MenorAviertje

Pastorale brief voor

deelgebied Drachten-Oost

Zondag 31 mei 2020

 

PINKSTEREN

Naam van de zondag 

 Pinksteren, 50e zondag na Pasen

Kleur van de zondag   Wit: teken van feestvreugde.
Aanvangstijd   -
Voorganger   Ds. -
Ouderling van dienst   dhr. -
Organist/pianist   dhr. -
Kinderoppas   mevr. -
 Koster   -
1e collecte   -
2e collecte   -
Deurcollecte   -

Naast het bekijken van de kerkdienst via www.kerkomroep.nl kan dat ook heel gemakkelijk via de link pgdrachten.nl/youtube. U komt dan op het YouTube-kanaal van de 'Protestantse Gemeente Drachten' waar de dienst op zondagmorgen en op een later tijdstip te volgen is.
En verder kunt u de dienst ook volgen op Facebook via de facebookpagina van Drachten Oase en Drachten-Oost Menorah.

 

UITZENDINGEN VIA DE KERKOMROEP: ELKE ZONDAG DE GEHELE DAG TE BELUISTEREN

Datum

Liturgie

Overdenking

31 mei

ds. Hans de Jong

ds. Peter Smilde

7 juni

ds. Anne Henk Boschma

ds. Gera den Dikken

DE BLOEMENGROETEN VOOR GEMEENTELEDEN DEZE WEEK:
Deelgebied West De heer B. Sitenga en mevrouw T. Fillekes
Deelgebied Oost: De bewoners van de Leidijk en mevrouw T. van der Bij
Deelgebied Zuid: Mevrouw H. Smit-van Houten en mevrouw H. Baron - Schaaphok
Deelgebied Noord-West en Deelgebied Noord-Oost: Christa de Vries en mevrouw D. Mellema-Boh

AANDACHT VOOR ELKAAR
De heer R. Dijkstra is tijdelijk opgenomen geweest in de Waadwente te Dokkum. Hij is inmiddels weer thuis. Wij willen hem en zijn vrouw sterkte toewensen bij alles wat op hun weg komt.
De heer K. Steegstra is vorige week van Nij Smellinghe naar de Marrewyk (Kamer 27, Afdeling Brêge) gegaan. Nu wacht hij op een plekje in een zorginstelling. Veel sterkte gewenst.
Rein Albert Ferwerda verblijft in Nij Smellinghe (kamer 232) en wacht op een plek voor verdere revalidatie. Zo af en toe kan hij weer op de piano spelen in de hal van het ziekenhuis. Dat is voor iedereen prachtig. Wij hopen dat het herstel zich zo mag voortzetten.
Reinier Tel is in de Marrewyk (Kamer 29, Afdeling Brêge). Wij hopen dat de revalidatie nu verder voorspoedig mag verlopen.
Wij voelen ons verbonden met allen die ziekte en zorg hebben.
Mag God ons dragen en omarmen en mogen wij zorg om en voor elkaar hebben.
Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. Anne Henk Boschma

MIENEKE, BEDANKT!
Als alles gewoon was geweest, dan had ik zondag voor mogen gaan in de Menorah en was het voor Mieneke de laatste dienst als koster van onze kerk. En natuurlijk hadden wij haar dan als gemeente willen bedanken en afscheid van haar willen nemen. Maar helaas, dat kan nu allemaal niet. Ik had het graag anders gewild, maar ja…..
Onze scriba Hans Dorsman heeft in de laatste Geandewei al prachtig beschreven wat Mieneke voor onze gemeente heeft betekend. Ik herken het helemaal en sluit mij graag aan bij de woorden van Hans.
Wij hopen dat er nog eens de mogelijkheid is, om samen Mieneke uit te zwaaien. Dat zou toch prachtig zijn. Maar ook via het Menoraviertje wil ik zeggen: “Mieneke, bedankt voor alles wat je voor ons als gemeente hebt gedaan en betekend. Je was een warme en betrokken koster. Wij zullen je missen. Wij hopen dat je met Jan volop mag genieten van de vrije tijd. Samen een gezegende tijd toegewenst”.
Ds. Anne Henk Boschma

