oost.pgdrachten.nl/

MenorAviertje

Zondag 22 november 2020

Pastorale brief voor deelgebied Drachten-Oost

Eeuwigheidszondag

 Jaargang 21, nummer 11

Naam van de Zondag We zijn toegekomen aan de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de derde van de drie voleindingszondagen.Het is vandaag de laatste zondag van het kerkelijk jaar, tevens de derde en laatste zondag van de voleinding. We kunnen zeggen dat de kerk deze dag oudejaar viert. Deze laatste zondag van het kerkelijk jaar herdenken we de gemeenteleden of mensen in onze omgeving die het afgelopen jaar of langer geleden zijn overleden en we noemen hun namen. Ook wordt voor het laatst het Gloria gezongen. Volgende week begint een nieuw kerkelijk jaar, met de eerste Adventszondag.
Kleur van de Zondag Groen, kleur van hoop, groei, leven en toekomst
Menorah 09:30 uur. Voorganger: ds. Anne Henk Boschma
 

Bij deze dienst zijn geen gemeenteleden aanwezig.

 

U kunt naast het bekijken van deze kerkdienst via www.kerkomroep.nl dat ook doen via de link pgdrachten.nl/youtube . U komt dan op het YouTube-kanaal van de 'PG Drachten' waar de dienst op zondagmorgen en op een later tijdstip te volgen is. En op Facebook Drachten Oase en Drachten-Oost Menorah.

BLOEMENGROETEN:
Deze week gaan de bloemen als groet van ons allen naar:
Deelgebied Oost: Mevrouw M. Schreiber-Heerema en de heer D. Geertsma
Deelgebied West: De heer A. de Boer en de heer en mevrouw Hettema-van der Wal
Deelgebied Zuid: Mevrouw E. Schotanus–de Boer en de heer D. Sikma
Deelgebieden Noord-West en Noord-Oost: Mevrouw A. Bosma- van der Ploeg en mevrouw A. Hofstee-Mulder en mevrouw A. Risselade

AANDACHT VOOR ELKAAR
Mevrouw A.M. Blok - van Kammen verblijft nog in Nij Smellinghe (kamer 205). Helaas gaat het herstel nog niet zo voorspoedig als wij hadden gehoopt en zal zij nog in het ziekenhuis moeten blijven.
De heer D. Geertsma moest vorige week geopereerd worden, maar helaas waren er complicaties en ligt hij nu nog in het ziekenhuis (kamer 104). Dat is een tegenvaller. Hij moet eerst meer aansterken om verder te kunnen revalideren.
Mevrouw S. van der Wagen-van der Bijl is gevallen en heeft haar heup gebroken. Zij is geopereerd en verblijft in Nij Smellinghe (kamer 301). Dit alles heeft veel van haar gevraagd en zij is behoorlijk ziek. Wij willen haar en haar gezin veel kracht toewensen.
Mevrouw T. Hoogeveen-Miedema is vorige week ook gevallen en heeft haar heup gebroken. Ze is in het Tjongerschans Ziekenhuis te Heerenveen geopereerd. Afgelopen woensdag mocht zij het ziekenhuis verlaten. Zij is nu tijdelijk bij haar dochter om aan te sterken en te revalideren.
De heer Reinier Tel is deze week naar de Marrewyk gegaan om te revalideren (Afdeling Brêge kamer 30). Wij hopen dat het nu voorspoedig mag gaan. Er wordt veel van hem gevraagd.
Mevrouw Janna van Wieren–Rosema verblijft in revalidatiecentrum Lyndenstein (Beetsterzwaag). Gelukkig boekt zij vooruitgang.
Mevrouw A. Bouma-de Haan verblijft tijdelijk in Neibertilla (afdeling Observatie en reactivering, kamer 5).
Mevrouw L. Elsenga-Wiersma verblijft tijdelijk in Neibertilla (Afdeling Observatie/kamer 12). Veel sterkte gewenst.
Wij voelen ons verbonden met allen die wij hier niet met name noemen en die thuis ziek zijn of behandelingen moeten ondergaan. Heel veel sterkte gewenst. Mogen wij ons omringd weten door God en mensen.
Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. Anne Henk Boschma

