Zondag 21 juli 2019

aanvang 09.30 uur

ZAM-dienst in de Arke

 De wijkkerkenraden heten u van harte welkom.

Naam van de zondag   Vijfde zondag na Trinitas. In deze tijd hangt er een groen antependium. 
Kleur van de zondag   Groen: kleur van hoop ,groei, leven en toekomst.
Aanvangstijd   09.30 uur 
Voorganger   Dhr. C. Staal (preeklezer) presenteert een dienst gemaakt door ds. de Groot
Ouderling van dienst   dhr.
Organist/pianist   dhr. H. Dorsman
Lector   mevr.
Kindernevendienst   
Kinderoppas   
 Koster   
1e collecte   CDD -int Wg AZC
2e collecte   Pastoraat
Deurcollecte   Eigen jeugd

Het was zo bijzonder, BEDANKT!
Ik was nog een paar dagen beduusd, sprakeloos en onder de indruk na de prachtige viering van mijn 30-jarig ambtsjubileum. Wat hebben jullie mij en ons gezin ontzettend verwend en omringd met zoveel liefde. Het is onvoorstelbaar. Het zijn dagen geworden om nooit te vergeten.
Op zondag 7 juli mochten wij in de kerkdienst het ambtsjubileum vieren. Het was af en toe een bewogen dienst, omdat de afgelopen jaren ook meeklonken. Er was een warme betrokkenheid, zo hebben ook vele gasten in ons midden het gevoeld. Ik heb mijn familie vaak verteld dat wij zo’n hartelijke gemeenschap hebben en dat hebben zij nu ook ten volle ervaren.
Op dinsdag 9 juli ging om half 8 ’s morgens de deurbel en werden wij getrakteerd op een heerlijk ontbijt, met een mooi kaartje van Wijk Oost. Wat een prachtig begin van de dag. Na het ontbijt hoefden wij de rest van de dag bijna geen eten meer.
Rond half 8 ’s avonds stond er een prachtige oldtimer voor de deur (een Rover uit 1961, net zo oud als ik 😊) en werden wij opgehaald. Het voelde bijna alsof wij opnieuw in het huwelijk traden. Na een rondrit arriveerden wij bij de Menorah. Daar werden wij letterlijk buiten opgewacht door de gemeente en met gezang begroet.
Daarna volgde een fantastische avond met stukjes door verschillende groepen/commissies. De goed ingelezen ceremoniemeester leidde de avond prachtig. Wij hebben genoten van alle bijdragen en creativiteit. Wij ontvingen van de gemeente een prachtig boek met verhalen en wensen en wát een cadeau: wij mogen samen op reis naar New York.
Wat een prachtige avond hebben wij beleefd, fantastisch!
Ik wil jullie, mede namens Nienke en de kinderen, allemaal heel hartelijk danken voor deze onvergetelijk dagen. Het was zo geweldig. De feestcommissie en allen die hebben meegewerkt: super bedankt.
Dankbaar ben ik dat ik 30 jaar lang predikant heb mogen zijn en als mens, met vallen en opstaan, samen met de gemeente, dienstbaar aan God heb mogen zijn. Ik hoop dat er nog mooie jaren zullen volgen.

Heel erg bedankt,
Ds. Anne Henk Boschma

PASTORAAT WIJK WEST
Aandacht voor elkaar
De heer R. Siebenga is deze week verhuisd naar Beatrixoord in Haren voor revalidatie. Wij willen hem kracht en sterkte toewensen. (Beatrixoord, Afdeling BO, kamer 30, Dilgtweg 5, 9751 ND Haren)
Zijn vrouw L. Siebenga-Jansma verblijft in Rispinge, Rispinge 1, 9203 ZG kamer 303. Wij wensen haar tevens veel kracht en sterkte toe.
Iedereen voor wie deze tijd overschaduwd wordt door ziekte, zorgen of rouw wensen we veel sterkte. Dat het licht en de liefde van Christus kracht mag geven en troost.
Een warme groet voor u allen,
R.Koetje

De bloemen uit de Arke gaan deze week als groet van de gemeente naar:
Wijk Zuid: Mevrouw G. Lageveen-Pijl en familie G. Steen
Wijk West: Familie P. Rooks en familie Bos
Wijk Oost: De heer J. Maychrak en de heer D. Pot

PASTORAAT WIJK ZUID
Geen kopij

PASTORAAT WIJK Oost
De heer. G. van Roekel is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Wij hopen dat het verdere herstel ook voorspoedig mag verlopen.
De heer A. Russchen verblijft in Nij Smellinghe, Compagnonsplein 1, 9202 NN (kamer 209). Gelukkig gaat het weer wat beter en wij hopen dat hij binnenkort naar huis mag gaan. Wij willen hem en zijn vrouw veel sterkte toewensen.
De heer J. Maychrzak verblijft in de Marrewyk, Compagnonsplein 1, 9202 NN (kamer 34) te Drachten. Wij willen hem, zijn vrouw veel kracht en sterkte toewensen bij alles wat er gaande is. Mogen zij zich gedragen weten.

Wij voelen ons ook verbonden met allen die hier niet met name worden genoemd, maar ook zorg en verdriet hebben of thuis ziek zijn. Mag God hen omringen en mogen zij steun en nabijheid ontvangen van mensen.
Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. A.H.Boschma

Vakantie
Vanaf donderdag 18 juli tot 15 augustus heb ik vakantie. Ik ben blij dat mevr. A.Bouma de berichten voor het Menoraviertje voor haar rekening wil nemen. Als u een predikant nodig hebt is ds. B.de Ruiter bereid om mij te vervangen. Bert en Aleid, bedankt dat jullie zo present zijn.
Op zondag 18 augustus mag ik weer voorgaan in de Menorah.
De mensen die moeite en zorg kennen, wil ik veel kracht en sterkte toewensen. Alle vakantiegangers een goede en “verkwikkende” tijd toegewenst.
Tot ziens,
Ds. A.H.Boschma

Foto’s 30-jarig ambtsjubileum ds. Boschma
Een aantal foto’s die gemaakt zijn tijdens de dienst op 7 juli en de feestavond op 9 juli kunt u bekijken op de website van de Menorah.
A.Wijga

Vakantie koster
Onze koster is op vakantie van 27 juli tot 24 augustus. Aanspreek punt tijdens de vakantie weken zijn:
R.van Duinen, 27 juli tot 10 augustus
C.de Haan, 10 augustus tot 24 augustus

Dankbetuiging koster
Bedankt voor de vele kaartjes en bloemen die we mochten ontvangen voor ons 45-jarig huwelijksfeest.
Fam.Bult

Ga naar boven