Zondag 22 september 2019

aanvang 09.30 uur

BEVESTIGING AMBTSDRAGERS

 De wijkkerkenraad heet u van harte welkom.

Naam van de zondag   14e zondag na Trinitas. In deze tijd hangt er een groen antependium. 
Kleur van de zondag   Groen: kleur van hoop, groei, leven en toekomst.
Aanvangstijd   09.30 uur 
Voorganger   Ds. A.H.Boschma
Ouderling van dienst   dhr. J.van der Leij
Organist/pianist   dhr. R.A.Ferwerda
Lector   -
Kindernevendienst   mw. H.Nijenhuis
Kinderoppas   mw. Y.Ruiter
 Koster   fam. Bult
1e collecte   PKN Vredesweek
2e collecte   Pastoraat
Deurcollecte   Vluchtelingenkinderen

Vandaag gedenken wij…..
Op 19 augustus is van ons heengegaan ons gemeentelid Hendrika Klei-Jansonius -Riek- op de leeftijd van 85 jaar. Zij was de echtgenoot van Reind Klei met wie zij 61 jaar het leven mocht delen. Samen kregen zij vier kinderen. De afscheidsdienst is gehouden op vrijdag 23 augustus in de Zuiderkerk te Drachten. Moge dhr. Klei, de kinderen, klein en achterkleinkinderen in dit verlies de kracht en nabijheid van God en mensen ervaren.

Op donderdag 12 september is van ons heengegaan ons gemeentelid Fokke Mulder op de leeftijd van 86 jaar. Hij was 60 jaar gehuwd met Kini Mulder-van der Woude. Samen kregen zij twee kinderen.
De afscheidsdienst is gehouden op woensdag 18 september in de Wâldhôf te Opeinde.
Mogen zijn vrouw Kini Mulder, de kinderen en kleinkinderen de nabijheid en kracht van God en mensen ervaren bij het verdriet dat zij ervaren.

Aandacht voor elkaar
De heer O. Tiekstra is vorige weekeinde opgenomen in het ziekenhuis (Kamer 217) voor nadere onderzoeken. Het gaat langzaam weer wat beter.
Mevrouw A.M. Wubs-Smid werd deze week voor een operatie opgenomen in Nij Smellinghe (kamer 345). De operatie is goed gegaan en wij hopen dat het herstel en de revalidatie ook voorspoedig mogen verlopen.
De heer G. Lubbers (Hooglandswijk 117, 9202 AD Drachten) moest afgelopen week acuut opgenomen worden in het ziekenhuis om een operatie te ondergaan. Hij is inmiddels weer thuis en wij hopen dat hij snel mag opknappen.
Mevrouw G. Holl-van der Schans is deze week verhuisd naar Zorgcentrum De Wiken (Kamer 250). Wij hopen dat zij zich snel thuis zal voelen in haar nieuwe woonomgeving.
Wij voelen ons verbonden met allen die thuis ziek zijn of zorgen hebben en hier niet met name genoemd worden. Mogen wij ons gedragen weten door God en omringd worden door mensen die met ons meeleven.
Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. Anne Henk Boschma

DE BAHAMA’S
Ons gemeentelid Alies Doeden werkt en woont op dit moment op de Bahama’s. Zij heeft daar de verwoestende orkaan meegemaakt, waardoor mensen zijn omgekomen en veel is verwoest. Het eiland waar zij woont is niet het heftigst getroffen en met haar gaat het, naar omstandigheden, goed. Het is aangrijpend om te zien hoe mensen op sommigen eilanden van de Bahama’s door de diepte moeten gaan. Alies is daar lid van een kerk die hulpverleent aan de slachtoffers en helpt bij de wederopbouw. Zij heeft ook een mail geschreven naar haar ‘thuisgemeente’, wijk Oost, waarin zij vraagt of wij als gemeente het werk van de kerk daar willen steunen bij de hulp aan de mensen die getroffen zijn. Daar willen wij als gemeente van harte een bijdrage aan leveren.
Wij hebben in de Kleine Kerkenraad besloten om € 2.500,- uit de Bazaargelden beschikbaar te stellen voor hulp aan de Bahama’s. Zo willen wij onze betrokkenheid delen met de bevolking van de Bahama’s en Alies steunen in haar verbondenheid bij de mensen daar.
Namens de Kleine Kerkenraad,
Ds. Anne Henk Boschma