EEUWIGHEIDSZONDAG
Deze zondag is het Eeuwigheidszondag of gedachteniszondag. Het is een waardevol gebruik om dan de namen te noemen van de gemeenteleden die ons ontvallen zijn. Door de gedeeltelijke lockdown konden wij nu helaas de betrokken families niet uitnodigen en kan de dienst niet plaatsvinden zoals wij dat graag zouden willen. Maar er is wel een dienst in de Menorah. Die is alleen online en kunt u via de kerkomroep volgen (www.kerkomroep.nl – Drachten invullen en dan op Menorah klikken). Er is alleen geluid, er is geen beeld.
De betrokken families zijn persoonlijk op de hoogte gebracht van deze dienst.
Wij kunnen, zij het op afstand, toch om elkaar heen staan op deze intense momenten. Wij hopen dat de betrokken families op een later tijdstip, dit jaar of volgend jaar, alsnog naar de kerk kunnen komen om dan ook het steentje in ontvangst te nemen. Wij willen dit, als het mogelijk is, toch graag persoonlijk met mensen delen.
In de dienst wil ik stilstaan bij de woorden uit Psalm 42 en uit Openbaring 21, over tranen en heimwee. Het zanggroepje, bestaande uit Ietje Wijga, Jellie Douma, Eelkje Stegenga en Nienke Boschma zal voor ons zingen en Hans Dorsman zal het orgel/de piano bespelen.
Zo hoop ik dat wij toch een goede en gezegende dienst mogen hebben en wij elkaar nabij mogen zijn.
Allen die direct betrokken zijn, wil ik heel veel sterkte toewensen op deze intense momenten.
Als u nog vragen hebt, kunt u altijd contact met mij opnemen.

BIJ DE DIENST OP ZONDAG 29 NOVEMBER
Op zondag 29 november begint het nieuwe kerkelijk jaar met Advent. En dit jaar krijgt dat een extra bijzonder karakter, want aan het begin van dit nieuwe kerkelijke jaar gaat de eenwording van de Protestantse gemeente Drachten van start. Daarmee worden de vier wijkgemeentes opgeheven en worden wij samen één gemeente met één –
kerkenraad. Helaas is het niet mogelijk om daar nu samen in de kerk ook bij stil te staan. Maar wij willen het zeker niet zomaar voorbij laten gaan.
Op de Eerste Adventszondag staat daarom de onlinedienst, vanuit de Oase, in het teken van de eenwording. Aan deze dienst zullen alle predikanten en de kerkelijk werker meewerken. In de dienst zal een zanggroepje van leden van het Regenboogkoor voor ons zingen en ook Mirjam zal voor ons zingen. Tevens zullen er een aantal nieuwe ambtsdragers bevestigd worden.
Wij zullen de klassieke adventstekst lezen van de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria (Lucas 1: 26-38). Deze tekst heeft ook grote zeggingskracht voor ons als kerk in onze tijd.
Naast de vreugde van het nieuwe begin, willen wij en kunnen wij ook niet voorbijgaan aan het verdriet om de veranderingen en de gebouwen die wij niet meer gaan gebruiken.
Wij hopen van harte dat de nieuwe start ook een begin mag zijn van opbouw van die ene gemeente, waarin iedereen zich thuis mag voelen en wij samen ons geloof beleven en belijden, in Woord en Daad.
In dit nieuwe kerkelijk jaar mogen wij de toekomst ingaan en aangaan. Mag God ons als gemeente zegenen om tot zegen te zijn.
Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. Anne Henk Boschma