VRIJWILLIGERS (TIJDELIJK?) GEZOCHT
Vanaf zondag 5 juli mogen er weer 100 bezoekers toegelaten worden bij de kerkdiensten. Wij gaan dan in Drachten ook beginnen met één kerkdienst in de Oase. U zult daar in Geandewei en ook op dit Menoraviertje meer over lezen.
Voor de diensten is een werkplan nodig en wij moeten ons houden aan de voorschriften van het RIVM. Dat betekent dat er vrijwilligers nodig zijn, die alles in goede banen leiden op de zondag. Zo moeten er mensen buiten staan om mensen naar de hoofdingang te leiden, maar ook bij de deur en in de kerk.
Deze vrijwilligers zullen gekleurde hesjes dragen om goed herkenbaar te zijn.
Mijn vraag is: Zou u mee willen helpen bij deze organisatie van de diensten in de Oase. Het zou mooi zijn als uit heel Drachten mensen meedoen.
U moet dan in juli/augustus een paar zondagen beschikbaar zijn. U krijgt instructies wat u precies moet doen.
De vrijwilligers worden bij wijze van proef ook uitgenodigd voor een kerkdienst in juni voor 30 mensen (opgenomen op zaterdag).
Als er na medio augustus meer kerken open mogen, dan kunt u eventueel daar ook ingezet worden.
Als het iets voor u is of als u vragen hebt, meldt u zich dan bij mij.
Graag bellen met 372204 of via de email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ik hoop dat ook vanuit Oost een aantal mensen mee willen doen.
Mede namens de werkgroep ‘Exit Lock down’,
Ds. Anne Henk Boschma

OPEN KERK
Nu de maatregelen rondom de coronacrisis wat versoepelen komt er weer wat meer ruimte voor ontmoeting. Wij merken dat veel mensen het contact missen. Daarom heeft het moderamen van de kerkenraad besloten om de Menorah één keer per week open te stellen voor gemeenteleden.
U kunt dan binnenwandelen, een praatje maken, of gewoon even in de kerk zitten. Ook geven wij de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken.
In ieder geval ben ik dan ook altijd in de kerk. Als u mij even wilt spreken of groeten, kan dat ook.
Het zal om een kort bezoekje aan de kerk moeten gaan. Uiteraard moeten wij ons goed aan de regels van het RIVM houden. Er komt ook een vrijwilliger om alles in goede banen te leiden.
Wij willen op elke donderdag (tot de zomervakantie) open kerk houden.
Dan bent u tussen 10-12 uur van harte welkom om zo even langs te waaien.
Graag tot ziens,
Ds. Anne Henk Boschma

ZONDAG 7 JUNI AVONDMAALSVIERING
Ik heb in Geandewei al iets geschreven over de dienst van zondag 7 juni. Omdat dit een Avondmaalsviering is, wil ik dat nogmaals onder uw aandacht brengen.
Omdat er op zondag 7 juni in het oorspronkelijke rooster een Avondmaalsdienst stond hebben wij als collega’s samen gesproken over de mogelijkheid om dit ook via de videodiensten te vieren. Wij hebben samen gezocht naar een passende vorm.
In deze dienst hoopt ds. Gera den Dikken de Schriftlezing en preek te verzorgen en mag ik de liturg zijn.
Wij willen u vragen om op die zondag, als u het Avondmaal mee wilt vieren, zelf een stukje brood en wijn/druivensap klaar te zetten voor de dienst. Tijdens de dienst zullen wij het brood breken en de beker inschenken. Op dat moment wordt u dan ook uitgenodigd om brood en wijn thuis te nemen. Zo voelen wij, naar wij hopen, toch een diepe verbondenheid met God en met elkaar.
Wij begrijpen dat deze vorm niet gewoon is, maar deze tijd is ook niet gewoon. Nooit eerder is het volgens mij voorgekomen dat de gemeente van de Heer zolang niet samen kon komen.
Hierbij nodigen wij U, die dat wil, uit, om samen met ons op deze manier het Avondmaal te vieren.
Avondmaal is in de kerk altijd verbonden geweest met Diaconaat. Als je samen brood en wijn deelt, dan moet je ook samen als kerk delen met hen die hulp nodig hebben. In de dienst zal ook in het bijzonder aandacht zijn voor het diaconaat en een project.
Wij hopen dat wij zo een waardevolle en intense dienst mogen hebben,
Mede namens de collega’s,
Ds. Anne Henk Boschma

