Kennismakingsavond voor nieuw ingekomen leden.
Elk jaar is er een kennismakingsavond georganiseerd voor nieuw ingekomen leden van wijk Oost. 
Leden die het afgelopen jaar in wijk Oost zijn komen wonen werden hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Ook andere belangstellenden die kennis willen maken met onze wijkgemeente zijn van harte welkom. De avond worden gehouden in de Menorah, Dwarswyk 350 en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur staat koffie en thee klaar.

Eerste kennismaking.
De eerste indruk is vaak de beste. Dat beseffen we maar al te goed, vandaar deze avond om u een beetje wegwijs te maken in onze kerk. Wij willen u graag iets vertellen over onze wijkgemeente en onze gewoonten. In deze brochure vindt u de belangrijkste informatie om de weg in de kerkelijke gemeente te vinden.
Als Protestantse Gemeente in Drachten Oost hopen we dat u snel ingeburgerd zult zijn in de kerkelijke maar ook in de burgerlijke gemeente. Dat u met veel genoegen in onze wijk mag wonen, werken, leren en leven.

De kerk en onze ontmoetingsplaats.
De Menorah is de van oorsprong gereformeerde kerk aan de Dwarswijk 350, waar ‘s zondags de eredienst wordt gehouden en door de week allerlei activiteiten zijn. Bij deze activiteiten moet u denken aan voorbereidingen op een eredienst, vergaderingen, gespreksgroepen, club- en soosactiviteiten, leescafé, wijk of gemeenteavonden en nog veel meer.

De Kerkdiensten.
Elke week is er een aantal mensen bezig de kerkdienst voor te bereiden. Het thema kan aangedragen worden, liederen uitgezocht, de preek geschreven, melodieën door de organist ingestudeerd, materiaal voor de kindernevendienst verzamelt en de koster maakt de kerk schoon. De ochtenddienst wordt zoveel als mogelijk is traditioneel gehouden. Tijdens de ochtenddienst wordt gebruik gemaakt van een beamer (videoprojector) voor het presenteren van de liturgie. Er worden liederen gezongen uit meerdere bundels. Bij andere diensten wordt het liedboek gebruikt. Eens in de twee maand kan er een thema, jeugd, of een andere afwijkende dienst zijn. Als er een avonddienst is, is dit een vesper- , thema- , Taize- , zang- of welkomstdienst.

De kerkelijke organisatie.
De Protestantse Gemeente in Drachten heeft bijna 7.000 leden, verdeeld over 4 wijken. Neibertilla wordt apart genoemd.

 

Stand per 31–12-2016

Stand per 31-09-2017

Wijk

Belijden-de leden

Doop-
leden

Totaal
leden

Verbon-denen

Belijden-de leden

Doop-
leden

Totaal
leden

Verbon-denen  

Noord

1434 

1050 

2484 

104 

1392

1031

2423

101  -61 

Oost

678 

385 

1063 

33 

662

374

1036

36  -27 

Zuid

985 

469 

1454 

40 

952

443

1395

43  -59 

West

1181 

828 

2009 

195 

1140

797

1937

98  -72 

Bertilla

18 

23 

20

4

24

+1 

Totaal

4296 

2737 

7033 

373 

4166

2649

6815

280  -218 


Collectegeld en vrijwillige bijdrage.Predikantsplaatsen
Mede door een herschikking in de plaatst Drachten, is er momenteel 1 Fte predikantsplaats en is een beroepingcommissie naarstig op zoek gegaan naar een nieuwe wijkpredikant door het vertrek van ds Huizenga. Het is de beroepingscommissie gelukt een predikante te vinden en sinds 2 maart 2014 is ds A.H. Boschma voor 100 % werkzaam in onze wijkgemeente.
Ds A.J. Nicolai, die sinds 2009 voor 50 % werkzaam in onze wijkgemeente werkzaam was is terug gegaan naar wijk Zuid voor 100 %.
De wijk Oost is opgedeeld in 9 secties van elk ongeveer 135 adressen en elke sectie wordt gerund door een team van ouderlingen, diakenen, jeugdouderling, contactpersonen, kerkelijk werker en een dominee. Veel kerkleden zijn actief als: kinderoppas, contactpersoon, hoofdcontactpersoon, kerkbladbezorger, leiding kinder- en tienernevendienst of lid van groep of commissie als de zanggroep, redactie “Zondagsbrief”, zending, werelddiaconaat, eredienst, evangelisatie, jeugd en jongeren, vorming en toerusting, themadiensten kerkrentmeesters, enz.
Onder het motto “vele handen maken licht werk” kan er veel door en voor elkaar gedaan worden.

De bestemming van de collecte wordt vooraf bekend gemaakt, meestal is het voor pastoraat en diaconie. De deurcollecte is voor het eigen jeugdwerk in Drachten. Bij de uitgang hangt een bus waarin donaties gedaan kunnen worden voor de bloemen in de kerk. Elke zondag gaan de bloemen naar twee gemeenteleden in de wijk. Eens per jaar wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het in stand houden van de Protestantse Gemeente in Drachten.

De koster uw gastvrouw.
Onze koster, mw. M. Bult, zorgt voor een schoon en warm gebouw, zet koffie en beheert de activiteitenagenda. Voor het plannen van vergaderingen en vragen kunt u altijd bij haar terecht. Haar man staat haar bij voor de zwaardere en grote klussen. Er is nog een ploeg van een 5-tal hulpkosters dat hand en spandiensten verleent bij kerkdiensten en bij grote activiteiten zoals een bazaar.

Kennismaking met de gemeente.
Kennismaking met gemeenteleden kan op veel manieren. Naast de kerkdiensten zijn er het hele jaar door activiteiten als gemeenteavonden, gespreksgroepen, Groot Huis Bezoeken en natuurlijk zijn er individuele contacten mogelijk. In de kerk is een grote ontmoetingsruimte waar door de week bijeenkomsten worden gehouden, ‘s zondags is het de plaats waar men elkaar kan ontmoeten. Na de dienst kan dit onder het genot van een kop koffie. Op de foto hier naast ziet u een deel van deze ruimte.
Het eerste contact met de kerk zal door de contactpersoon gedaan worden. Bij hem of haar kunt u met uw vragen terecht en indien nodig wordt u naar de juiste persoon verwezen.

Meer informatie.
Ons kerkblad “Geandewei” met een speciale editie voor Drachten, wordt 2 keer per maand uitgebracht en bezorgd bij de 780 abonnees in Oost. Naast algemene artikelen wordt verslag gedaan van vergaderingen, activiteiten, geboorte, overlijden, nieuw ingekomen leden etc. Het wel en wee in de wijk wordt door de dominees, kerkelijk werker of voorzitter van een commissie geschreven. Kortom de bron om op de hoogte te blijven op het kerkelijke gebied. Voor uitgebreide informatie kunt u de wijkgids raadplegen die u gelijktiijdig met een welkomstfolder krijgt aangeboden.
U kunt bellen met de persoon die u wilt spreken en u kunt ook via de map Contact de persoon mailen.

Ga naar boven