ZEG HET MET BLOEMEN!
Beste mensen,
Ik ben Annie van Heeringen en woon al 48 jaar met plezier in Drachten op de Stelpswijk. Vanuit Leeuwarden zijn we daar met zijn vijven begonnen, tot de kinderen ouder werden en het ouderlijk huis verlieten. Bart en ik bleven met zijn tweeën over. Sinds het overlijden van Bart woon ik daar alleen.
48 jaar is een lange tijd waarin we veel veranderingen hebben meegemaakt. Alleen al op kerkelijk gebied. We zijn begonnen in de Kapelkerk, de Grote Kerk, ruim 20 jaar in de Ark en na het samen op weg-proces alweer vele jaren in de Menorah. In al die jaren heb ik voor deze kerken de bloemen verzorgd die wekelijks bij de gemeenteleden gebracht worden. De bloemen zoek ik uit bij de bloemist en thuis maak ik de boeketten. Nu in deze coronatijd is ook dat veranderd, de boeketten worden nu door de bloemist gemaakt en van daaruit bij de gemeenteleden gebracht, nu er even geen diensten zijn.
Verder doe ik nog verschillend vrijwilligerswerk in de wijk. Contactdame in de sectie waar ik woon en een aantal adressen daarbuiten. Op donderdag ben ik in Zorgcentrum De Wiken als vrijwilliger in het restaurant. En als de diensten weer beginnen in Neibertilla ga ik daar weer helpen de bewoners naar de diensten te brengen. En met enige regelmaat zorg ik voor verse bloemen in de Zuiderkerk bij Marieke, u kent haar vast wel, die van de vrachtwagen……...
Ik kan uit ervaring zeggen dat dat echt geweldig is!!
We zijn nu ruim 8 maanden verder in deze coronatijd. Wennen doet het niet, het is stil. Weinig ontmoeting met andere mensen en dat mis ik.
Ik hoop van harte dat we het nog een poosje op kunnen brengen ons verstand te gebruiken zodat we hopelijk een derde golf kunnen voorkomen.
U allen veel goeds toewensend groet ik u vriendelijk,
Annie van Heeringen

HULP- EN TELEFOONLIJN: ‘Omzien naar elkaar’
De maatregelen tegen Corona hebben als gevolg dat we weer meer thuis moeten blijven. En dat kan eenzaam zijn. In Drachten-Oost is nog steeds een groep mensen bezig om andere gemeenteleden zo nu en dan even te bellen en te vragen hoe het met hen gaat. Dat wordt door velen zeer op prijs gesteld. Hebt u behoefte aan een telefoontje omdat u alleen thuis zit en even met iemand wilt praten of hebt u even een boodschapje nodig, dan kunt u zich melden via het nieuwe email-adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ook als u zelf mee wilt werken en zo nu en dan contact wilt hebben met een ander gemeentelid, dan kan dat uiteraard. Schroom niet, en trek gerust aan de bel via bovengenoemd email-adres.
Hartelijke groeten,
Jellie Douma en Coby de Vries

BLOTE VOETJES IN PATARUT
Begin december gaat er een vracht goederen naar Roemenië. Wie heeft nog kinderschoenen en/of -laarzen die mee mogen, zodat kinderen daar niet op blote voetjes hoeven te lopen in de winter?
Warme sokken zijn ook welkom!
Je mag ze brengen bij: Hennie van der Spoel.
Dan komen ze goed terecht bij de kinderen in Patarut, Cluj, Roemenië.
Alvast heel hartelijk dank!