De bloemen uit de Menorah gaan deze week als groet van de gemeente naar:
Mevrouw R. de Jong en de heer Roel van Duinen

Kom jij ook naar de VakantieBijbelWeek?
We gaan op zoek naar bijzondere schatten…
op 23/24/25 oktober 2019, van 10 tot 12 uur in de Arke
Op donderdag 24 oktober is er van 19.00 tot 20.00 uur een speciale feestavond, waar ook alle ouders, verzorgers, ooms, tantes, opa’s, oma’s, pakes, beppes en andere belangstellenden mogen komen.
Voor meer informatie: Het VBW-team:
Inge Maas, tel, 06 – 13172909

GROOT SUCCES ACTIE VOEDSELBANK
Op de gezamenlijke startzondag van de Zuiderkerk, de Arke en de Menorah (ZAM ) zijn er voor de Voedselbank houdbare producten ingezameld. In totaal werden 31 bananendozen met boodschappen aan de Voedselbank overgedragen. De voedselbank was hier zeer blij mee! Ook zijn er enkele giften gegeven.
Was u niet in de gelegenheid om boodschappen af te geven dan kunt u ook een donatie geven. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL57RABO 011.07.52.562 t.n.v. Stichting Voedselbank Smallingerland. Namens de Voedselbank hartelijk dank voor uw ingebrachte levensmiddelen!
De werkgroep Startzondag 2019
en de diaconieën van ZAM

TWEEWIELERS VOOR ZUID-SUDANESE PASTORS
De Imena Foundation zet zich in voor onderwijs, schoon drinkwater en medische voorzieningen in Afrika. Imena Foundation werkt in Zuid-Sudan samen met bisschop Garang Chan Awac. Bisschop Garang heeft tweehonderd pastors onder zijn hoede en deze pastors stellen alles in het werk om de noodlijdende bevolking tot steun te zijn. Deze bijzondere en betrouwbare bisschop, die zijn hele leven in dienst stelt van God, wil zijn pastors heel graag meer mobiliteit geven en vraagt daarom een bijdrage aan voor fietsen! Hierdoor zullen meer mensen van het evangelie horen. De Imena Foundation werkt als jarenlang samen met deze bisschop en heeft de ervaring dat
het donatiegeld zeer accuraat wordt besteed. De Afrikaanse meisjesnaam Imena betekent ‘droom’. In grote delen van Afrika dromen veel mensen van een betere toekomst. Een toekomst waarin schoon drinkwater voor iedereen beschikbaar is, net als medische zorg. Een toekomst ook, waarin kinderen eenvoudig toegang hebben tot onderwijs, nóg zo’n belangrijke voorwaarde om tot betere leefomstandigheden te komen. Tenminste 95% van het ingezamelde geld gaat naar projecten in Afrika. Sinds 2013 biedt Imena Foundation ook noodhulp (voedsel en medicijnen) en helpt zij bij de opbouw van kerkelijke gemeenschappen in Afrika. Vanuit Nederland is er intensief contact met de partnerorganisaties en vindt een gestructureerde financiële terugkoppeling plaats. Imena Foundation valt onder de ANBI erkenning van de belastingdienst. Op dit moment richt Imena Foundation zich op Zambia en Zuid-Sudan. De plaatselijke gemeenschappen in dit grote gebied spelen een belangrijke rol, deze worden ingezet om het werk te realiseren. In het Aweil district stichtte bisschop Garang honderdtwintig kerken, waar maar liefst tweehonderd pastors zich belangeloos inzetten. Deze pastors stellen alles in het werk om de noodlijdende bevolking tot steun te zijn. Bisschop Garang wil heel graag zijn pastors meer mobiliteit geven en vraagt daarom honderd fietsen aan. De pastors willen de mensen graag sneller bereiken om hen te bemoedigen met het Evangelie, om voor hen te bidden én om zieke mensen te vervoeren naar de hulppost of het ziekenhuis. De Imena Foundation heeft de aanvraag van de bisschop omarmd en zet zich in mij in om dit gerealiseerd te krijgen. Een fiets kost relatief weinig en is niet duur in onderhoud. De fietsen worden per tien stuks ingekocht in Juba (hoofdstad Zuid-Sudan) en vervolgens met een vliegtuig van het World Food Program vervoerd naar het Aweil district. Totale kosten per fiets (inclusief vervoer): 175 euro! Elke fiets wordt met grote blijdschap ontvangen en vervolgens ingezet ter ondersteuning van de allerarmsten ter wereld! Doet u mee? Stort dan uw bijdrage op IBAN: NL23 RABO 0321 5340 77 o.v.v. fietsen Zuid-Sudan. Daarnaast wordt op zondag 29 september 2019 gecollecteerd voor dit project. De ZAM-diaconieën bevelen deze collecte van harte bij u aan.
Namens de ZAM-diaconieën,
Jan Holwerda

