https://pgdrachtenmenorah.nl/

MenorAviertje

Zondag 9 augustus 2020

Pastorale brief voor deelgebied Drachten-Oost

Jaargang 19, nummer 48

Naam van de Zondag Zevende zondag van de zomer/ achtste na Trinitatis
Kleur van de Zondag Groen, kleur van hoop, groei, leven en toekomst

De eerste collecte: Schuldhulpmaatje
De tweede collecte: Pastoraat
De uitgangscollecte: Jeugdwerk

Kerkdienst kijken / bijwonen
Vanaf 12 juli worden de diensten weer als gebruikelijk gehouden op de zondag om 09.30 uur in de Oase.
Via de link KERKDIENST MET BEELD komt u op het YouTube-kanaal van de 'Protestantse Gemeente Drachten' waar de opgenomen diensten zijn terug te zien en te beluisteren. Ook via de KERKOMROEP kunt u de dienst volgen door af te stemmen op de Oase

Datum Liturgie en overdenking
 2 aug ds. P Smilde
 9 aug ds. A.H. Boschma
16 aug ds. H. de Jong

KERKDIENSTEN TOT EN MET 16 AUGUSTUS
Tot en met 16 augustus mogen er ruim 100 mensen in de kerk. Uiteraard blijven verder de regels zoals ze waren. Voelt u zich niet fit, blijf dan thuis. Houdt afstand van elkaar en volg de aanwijzingen van de regisseurs met oranje hesjes.
U U moet zich opgeven/registreren voor de kerkdienst en dat kan via DEZE LINK
Aanmelden kan ook via dhr. of mw. Bouma (tel. 520621). Zij regelen dan voor u een inschrijving.

COLLECTE VIA DE WEBSHOP
Ga naar de site https://pgdrachten.nl en klik op de button Collecte – Doelen en acties. Volg verder de duidelijke instructies. Het door u aangegeven bedrag wordt van uw rekening afgeschreven via de ING Bank.

Dienstdoende kerkenraad
Zondag 9 augustus, Oase met Jellie Douma is ouderling van dienst en Nanke van Gelderen is 2e ouderling
Zondag 23 augustus, Menorah, met Jan van der Leij als ouderling van dienst en Henk Laanstra is 2e ouderling.

BLOEMENGROET
Elke week worden namens de Protestantse Gemeente Drachten acht boeketten bloemen bezorgd bij gemeenteleden die -  om wat voor reden ook – wat extra aandacht verdienen.

Een jarenlange, mooie traditie!
Deze week gaan de bloemen als groet van de gemeente naar: 

Deelgebied Oost: fam. G. Hoving en mw. T. Slump
Deelgebied West: Mw. A. Koel en dhr. en mw. Borger-Boomsma
Deelgebied Zuid: Mw. A Talsma-vd Velde en mw.A.vd Meulen-Schoppert
Deelgebied Noord: Mw, B. Rozema-Hiemstra en dhr. A. Ytsma

VAN ONS HEENGEGAAN
Op 19 juli is van ons heengegaan ons gemeentelid Jan Oenze Stoker op de leeftijd van 89 jaar. Hij was 67 jaar gehuwd met Tjitske Stoker-Wouda. Hij woonde vele jaren samen met zijn vrouw op het Noorderend 68. De laatste jaren woonde hij in Neibertilla en de laatste tijd namen zijn krachten steeds meer af.
Op 19 juli is hij in Neibertilla overleden. In de kring van de familie is er afscheid van hem genomen. 
Wij willen zijn vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen kracht en sterkte toewensen bij het verlies van hun man, pake en oerpake. Mogen zij zich omringd weten door God en mensen.
Ds. A.H. Boschma

AANDACHT VOOR ELKAAR
Op dit moment zijn er vier gemeenteleden opgenomen in de Marrewyk  (Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten): 

  • Dhr. R. Dijkstra moet revalideren na een val en heupoperatie. Het is ingrijpend, omdat hij en zijn vrouw de laatste tijd zoveel moesten meemaken.
  • Mw. W. Procee verblijft al een aantal weken in de Marrewyk voor revalidatie. Zij boekt langzaam maar zeker vooruitgang en wij hopen dat zij binnenkort weer naar huis mag.
  • Mw. G. Bolhuis–Schuil verblijft al vele weken in de Marrewyk en dat vraag veel geduld. Dat is niet eenvoudig. Wij hopen met haar op goede berichten en vooruitgang.
  • Dhr. K. Steegstra wacht nog op een plekje in een zorginstelling. Wij hopen dat er spoedig een woonplek voor hem gevonden wordt in Drachten.

Wij denken aan alle gemeenteleden die bezig zijn met behandelingen of thuis ziekte en zorg ervaren. Mogen wij om elkaar heen staan en ons gedragen weten door God.
Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. Anne Henk Boschma

ADRESSEN:
Ziekenhuis Nij Smellinghe/de Marrewyk: Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten
Zorgcentrum de Wiken, Dwarswyk 346/A, 9202 CA Drachten
Revalidatie Friesland, locatie Lyndenstein, Hoofdstraat 3, 9244 CL Beetsterzwaag

OPEN KERK IN DE MENORAH
Ook tijdens de vakantieperiode gaat de OPEN KERK gewoon door. Op donderdagochtend van 10-12 uur bent u van harte welkom in de Menorah. Er zijn altijd enkele ouderlingen / diakenen aanwezig en natuurlijk één van de  (hulp)kosters. En waarschijnlijk zal ds. Boschma na zijn welverdiende vakantie dan ook weer aanwezig zijn. U kunt een praatje maken, gewoon even rustig in de kerk zitten of rondlopen, een kaarsje aansteken of wat u maar wilt.
Ook op deze manier kunnen we de onderlinge verbondenheid gestalte geven.
Fijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten!
In de Oase en in de Zuiderkerk is elke donderdagochtend ook Open Kerk, eveneens van 10.00 tot 12.00 uur.

VAN DE MEENT
Op maandag 3 augustus ben ik weer aan de slag gegaan. Wij hebben een heerlijke vakantie gehad die wij voornamelijk gewoon thuis hebben doorgebracht. Maar ook dichtbij is mooie natuur en zijn er mooie steden.
Het bezoekwerk doe ik nu weer zoveel mogelijk gewoon bij mensen thuis (vaak in overleg). Wij hopen dat het coronavirus zich niet te veel verspreidt en contacten weer beperkt.
Ik hoop ook dat wij binnenkort weer diensten kunnen vieren die weer meer gaan lijken op hoe wij het gewend waren. Ik ben al heel blij dat er weer mensen in de kerk zitten. Dat voelt zo anders. Op zondag 23 augustus zijn er naast de Oase, ook weer diensten in de Zuiderkerk, de Menorah en de Grote kerk.
De komende maanden zullen wij moeten afwachten wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn.
Ik hoop dat wij in alles elkaar vasthouden en weten dat wij  vastgehouden worden. 

Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. Anne Henk Boschma

CORONATIJD, WAT EEN TIJD!
Hoe hebben wij deze tijd beleeft. Eerst als een ver van ons bed-verhaal waarbij het coronavirus  met name in China slachtoffers maakte. Maar in maart werd het een wereldwijde pandemie en kwam het virus ook in ons land. In die periode lag ik een paar dagen in het ziekenhuis Nij Smellinghe voor het plaatsen van een pace maker en hebben Boukje en ik een corona patiënt zien binnenkomen begeleid door geheel ingepakte verpleegkundigen. Dat maakte dan wel indruk en daardoor werd de dreiging ook  heel reëel. Het verplegend personeel heeft in die periode (en ook nu nog) fantastisch werk gedaan. Als blijk van waardering daarvoor hebben we een spandoek gemaakt en die aan de gevel van ons huis gehangen. Maar helaas is die er door de harde wind al na een paar dagen vanaf gewaaid. Tijdens de lockdown hebben wij echt genoten van de kerkdiensten in Franeker die door Omrop Fryslân  werden uitgezonden. Wij gingen er echt voor zitten en vonden het jammer dat daar eind juni een einde aan kwam. Wat wij erg gemist hebben (en nog!) zijn de contacten vooral die na de dienst tijdens het koffie drinken. Een goede preek is natuurlijk ook belangrijk - en ds. Boschma  maakt er altijd iets moois van- maar het samenzijn maakt het tot een echte eredienst. Dat neemt niet weg dat we ook veel waardering hebben over de digitale activiteiten van ds. Boschma. Door de beperkingen in verband met de corona pandemie konden we ook ons 50 jarig huwelijksjubileum in mei niet vieren zoals we ons dat hadden voorgesteld. De uitnodigingskaarten die al gedrukt waren konden naar de papiercontainer. Maar… dan ervaar je toch ook hele mooie dingen van familie, vrienden maar soms ook van mensen waarvan je dat niet had verwacht. Daardoor hebben we toch een hele mooie dag gehad. Gelukkig is er nu meer bewegingsvrijheid maar een normale kerkdienst is nog steeds niet mogelijk want het virus is nog steeds onder ons en een vaccin is nog niet beschikbaar. De afgelopen maanden heeft ons er steeds meer van doordrongen dat we met onze ambitie van ‘steeds meer’ op de verkeerde weg zijn. De energiecrisis, het stikstof probleem en de corona pandemie maken duidelijk dat we wel erg slordig omspringen met de schepping. Niet meer maar beter zou wat ons betreft het credo moeten zijn voor de toekomst. Niet naar de Noordkaap bijvoorbeeld maar naar Noordwijk. Wij hebben dat gedaan zoals uit bijgaande foto blijkt. Ondanks de donkere bril van Boukje op de foto zijn wij toch positief over de toekomst. Zoals Rutger Bregman in zijn boek al duidelijk heeft gemaakt: De meeste mensen deugen. Met wat hulp van Boven moet het toch mogelijk zijn een leefbare wereld voor iedereen achter te laten. Voor u allen de beste wensen en wie weet kunnen we binnenkort weer genieten van elkaars aanwezigheid tijdens een gewone kerkdienst.

Hartelijke groeten,
Boukje en Piet Antoons


ONTHAASTEN (!?)

Misschien een vreemde titel voor deze bijdrage. Onthaasten met een uitroep- en een vraagteken. Om met het eerste te beginnen: sinds vorig jaar september ben ik geen scriba meer van de PGDrachten. Bovendien kreeg ik vorige maand mijn eerste AOW/pensioen wat best wel gemengde gevoelens oproept. Het zijn ontwikkelingen die bij veel mensen en ook bij mij tot onthaasting leiden. Maar klap op de vuurpijl is natuurlijk de lockdown waarover straks meer.
Nu schrijf ik wel heel gemakkelijk “natuurlijk” maar voor heel veel mensen leidde dit helemaal niet tot onthaasting. Integendeel. Daarbij denk ik in de eerste plaats aan de mensen in de zorg waardoor het vraagteken meer dan op zijn plaats is. Maar ik denk ook aan de ouders die hun schoolgaande kinderen thuis met schoolwerk moesten begeleiden naast hun normale werkzaamheden. Jeroen Akkerman schreef hier ook al over twee weken geleden. En ongetwijfeld zijn er veel meer mensen voor wie deze periode geen tijd van onthaasting was maar van stress, angst, veel verdriet en onzekerheid. We kennen allemaal wel voorbeelden in eigen omgeving denk ik.
De lockdown heb ik eerst vol ongeloof ervaren maar naarmate het langer duurde en de negatieve effecten van het virus duidelijker werden kreeg ik meer begrip voor de maatregelen. Om het gemis van mijn regelmatige bezoek aan de sportschool te compenseren ben ik veel meer gaan fietsen. Eerst hier rond Drachten en omgeving. Wonderbaarlijk dat je dan zo dichtbij weer allerlei interessante routes ontdekt. Ik fiets bijvoorbeeld ook regelmatig over de bedrijventerreinen in Oost en ben onder de indruk van de verscheidenheid aan bedrijven en instellingen, van internationale houthandels tot politiemeldkamer, van ambulancevervoerder tot stalinrichting. Ook geweldig te bedenken hoeveel werkgelegenheid dit biedt; mijn belangstelling hiervoor komt misschien voort uit mijn leraarschap economie. Om mijn actieradius te vergroten heb ik in april een mountainbike gekocht en doe nu regelmatig een interessante fietsroute in de noordelijke provincies.
Aleid en ik keken in de voorbijgaande maanden op zondagochtend met genoegen naar de diensten op Omrop Fryslȃn; uit gesprekken met gemeenteleden bleek dat we daarin bepaald niet alleen waren. Ook waren we blij met de diensten van de PGD die we vaak op een ander moment bekeken. We gaan ook regelmatig naar de open uren van de Menorah op donderdagochtend om daar weer mensen te ontmoeten; en sinds begin juli weer naar de diensten in de Oase. Het is natuurlijk nog lang niet zoals we graag willen; het op afstand van elkaar zitten en zeker het niet kunnen zingen doet heel onwezenlijk aan. Maar het begin is er weer en mijn dank gaat uit naar allen die dit mogelijk maken.
Vanochtend, op woensdag, kopte mijn ochtendkrant Trouw “Het virus krijgt een nieuwe kans”. Ik hoop van harte dat dit binnen de perken zal blijven en wens ons allemaal toe dat we na de zomer weer een normalere situatie krijgen. En mocht dat toch tegenvallen: we blijven elkaar opzoeken en vinden langs andere wegen.

Hartelijke groet,
Hans Bouma

POSITIEF VOLHOUDEN