Vergaderingen / Activiteiten Seizoen 2019 – 2020 Versie 1-8-2019
Alle vergaderingen beginnen 19.30 uur tenzij anders aangegeven
Plaats waar Activiteit is → Groen  = Oase Herfstvak:          19 – 27 oktober 2019
Rood   = bij iemand thuis Kerstvak:           21 december – 5 januari 2020
Zwart  = Menorah Voorjaarsvak:    15 februari – 23 februari 2020
Blauw  = Zuiderkerk Stille week:        5 april – 11 april 2020
geel     = Hoeksteen Mei-vakantie:     25 april – 3 mei 2020
  Zomervak:          4 juli t/m 16 augustus 2020
  2019 2020
↓soort verg./ maand→ Sept Okt Nov Dec Jan Febr Mrt Apr Mei Juni Juli Aug
Algemene Kerkeraad m 16 m 28 m 18 m 16 m 20 m 17 m 16 m 23 m 20 m 17 x x
Moderamen Oost 9.30 uur w 4 w 9 w 6 w 4 w 8 w 5 w 4 w 8 w 6 w 10    
Moderamen ZAM                        
Moderamen GKv                        
Kleine Kerkenraad  Oost 12 17 14 12 16 13 19/bazar 16 14 18 x x
Grote Kerkenraad Oost 19             2        
Pastorale Raad Oost  (20.00 uur) 30   4 3 9 4 5 7 7 9    
Past. Raad Zuid & Oost                        
Sectie overleg  Voor de data zie de tabel hieronder 
Jeugd & Jongeren  (20.00 uur)                        
Kindernevendienst (20.00 uur)                        
Diaconale Raad                         
Wijkcol. v. Kerkrentmeesters                         
Commissie Eredienst                        
 Organisatie dienst  verstandelijk beperkten                         
Bijeenk. contactpersonen                         
Gemeenteavond Oost      21       19          
Gez. Gemeenteavond +GKV                        
Avond voor nieuw-ingekomenen 20 uur         29              
Vrijwilligersavond Oost          31              
Ouderen-middag (14.30 uur)                         
Verjaardagen 75+ (14.30 uur)                        
Menorah-Inn (14.30 uur)                        
Kinderkerstfeest                        
Ontmoetingsbijeenkomsten Zie rooster onder deze tabel
Voorjaarsmarkt             12-13          
ꜛsoort verg./ maand→ Sept Okt Nov Dec Jan Febr Mrt Apr Mei Juni Juli Aug

 

Ga naar boven