KERSTPAKKETTEN-ACTIE 2020
Al een aantal jaren is het de gewoonte om in Drachten-Oost een Kerstpakketten-actie te organiseren. Er zijn onder ons misschien mensen die thuis meer dan één pakket ontvangen voor de kerstdagen. Dat is schitterend, natuurlijk!
Maar er zijn ook mensen die nooit een kerstpakket krijgen. Doordat ze geen werk (meer) hebben, of om welke reden dan ook. De diaconie zou graag ook dit jaar weer voor deze mensen een kerstpakket verzorgen. In andere jaren vroegen we u om te helpen, door bijvoorbeeld een kerstpakket af te staan of door producten voor in de kerstpakketten langs te brengen. Dat kan dit jaar door Corona helaas niet. Wat u wel kunt doen, als u aan deze actie mee wilt werken: een financiële bijdrage leveren door een geldbedrag te storten op NL40RABO0373736843 o.v.v. kerstpakketten Oost t.n.v. Diaconie-ZWO Drachten.
Ook kunt u spaarkaarten van de Poiesz bij ons inleveren. Van deze spaarkaarten kunnen we, net als anders, handdoeken bestellen voor in de kerstpakketten. Deze spaarkaarten kunt u brengen naar: Ineke Krol of Willeke Bijma.
U mag ons ook bellen, dan komen we langs om de spaarkaarten op te halen.
* WIJ DANKEN U voor uw bijdragen, de vele Poiesz spaarkaarten (de teller staat momenteel maar liefst op 76!) collectebonnen bestemd voor de kerstpakkettenactie en zelfs badhanddoeken. Hartverwarmend dat u zo meedoet aan deze actie. Uw bijdragen, spaarkaarten en eventueel collectebonnen zijn echter nog steeds van harte welkom. Alvast bedankt!
Uw Diaconale Raad – Deelgebied Oost

AANMELDEN VOOR HET DIGITALE MENORAVIERTJE
Aanmelden voor het MenorAviertje kan door een e-mail te sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , met opgave van naam, adres en e-mailadres.

COLLECTEN DEZE ZONDAG
Evenals bij veel organisaties gaan de kosten wel door, maar de inkomsten niet. Denk hierbij aan de zondagse collectes. Toch kunt u uw giften wel kwijt! U kunt uw gift overmaken op NL53 RABO 0373 7181 79 ten name van de Protestantse Gemeente te Drachten of ga naar de site www.pgdrachten.nl, klik op de button Collecte-Doelen en acties. Hier kunt u uw keuze maken.
Deze zondag (22 november) kunt u uw giften overmaken voor:
De eerste collecte : Diaconie: Stille hulp in Drachten
De tweede collecte : Pastoraat
De uitgangscollecte : Eigen Jeugdwerk
Aan het eind van de zondagse uitzending van de kerkdienst zal het doel van de collectes en op welke manier u uw gift kunt overmaken ook worden genoemd.

TOCH SAMEN ZINGEN MET KERST? (indien de maatregelen het toestaan)
In kleine groepjes, met muzikale ondersteuning, gaan we buiten, op diverse plekken in Drachten, kerstliederen zingen op de volgende momenten:
24 december 17.00 - 19.00
25 december 07.00 - 09.00
25 december 16.00 - 18.00
Wil je ook meezingen, sluit je bij ons aan.
Weet dat we alles volledig binnen de richtlijnen van de RIVM zullen doen. TOCH SAMEN, MET EN VOOR ELKAAR!
Geef je op met je naam, 06 - nummer, emailadres, en welk moment/meerdere momenten je mee wilt doen.
Opgave uiterlijk vóór 8 december via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
In december volgt verdere informatie.
Namens OaseAnders,
graag tot ziens.

ADVENTSKALENDERS
Bij het Nederlands Bijbelgenootschap kunt u een gratis adventskalender aanvragen. 24 dagen bijbelse inspiratie voor de adventsperiode en Kerst in een handzaam formaat. De adventskalender kunt u bestellen via:
https://formulier.bijbelgenootschap.nl/adventskalender2020-website
Naast de adventskalender ‘Vrede op aarde’ is er ook de adventskalender ‘Geef licht’, van de Protestantse Kerk Nederland. Fijn om zelf te hebben maar óók om weg te geven. Deze adventskalender is te bestellen via:
https://petrus.protestantsekerk.nl/aanvraag-adventskalender/

GEDICHT VOOR DE EEUWIGHEIDSZONDAG