OPENSTELLING VAN DE KERKEN VOOR KERKDIENSTEN
Vanaf 1 juni mogen er weer kerkdiensten georganiseerd worden voor maximaal 30 kerkgangers. De eerste twee diensten (21en 28 juni) zullen een pilot zijn: we nodigen dan de kosters van de Schakel, de Grote Kerk, de Zuiderkerk, de Menorah en de Kapelgemeente uit. Daarnaast zullen vrijwilligers uit de werkgroep en wanneer er dan nog ruimte is ook ambtsdragers en kerkmeesters uit de verschillende wijken uitgenodigd worden. De reden hiervoor is dat we een overzichtelijke groep hebben die mee kan denken over aanpassingen, zodat we de puntjes op de i kunnen zetten. Deze mensen krijgen van ons een persoonlijke uitnodiging, hier kan dus niet op ingeschreven worden.
Vanaf 1 juli en tijdens de zomervakantie zullen er dan diensten voor gemeenteleden van de PG Drachten vanuit de Oase zijn. Na de zomervakantie gaan we, als alles volgens plan verloopt, ook de andere kerken openen voor diensten.
De link waarop u kunt inschrijven op een kerkdienst zal tijdig verstrekt worden. Houd de website in de gaten, ook zullen we deze link t.z.t. via de nieuwsbrieven verspreiden.

Hieronder wordt de gang van zaken met ingang van 1 juli uiteengezet, waarbij we het protocol van de landelijke PKN aanhouden, met aanpassingen voor onze eigen situatie:

• Er wordt gewerkt met regisseurs, herkenbaar aan een hesje.
• Alleen de kerkzaal wordt gebruikt voor de kerkdienst. Tot 1 juli maximaal 30 kerkgangers, na 1 juli maximaal 100 kerkgangers.
• Er worden looproutes gemaakt vanaf het parkeerterrein tot in de kerkzaal.
• Bij de ingang staat desinfecteermiddel, iedereen zal hier verplicht gebruik van moeten maken.
• Buiten lopen regisseurs die de mensen wegwijs maken omtrent de gang van zaken.
• Bij de ingang staan twee regisseurs die de reserveringen en de gezondheid controleren en nog even de regels uitleggen wat betreft toiletgebruik en garderobe.
• U mag uw jas niet ophangen, maar neemt deze mee de kerkzaal in.
• Toiletbezoek wordt ontraden en indien mogelijk zo veel mogelijk beperkt.
• In de toiletten is ook desinfecteermiddel aanwezig.
• Kinderen die meekomen voor oppas of KND worden apart opgevangen en naar hun ruimte gebracht en vanaf datzelfde punt kunnen de ouders hen weer ophalen. De KND wordt pas na de zomervakantie opgestart.
• In de hal bij de ontmoetingsruimte staat een regisseur om iedereen welkom te heten en te verwijzen naar de volgende regisseur die bij de ingang van de kerkzaal staat. Deze heeft het totaaloverzicht en verwijst naar de regisseurs links of rechts in de zaal die u vervolgens een plaats wijzen. Het is niet mogelijk om zelf een plaats te zoeken. Echtparen en gezinnen mogen bij elkaar zitten. Verder zit overal minimaal 1,5 meter ruimte tussen.
• In de kerkzaal zijn looproutes aangegeven.
• De predikant en kerkenraad komen via de zijkant de kerk binnen, dit om te voorkomen dat er niet voldoende ruimte is bij het lopen in de gangpaden. Ook de kerkenraadsleden zitten minimaal 1,5 meter uit elkaar.
• Er mag niet gezongen worden, het gevaar voor verspreiding van COVID-19 virus is nog te veel aanwezig. Ook neuriën wordt voorlopig niet toegestaan. Er is nog te veel onduidelijkheid over het verspreiden van het virus. Er zal op een andere manier voor muziek worden gezorgd. Wanneer er gekozen wordt voor live muziek zullen er maximaal twee zangers mee mogen doen, alle leden van een band moeten ook minimaal 1,5 meter uit elkaar staan en minimaal 2.00 m van de predikant en van de overige kerkgangers verwijderd zijn.
• De kerk wordt verlaten via de nooduitgangen en achteruitgang. Wie als eerste is gekomen gaat er als laatste weer uit. De regisseurs begeleiden dit.
• Collecteren tijdens de dienst is niet toegestaan. Er staan collecteschalen bij de uitgangen. U wordt aan het einde van de dienst gevraagd om alvast uw geld of collectebonnen klaar te leggen om opstopping aan de uitgang te voorkomen. Regisseurs begeleiden dit.
• Er wordt gebruik gemaakt van een reserveringssysteem. Dit is een verplichting vanuit het RIVM. De webmasters hebben een reserveringssysteem dat t.z.t. op de homepage van de website van de PGD te vinden zal zijn.
• Wanneer u niet de beschikking heeft over een computer of internet, probeert u dan eerst zelf een oplossing te zoeken in uw familie- of vriendenkring. Als dit echt een probleem is kunt u contact opnemen met (deze info volgt later).
• Zonder bewijs van reservering kunnen we u helaas niet toelaten bij de dienst. De reservering moet u kunnen laten zien. Dit bewijs mag u ook laten zien op uw smartphone.