Werkcafé voor werkzoekenden op maandag 23 september a.s.
Ronde Tafel Van 10.00 tot 11.30 uur in De Arke, Flevo 161
Info: www.werkcafedrachten.nl

Films die er toe doen:
Knielen op een bed violen 2016
Op donderdag 26 september wordt onze eerste film van het nieuwe winterseizoen vertoond. Regisseur Ben Sombogaart heeft zijn best gedaan om de bekende roman van Jan Siebelink op een eerlijke en integere manier te verfilmen. Een verhaal over de grote liefde tussen Hans en Margje Sievez, die hard werken op hun kwekerij. Hans raakt door gesprekken met een prediker en na een diepreligieuze ervaring in de ban van het geloof. Hij verliest het zicht op de werkelijkheid en lijkt langzaamaan onbereikbaar te worden voor zijn familie en omgeving.
Aanvang 19.30 uur.
Kosten € 4,-, inclusief koffie/thee.
De commissie: Pitty Meijer, Jan Jurjens, Ate Klomp

Samenzijn in de Menorah-Inn
De vakantieperiode is voorbij, de herfst is weer begonnen en om de weekeinden wat te doorbreken kunt u één maal per maand weer terecht in de Menorah-Inn. De deuren van de Menorah aan de Dwarswyk 350 staan daarom op zondag 29 september van 14:30 tot 17:30 uur weer voor u open en heten we u allen van harte welkom. U kunt ook gerust buren, kennissen of familieleden mee nemen die ook wel eens een kijkje willen nemen en sfeer proeven. Er is koffie en thee, u kunt hier gewoon met elkaar een praatje maken en spelletjes doen. Zo maken we er met elkaar een gezellige middag van. Mocht u ‘s middags even aan de wandel zijn dan kunt u altijd langs komen voor een kop koffie. De middag wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd van soep en broodjes. U wordt welkom geheten door Lambert Veenstra en Janke Steenhuis. Mocht vervoer een belemmering voor u zijn om te komen, neem dan even contact op met: Lambert Veenstra, tel: 519051, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .De volgende Menorah-Inn is gepland op zondag 27 oktober 2019.
Hebt u nog vragen of misschien suggesties, bel gerust even T: (0512) 519289.
Een hartelijke groet van de Pastorale en Diaconale Raden van Zuid en Oost

Alles in orde? Over een opgeruimd leven
Op donderdag 26 september presenteert vrouwengroep ‘Appeltaart en meer…’ een bijzondere avond met professional organizer Johanna Hoekstra van It Oersicht. Thema is “Alles in orde? Over een opgeruimd leven “. Alle vrouwen van 18-80 jaar uit Drachten en omgeving zijn van harte welkom. Vergeet niet iets mee te nemen dat je kunt missen. De avond vindt plaats in de Oase en begint om 19.30 uur, kosten €3,50.
Opgeven kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

MenorAviertje/ZAM-zondagsbrief en liturgie per mail
Er bestaat een mogelijkheid om het MenorAviertje of de ZAM-Zondagsbrief al op vrijdag per mail te ontvangen.
Ook kunt u dan een uitwerking van de liturgie voor de dienst van zondag in grote letters per mail toegestuurd krijgen. Als u hier belangstelling voor hebt, mail mij dan even, dan voeg ik u toe in het adressenbestand.
U kunt mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gedicht van de week:

voor de nieuwe ambtsdragers

Hier sta ik dan
niet denkend dat ik alles kan
niet denkend: wat ben ik goed
of: ik weet hoe alles moet

Ik sta hier als eenvoudig mens
met in mijn hart een diepe wens
dat God met mij mee gaat elke keer
en dat ik mij afvraag: wat wil de Heer?

En als de gemeente achter me wil staan
op de weg die ik als ambtsdrager mag gaan
dan staan we met z’n allen sterk
en mogen we bouwen aan Gods Kerk

 

Berichten voor zondag mailen tot donderdag 19.00 uur aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of telefonisch naar Coby

 

Ga naar boven