Zondag 19 mei 2019

kerkdienst om 09.30 uur

thema:

Het gouden kalf

De wijkkerkenraad heet u van harte welkom.

Naam van de zondag Zondag Cantate, de vierde zondag na Pasen. Cantate betekent: ‘Zingt’ en komt uit Psalm 98:1, waar staat: ‘Zingt de Heer een nieuw lied.’
Sinds Pasen is alles anders, alles is nieuw en in nieuwe liederen zingen we Gods lof.
De witte feestkleur blijft tot Pinksteren.
Kleur van de zondag   De antependia zijn wit, teken van feestvreugde en dit blijft zo tot Pinksteren.
 Er is een nieuwe Paaskaars, als symbool van een nieuw begin!
Voorganger   ds. A.H.Boschma
Ouderling van dienst   dhr. A. Koster
Organist/pianist   dhr. P. de Jong 
 Lied voor de dienst   Lied 685: 1, 2, 3, 5; Geest van God, zo vol van liefde
Schriftlezingen   Exodus 32: 1-6. en Exodus 32: 7-14
Lector   mw. F. Hovius
Kosters   mw. en dhr. Bult
Kindernevendienst   mw. T. van der Ploeg
Oppas   Esther
1e collecte   PKN-Steun kerk Syrië
2e collecte   Pastoraat
Deurcollecte   Eigen Jeugdwerk

Pastoraat wijk Oost
Van ons heengegaan…
Op zondag 5 mei is van ons heengegaan ons gemeentelid dhr. R.van der Wal op de leeftijd van 83 jaar. Hij was de echtgenoot van mevr E.van der Wal - van Kammen en waren 60 jaar getrouwd. Ze kregen 4 kinderen.
De afscheidsdienst is gehouden op vrijdag 10 mei in de Menorah.
Mogen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen de troost en nabijheid ervaren van God en mensen.
Wij zullen hem zondag 19 mei gedenken in de dienst in de Menorah. 

Aandacht voor elkaar
Geboren

Ik wil deze rubriek beginnen met een mooi bericht:
Op 29 april is geboren Eliene Jozina Jelske, dochter van Marco en Lisette Dam. Op het kaartje staat zo mooi verwoord: “Ontvangen in Geloof, teken van Hoop, geboren uit Liefde.
Als gemeente willen wij Marco en Lisette van harte feliciteren met de geboorte van Eliene. Dat zij mag opgroeien in geluk en liefde onder de zegen van onze God.

Dhr. E. Vellinga is opgenomen geweest in het UMCG te Groningen. Hij is inmiddels weer thuis, maar de zorg blijft;  hij is ernstig ziek. Wij willen Eelke Vellinga, zijn vrouw en gezin veel kracht en sterkte toewensen bij alles wat zij nu ervaren.

Dhr. R. v.d. Veen heeft een spannende tijd (gehad). Hij is al enige tijd bezig met intensieve behandelingen, maar nu er bleek nog meer aan de hand te zijn. Er zou zelfs een operatie moeten volgen.  Vele onderzoeken volgden. Gelukkig zijn de uitslagen nu onverwacht gunstig en is een operatie niet nodig. Het zijn spannende weken voor hem en zijn naasten (geweest).  Wij willen hem heel veel kracht en sterkte toewensen.

Mevrouw M. Kloosterman – Haisma verblijft (tijdelijk) in Neibertilla (Kamer 12). Er is nu zicht op een vaste plaats in Neibertilla. Binnenkort zal zij verhuizen naar haar nieuwe verblijfplaats. Sterkte gewenst bij alle veranderingen.

Wij denken ook aan hen die wij hier niet met name noemen, maar ook ziek zijn en/of zorg kennen. Allen kracht en sterkte toegewenst,
Ds. Anne Henk Boschma 

Jubileum
Op 6 juni hoopt het echtpaar J. Zandberg en G. Zandberg-Slofstra te vieren dat zij 40 jaar getrouwd zijn. Als gemeente willen wij hen van harte feliciteren met deze bijzondere mijlpaal. Wij wensen hen een hele fijne dag toe en een gezegende toekomst samen.
Ds. Anne Henk Boschma.

Bij de dienst
Op zondag 26 mei mag ik in de Menorah voorgaan in een dienst van wijk Zuid en Oost (in wijk West is een kerk, school en gezinsdienst). Op het rooster van de kindernevendienst staat de lezing uit Johannes 14: 23-29 centraal. Daar zal ook de preek over gaan. Het thema van Kind op Zondag is “Geloof in vrede”.
Op zondag 2 juni is het Wezenzondag, de zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren. Dan hoopt Ds. Gera den Dikken in de Menorah voor te gaan. Volgens mij is dat haar eerste dienst hier. Ik mag in de Zuiderkerk de dienst leiden en daar wil ik stilstaan bij de woorden van Jezus dat Hij ons niet als wezen achter zal laten (Johannes 14: 18).
Goede en gezegende diensten toegewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

De bloemen uit de Menorah gaan deze week als groet van de gemeente naar:
Fam. J. van der Wagen, mw. L. Rinzema-van Veen, mw. E. Docter en fam. H. en P. Meijer.