Heeft u vragen aarzel dan niet om contact op te nemen.
Namens de werkgroep “Exit lockdown, op weg naar heropenen kerkdiensten”,
Karla Marinus
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel. 06 176 06 358

BETEKENIS VAN PINKSTEREN
We maken samen een heftige Corona tijd door en het kan zijn dat u zich soms neerslachtig voelt nu er minder of anders contact is met familie en vrienden, samenkomsten in de kerk mist en het ‘gewone’ leven op z’n kop is gezet. Uiteraard kunnen we steun ervaren aan ons geloof, echter het is helaas niet zo dat gelovigen het minder moeilijk zouden hebben in deze tijd.
In de Bijbel vinden we verhalen van mensen die met God leefden en ook neerslachtige momenten kenden. Ik denk aan de profeet Elia die op een dag zelfs niet verder meer wilde leven en aan Johannes de doper, die in de gevangenis zat en twijfelde aan Jezus. Beiden waren in omstandigheden die aanleiding gaven tot neerslachtigheid.
Wat wij nodig hebben is kracht om de omstandigheden waar we in terecht komen, aan te kunnen en er door heen te gaan. Daarom zond God op de Pinksterdag, 2000 jaar geleden de Heilige Geest. Jezus heeft gezegd, terwijl Hij sprak over de Heilige Geest: “Maar gij zult kracht ontvangen…” (Hand.1:8).
Vervelende situaties in ons leven kunnen we helaas niet ontwijken. Heel vaak moeten we er dwars doorheen gaan. Ik weet niet door welke omstandigheden u heen gaat en nog heen zal moeten gaan. God is de enige die onze toekomst kent. Met onze eigen kracht alleen is het moeilijk er doorheen te kunnen komen.
Jezus, ons grote voorbeeld, had ook kracht nodig om door het leven (en lijden) hier op aarde heen te kunnen. Hij riep tot zijn Vader om kracht.
Pinksteren is veel meer dan een christelijke feestdag. Met Pinksteren wordt u eraan herinnerd dat God u kracht wil geven. God wil door zijn Heilige Geest u vervullen met Zijn liefde en kracht.
Ik wens u Zijn liefde en kracht toe en dat u dat met Pinksteren opnieuw echt beleeft, in verbondenheid met elkaar, al is dat op afstand.
Alle goeds,
Willeke Bijma

HULP- EN TELEFOONLIJN
Hebt u behoefte aan een telefoontje omdat u alleen thuis zit en even met iemand wilt praten of hebt u even een boodschapje nodig, dan kunt u zich melden via het email-adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Jellie en Coby

