met goedkeuring van allen verplaatst naar 29 november 2020. Er zijn twee mensen die om persoonlijke redenen ontheffing hebben gevraagd. Dat zijn Jan Bult (voorzitter Diaconie) en Loekie Boersma (diaken). Verder treden af: Henk Laanstra (ouderling), Nel van der Glas (ouderling senioren Pastoraat), Jakob Veenstra (diaken, secretaris roostermaker)), Jan Steegstra (diaken, secretaris), Jaap Bruintjes (diaken, voorzitter CDD), Trienke Bijland (diaken), Pieter de Jong (ouderling, vertegenwoordiger commissie Eredienst), Chris de Haan (ouderling Kerkrentmeester), Hans Dorsman (ouderling, scriba), Atze Wijga neemt afscheid als notulist van de Kerkenraad. We doen het dit jaar niet op 29 november.
Op de Grote Kerkenraad van 19 november 2020 wordt er afscheid genomen van deze mensen met een viering in de kerkzaal. Het afscheid wordt dus niet gedaan in het grote geheel van Protestantse Gemeente Drachten, maar op een informelere manier via een viering op de Grote Kerkenraadsvergadering van Oost. De kerkomroep gaat aan, dan kunt u het thuis toch volgen en meeleven via de computer op www. Kerkomroep.nl
Hans Dorsman, scriba

 

Ga naar boven