25++ groep
Op zondag 2 juni sluiten wij, als 25++ groep, het seizoen af met een gezellig samen zijn op De Meent 55. Vanaf 20.00 uur ben je van harte welkom.
Graag tot ziens,
Ds. Anne Henk Boschma

Samenzijn in de Menorah-Inn
Het is alweer volop voorjaar en gemakkelijker om buiten de deur wat gezelligheid te zoeken. De deuren van de Menorah-Kerk staan hiervoor dan ook op zondag 26 mei van 14:30 tot 17:30 uur weer open  aan de Dwarswyk 350. U kunt ook gerust buren, kennissen of familieleden mee nemen die ook wel eens een kijkje willen nemen en sfeer proeven. Er is koffie en thee, u kunt hier gewoon met elkaar praten en spelletjes gaan doen en zo maken we er met elkaar een gezellige middag van. Mocht u s`middags even aan de wandel zijn dan kunt u altijd langs komen voor een kop koffie. Deze middag wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd van soep en broodjes en u wordt welkom geheten door  Jellie Douma en Aleid Bouma. Mocht vervoer een belemmering voor u zijn om te komen, neem dan even contact op met: Aleid Bouma (tel: 520621).
De volgende “Menorah-Inn” is gepland op zondag 30 juni 2019.
Hebt u nog vragen of misschien suggesties, bel gerust even T: (0512) 519289.
Een hartelijke groet van de Pastorale en Diaconale Raden van Zuid en Oost.

Uitstel reis Roemenië/Bozies
CSG Liudger, praktijkonderwijs heeft besloten de reis naar Bozies/Roemenië uit te stellen naar 15 – 22 juni. Het is in Roemenië momenteel zeer regenachtig weer en van 11 – 18 mei is er de gehele week 80% kans op regen. Het bouwproject is hierdoor onmogelijk om uit te voeren. We hopen dit in juni wel te kunnen realiseren.
W.Bijma, diaken PGD Oost

Vakantiegeld delen
Voor velen is het vakantiegeld weer binnen. Er worden vakantieplannen gemaakt en we verheugen ons weer op een fijne tijd. Zoals u weet, geldt dat niet voor iedereen binnen onze gemeente. Nu de crisis wat achter ons lijkt te liggen werken de effecten nog stevig door in menig huishouden en vakantiegeld kan niet door iedereen besteed worden aan vakantie. Gaten die in het huishoudboekje zijn ontstaan worden met het ontvangen vakantiegeld opgevuld. In veel gevallen blijft er dan bitter weinig over om er eens fijn op uit te gaan en bij te tanken. Daarom hebben wij besloten ook dit jaar het project ‘Vakantiegeld delen’ te starten. De komende 4 weken (12 mei, 19 mei, 26 mei en 4 juni) wordt u in de gelegenheid gesteld om mensen met een kleine portemonnee te ondersteunen. In de hal van de Arke staat een bus waarin u uw gift kunt deponeren. U kunt uw gift ook storten op bankrekening NL04RABO0305139673 ten name van P.G.D. Drachten, graag vermelden met omschrijving “Vakantiegeld delen” Drachten West. De medewerkers van de Diaconie zorgen ervoor dat uw gift goed besteed wordt aan gemeenteleden die het echt heel hard nodig hebben zodat ook zij iets leuks in de zomerperiode kunnen doen. Alvast hartelijk dank namens de Diaconie! C.Tjepkema en J.Fillekes.

Fryske vakansje wike
Ruim 50 jaar worden er in ”Nieuw Hydepark, Paviljoen Roosevelt” in Doorn vakantieweken georganiseerd voor mensen met een fysieke beperking, dan wel mensen die zorg nodig hebben uit Friesland.
Dit jaar is deze vakantie in de week van 2 – 9 november 2019.
Het gaat dus om mensen met een beperking, die wij de mogelijkheid bieden om een week met vakantie te gaan in een “friese” sfeer.
Ook gaan vaak gasten mee om het thuisfront een week te ontlasten van de zorg voor de huisgenoot. Er zijn allerlei voorzieningen in het huis aanwezig om de gasten te kunnen verzorgen, zoals hoog- en laagbedden, tilliften, douchestoelen, rolstoelen enz..
Het nieuwe huis heeft meer tweepersoonskamers. Daarom kunnen nu ook echtparen mee, waarvan één van beide hulp nodig heeft.
In de week kunnen plm. 40 gasten mee die door een team van help(st)ers worden begeleid, waaronder verpleegkundigen. Ook gaat een predikant mee, die zondagsmorgens in de kerkdienst voorgaat. Verder is er overdag de mogelijkheid om met de help(st)er te winkelen of een rondrit in de omgeving met een busje te maken. Daarnaast worden er in de week een aantal activiteiten georganiseerd, zoals het bezoeken van een museum, een dierentuin enz..
Het gebouw staat in de bossen op het terrein van Hydepark, waar ook met rolstoelen heerlijk gewandeld kan worden. Op de avonden wordt een recreatieprogramma aangeboden. De kosten van deze week bedragen € 760.00 per persoon.
Wilt u hiervoor in aanmerking komen of weet u iemand die dat graag zou willen, dan kunt u een aanmeldingsformulier aanvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij dhr. B.H. Abma, Wynserdyk 22A, 8734 GG Easterein tel: 06-344311928.
Aanmelden kan tot 15 juli 2019.

Berichten voor zondag mailen tot donderdag 19.00 uur aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of telefonisch naar J.van der Zee, 516901

Ga naar boven