PERSBERICHT

De protestantse gemeente Drachten heeft in verband met het coronavirus besloten het advies van de landelijke PKN te volgen. Dat betekent dat er tot nader order geen kerkdiensten zullen worden gehouden in de Oase, de Zuiderkerk, de Menorah, de Grote Kerk en de Schakel. Uitgezonderd zijn begrafenisdiensten. Die kunnen met inachtneming van landelijk aanbevolen regels en beperkingen doorgang vinden.
Daarnaast is besloten dat in deze periode alle activiteiten in al deze kerkgebouwen worden stilgelegd. Dit betreft niet alleen eigen kerkelijke activiteiten, deze lijn geldt ook voor derden die deze kerkgebouwen gebruiken. Het zijn rigoureuze maatregelen. Op deze manier wil de protestantse gemeente bijdragen aan landelijk beleid om het virus waar mogelijk in te dammen.
Voor nadere informatie kunt u contact op nemen met Ties Zweers, voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de protestantse gemeente Drachten.  

Voor de actuele situatie willen we u verwijzen naar de site van PGDrachten.
 

 

 

 

 

Ga naar boven