DOORGEVEN EMAIL-ADRESSEN
Wilt u mensen in uw omgeving er op attenderen dat het belangrijk is dat zij hun email-adres doorgeven, zodat MenorAviertjes en boodschappen van ds. Boschma aan hen verzonden kunnen worden?
Dit kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Vraag wel of men het huisadres er bij wil zetten.
Mocht u een gemeentelid kennen die geen computer heeft, misschien wilt u dan bij hem of haar in deze tijd even een MenorAviertje bezorgen? Dat zou super zijn!
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Coby de Vries

DE VAKANTIETAS
DE ZOMERVAKANTIE KOMT ER WEER AAN!
Normaal gesproken een fijne tijd om te ontspannen en een mooie kans om er even op uit te gaan. En dan pakken mensen hun tassen in.
Echter, een vakantie met strand, bos of bergen zit er voor veel mensen dit jaar helemaal niet in.
Maar er zijn ook gezinnen waarbij het helemaal nóóit lukt om op vakantie te gaan. De redenen kunnen erg divers zijn, vaak is het een financiële reden of de gezondheid die een gezin kan belemmeren om op vakantie te gaan. Er worden dan géén tassen gepakt.
Voor deze gezinnen pakt de diaconie van PG Drachten de vakantietas in! Door hen een vakantietas aan te bieden willen we het leed van de kinderen die thuisblijven zo enigszins verlichten. Deze tassen gaan we vullen met vrijkaartjes, zomerspeelgoed en andere aardigheidjes.
Kent u een gezin dat om financiële redenen of door ziekte niet op vakantie gaat en u gunt de kinderen een leuke vakantietas? Geef het aantal kinderen aan ons door via onderstaand mailadres. U krijgt dan informatie wanneer en waar u de tas(sen) kunt ophalen. Als u zelf in een dergelijke situatie zit en u denkt dat u uw kind of kinderen een groot plezier doet met zo’n vakantietas, geef u dan op! Geef hierbij aan of het om een jongen of meisje gaat en wat de leeftijd is. U kunt dit doorgeven vóór 10 juni op het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij willen 150 tasjes gaan vullen. Op deze wijze willen we een klein steentje bijdragen aan een fijne zomertijd voor ieder kind.
Met vriendelijke groet,
Wietze Knol,
Diaconie PG Drachten

COLLECTEN OP ZONDAG
Deze week kunt u uw giften overmaken voor:
De eerste collecte: PKN Zending Marokko
De tweede collecte: Pastoraat
De uitgangscollecte: Eigen jeugdwerk
Aan het eind van de zondagse uitzending van de kerkdienst zal het doel van de collectes ook worden genoemd en op welke manier u uw gift kunt overmaken.

COLLECTE VIA WEBSHOP

1. Ga naar de site https://pgdrachten.nl en vervolgens
2. klikt u op de button Collecte – Doelen en acties. U ziet midden op de pagina het ´Doelen overzicht´. U ziet daaronder dan de 3 vermelde collectes van de betreffende zondag. U kunt één doel van één bepaalde collecte kiezen en daar wat voor gaan geven.
3. De handigste manier is nu om te klikken op de betreffende zondag. Midden op het scherm verschijnen nu de (gebundelde) doelen van de gekozen zondag.
4. Vervolgens klikt u op de grijze knop Gift/donatie er boven. Nu verschijnt er een tussenscherm waar u desgewenst uw e-mailadres kunt invullen en ontvangt u een e-mail van uw giften (dit is niet verplicht).
5. Daarna scrolt u naar beneden en kunt een bedrag per doel aangeven. Om fouten te voorkomen is bij elk doel standaard 0,00 EURO ingevuld, maar we hopen natuurlijk dat u uw eigen keuze in gaat vullen.
6. Helemaal onderaan kiest u voor volgende
7. U bevestigt uw gift door in het lege vakje te klikken.
8. Daarna kiest u opslaan en versturen.
9. Vervolgens kiest u uw eigen bank
10. Tot slot kunt u de betaling via iDEAL afronden.

Kort daarna wordt het bedrag van uw rekening afgeschreven onder vermelding van Protestantse Gemeente te Drachten via ING Bank. Let op dat u dit IBAN nergens anders voor gaat gebruiken!

GEDICHT VAN DEZE WEEK: