Zondag 10 november 2019

aanvang 09.30 uur

 De wijkkerkenraden heten u van harte welkom.

   Menorah (Kerk-, school-, gezinsdienst)  Arke
Naam van de zondag  1e zondag van de voleinding  
Kleur van de zondag   Groen: kleur van hoop, groei, leven en toekomst. 
Aanvangstijd   09.30 uur  09:30 uur
Voorganger   Ds. A.H. Boschma  dhr. P. Smilde
Ouderling van dienst   mevr. F. Hovius  mevr. M. v/d Veen
Organist/pianist   dhr. P. de Jong  dhr. P. Talsma
Lector   -  -
Kindernevendienst   -  -
Kinderoppas   mevr. P. Ruiter  dhr. A. Bax
 Koster   fam. Bult  -
1e collecte   Kerk PGD  Kerk PGD
2e collecte   Pastoraat  Pastoraat
Deurcollecte   Eigen Jeugdwerk  Eigen Jeugdwerk

DE BLOEMEN GAAN DEZE WEEK ALS GROET VAN ONS ALLEN NAAR:
Oost : mevrouw H. de Boer-Postma en mevrouw K. Mulder-van der Woude
Zuid : familie J. Postema-v.d. Berg en de heer W Dijkstra
West : familie W. v.d. Velde en familie J. v.d. Meer

PASTORAAT OOST
Aandacht voor elkaar
De heer W. Tjeerdsma is afgelopen week opgenomen in ziekenhuis Nij Smellinghe. Hij is ernstig ziek. Hij levert snel aan krachten in. Het is de bedoeling dat hij binnenkort naar het Hospice in Drachten gaat. Wij willen hem veel kracht en sterkte toewensen bij alles wat er op hem afkomt. Mag hij zich gedragen weten door God en mensen.
Ik wil hier ook de heer Reinier Tel noemen. Helaas is hij al langere tijd aan huis gebonden en blijft de zorg. Wij leven met hem en Mary mee. Wij hopen dat er snel enige vooruitgang mag komen.
Afgelopen week is Iwan van der Veen weer thuisgekomen uit het UMCG te Groningen. Wij hopen dat hij snel weer verder opknapt. Zet ‘m op Iwan.
Mevrouw S. Bos–Brouwer verblijft tijdelijk in Neibertilla. Veel sterkte gewenst.
Wij denken ook aan hen die wij hier niet met name noemen, maar die thuis ziek zijn en zorg kennen. In alle onzeker-heid en kwetsbaarheid willen wij hen kracht toewensen. Mogen wij ons samen omringd weten door God en mensen.
Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. Anne Henk Boschma

De volgende ouderenochtend is op woensdag 13 november om 9.45 uur in de Menorah.
De volgende 25++ groep is zondag 17 november om 19.30 uur in de Menorah
Graag tot ziens,
Ds. Anne Henk Boschma

Nieuw contactpersoon
We zijn heel blij dat we kunnen melden dat Gerda Bergsma van de Beugel 13 contactpersoon wil worden. Ze zal de straten Veenscheiding en De Parken onder haar hoede nemen. Gerda, heel fijn dat je dit gaat doen. Welkom in de club van contactpersonen. We wensen je het allerbeste en Gods zegen toe.
Hans Dorsman, scriba

Uitnodiging gemeenteavond: 21 november 2019 in de Menorah
Plaats: de ontmoetingsruimte in de Menorah
Tijd: 19.30 uur Inloop met koffie
19.45 uur Opening gemeenteavond
20.15 uur Voorgenomen besluit over één PG Drachten en visie over kerkdiensten
21.30 uur Sluiting
21.45 uur Gezellig samenzijn met een hapje en een drankje
U wilt natuurlijk weten hoe het nu gaat worden met één PG Drachten.
U kunt daarover in Geandewei of op de website al een heleboel lezen.
Maar het landt pas goed als je er met anderen over kunt praten en vragen kunt stellen. Wel, op deze avond kan dat.
Kom dus allemaal. Heel belangrijk en heel gezellig!
Hans Dorsman, scriba

ZONDAGSBRIEF PER E-MAIL VOOR GEMEENTELEDEN VAN OOST
Elke week wordt de Zondagsbrief aan de gemeenteleden uitgedeeld, in wijk Oost al 20 jaar lang elke zondag, eerst als MenorAviertje, de laatste tijd als ZAM Zondagsbrief. Echter, i.v.m. kostenbesparing en de zorg voor het milieu is het wenselijk dat het aantal brieven wordt teruggebracht. En in deze moderne tijd betekent dat: dat de gemeenteleden uit Oost de brief ook zo veel mogelijk per email zullen moeten ontvangen. Over enige tijd zal de brief niet meer worden uitgedeeld bij de ingang van de kerk(en), maar zal deze zo veel mogelijk per mail worden verstuurd. In de kerk(en) zal er dan nog wel een stapeltje liggen voor wie er eentje wil meenemen. Nu is het voor mensen uit Oost dus zaak om hun email-adres door te geven.
U kunt dit doen via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Dit adres wordt dan toegevoegd aan de groep adressen van mensen die nú al de Zondagsbrief toegezonden krijgen. In verband met de Wet op de Privacy wordt er voor gezorgd dat de Zondagsbrief BCC wordt verstuurd; dat betekent dat niemand uw emailadres te zien krijgt. Ik zie uw mailadressen graag op korte termijn tegemoet.
Met vriendelijke groet, Coby de Vries

PASTORAAT WEST
Van ons heengegaan
Op vrijdag 1 november is van ons heengegaan ons gemeentelid Douwe Barkmeijer op de leeftijd van 68 jaar. Hij was de echtgenoot van Trudy Barkmeijer-van Boven.
Douwe is jarenlang met hart en ziel organist geweest in de Arke en ook in andere kerken. Hij heeft met zijn muziek velen geïnspireerd, bemoedigd en getroost. Zijn enthousiasme en positiviteit was aanstekelijk.
Voor de zomer kreeg hij nog een prachtige oorkonde van de kerk voor zijn vele jaren trouwe dienst.
Wij hebben afscheid van Douwe genomen in een zang/dankdienst op vrijdag 8 november in De Arke. Wij lazen de woorden van Psalm 23. Mogen zijn vrouw Trudy, de kinderen en kleinkinderen de nabijheid van God en mensen ervaren nu zij zonder Douwe verder moeten.
Ds. Anne Henk Boschma

 

Aandacht voor elkaar

Op maandag 4 november is de heer Jan Ramerman onverwacht overleden, op de leeftijd van 82 jaar.
De dankdienst voor zijn leven is gehouden op zaterdag 9 november om 13.00 uur in de Arke, Flevo 161 te Drachten. Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden op de Slingehof, Overstesingel 1 te Drachten.
We wensen zijn vrouw en familie Gods nabijheid toe en Zijn kracht in deze dagen.
Rudie Koetje


Op donderdag 31 oktober is mevrouw G. de Wilde-Beldman geopereerd. Gelukkig gaat het naar omstandigheden redelijk goed met haar. De operatie is medisch gezien geslaagd. Ze gaat binnenkort naar de Marrewyk om op te knappen en aan te sterken. We wensen haar veel sterkte en kracht toe in deze periode en dat ze zich omringd mag weten door God en mensen.
Indien u pastorale steun wenst te ontvangen, kunt u altijd bellen met het CPA, 06-13397495. Schroom niet.
Een warme groet voor u allen, Rudie Koetje

De heer Herman Silvius moest vele onderzoeken ondergaan en heeft zeer teleurstellende uitslagen gekregen. Dat grijpt diep in bij Herman, Jannie en hun gezin. Wij willen hen veel kracht en sterkte toewensen bij de weg die zij nu moeten gaan. Mogen zij in dit alles zich omringd weten door God en mensen.
Mevrouw Y. Boesveld-Groen is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis. Veel sterkte gewenst.
Ds. Anne Henk Boschma

GEMEENTE-BIJEENKOMST WIJK WEST
Vanwege het te nemen besluit omtrent Voortvarend Verder wordt er een bijeenkomst voor de gemeente georganiseerd om de gemeenteleden in dit besluit te kennen en hen te horen. Dit doen we deze keer vanmorgen, aansluitend aan de ochtenddienst, om 11.00 uur in de Arke. Wij hopen u allen te ontmoeten!
Een hartelijke groet, Karla Marinus, voorzitter

PASTORAAT ZUID
Rectificatie
De heer en mevrouw Van der Brug staan in Geandewei genoemd i.v.m. hun 50-jarig huwelijksjubileum. Vermeld is dat dit op 14 november zou zijn, maar dat moet 12 november zijn.

Overleden
Zondag 3 november jl. is van ons heengegaan ons gemeentelid: Gé Wierda - Dertien, ingegaan in de heerlijkheid van haar hemelse Vader. Zij is 90 jaar oud geworden en woonde tot voor kort aan het Van Knobelsdorffplein. Sinds 1997 was zij weduwe van Henk Wierda. Vrijdag 8 november is zij na een dankdienst, waarin Psalm 121 centraal stond, begraven op de Slingehof. Wij leven intens mee met haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Wij leven mee!
De heer K. Mulder heeft de afgelopen week in Nij Smellinghe een rugoperatie ondergaan.
De heer J. Visser is gelukkig weer thuis uit het ziekenhuis na een hartinfarct. Gaat gelukkig de goede kant op
Mevrouw G. Postma - Nijboer is erg ziek. Ze kampt al langere tijd met ernstige ademhalingsproblemen.
De heer H. de Ridder is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis in Heerenveen vanwege nierproblemen.
Mevrouw S. Hut- Lindeboom is tijdelijk opgenomen in het Wijkzorgcentrum St. Jozef te Leeuwarden, om wat aan te sterken.
We leven intens mee met allen die ziek zijn en bidden om moed, kracht en herstel!

Gemeentevergadering na de dankdienst
Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik de hoeveelheid gemeenteleden zag (100? 125?) voor de gemeentevergadering, afgelopen woensdag in de Zuiderkerk. Wat een betrokkenheid. De gemeente lijkt mee te gaan in de eenwording van PG Drachten en alles wat daarmee samenhangt aan minnen en plussen. Dat stemt ons tot dankbaarheid.

Uitnodiging Open Huis Bijeenkomsten
Misschien hebt u al een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan de Open Huis Bijeenkomsten. Ongeveer half november moet de uitnodiging bij iedereen op de deurmat liggen. Deze bijeenkomsten (begin 2020) bieden een prachtige mogelijkheid om gemeenteleden uit uw buurt te leren kennen en met elkaar te spreken over ons jaarthema: een goed verhaal. Vergeet niet u op te geven, voor 1 december!
U allen van harte Gods zegen toegewenst,
Ds. Peter Smilde

Vrouwengroep ‘Appeltaart en meer…’ presenteert op vrijdag 15 november:
Cabaretduo Eer en Nan: Vooruit, vooruit!! Over angst, loslaten en vertrouwen.
Speciaal voor alle vrouwen, dus ook voor jou!
In de Oase, ringweg 3 Drachten. Aanvang 19.30 uur. Kosten € 5,- inclusief een hapje en een drankje .
Info: www.eerennan.wordpress.com, of bel Mieke van Schepen 06-13629489
Opgave vóór 11 november via de lijst in de hal van de Oase, of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gedicht van de week:

Regen

Hij komt wanneer hij komen moet, de regen;
geen bui, wat heet, geen druppel hou je tegen.
Hij valt, hij klettert neer in overvloed
en er valt geen druppel meer of minder
dat dat er vallen moet.

Toon Hermans

Berichten voor zondag mailen tot donderdag 19.00 uur aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of telefonisch naar Coby de Vries

Ga naar boven