Roemeniëreis CSG Liudger PrO

L.S.

Eens in de twee jaar gaan docenten en leerlingen van CSG Liudger praktijkonderwijs, locatie De Ring, een week naar Roemenië om daar verschillende woningen van diverse gezinnen te renoveren. We hebben vanwege de te verwachten slechte weersomstandigheden de reis uitgesteld naar nu 15-22 juni.

Om geld in te zamelen voor het te gebruiken materiaal, organiseerde de school samen met de leerlingen een bloemenactie.
Bij deze bloemenactie vroegen we jullie hulp!
Je hebt ons geholpen door een mooie hanging basket te kopen.
Een hanging basket voor buiten met mooie zomerbloeiers erin kost slechts € 9,00.
De bloemen zijn opgekweekt in een plastic bak.
Hoe meer geld wordt binnengehaald, hoe meer we in Roemenië kunnen doen.
De levering van de bloemen vond plaats in de week na de meivakantie, van 6 t/m 10 mei.
Betaling op rekeningnummer NL17 RABO 0389 0640 33 t.n.v. CSG Liudger Drachten (o.v.v. naam).
De bestellingen van de locaties Burgum en Waskemeer werden op donderdag 9 mei op de locatie bezorgd.
De bestellingen van de locaties Splitting en Raai werden afgehaald in de kas van CSG Liudger locatie De Ring 6 op donderdag 9 en vrijdag 10 mei (tot 15 uur).
Voor vragen kun je contact opnemen met Tjeerd de Jong

.

Ga naar boven