De jonge wijnstok
Ik herinner u aan het volgende:
Deze winter komt Marten Hovius met een leuk initiatief. Ik laat hem even zelf aan het woord.

Ik heb het idee om voor leden van de PG Drachten een workshop te organiseren over het stekken van jonge wijnstokken. Ik heb thuis een laatrijp druivenras dat elk jaar vele meters aan scheuten produceert, dat meeldauw vrij is en een heerlijk geurende muskaatachtige smaak heeft. De juiste periode om te stekken is eind november/december tot maximaal de maand januari.
Mijn voorstel is om eerst een stukje theorie te presenteren met gelegenheid tot stellen van vragen. Dan een koffiepauze en daarna de uitvoeringsfase met ook nog gelegenheid tot het stellen van vragen. Misschien is het een leuk idee om je kinderen of kleinkinderen een stek te geven. Zelf houden mag natuurlijk ook. De wijnstok is natuurlijk ook een sprekend symbool uit de bijbel.
We willen graag inventariseren hoeveel belangstelling hiervoor is, zodat we in de volgende Geandewei meer kunnen zeggen over de uitvoering.
Wilt u zich opgeven als u hiervoor belangstelling heeft bij Marten Hovius.

U begrijpt dat we in deze Coronatijd altijd een slag om de arm moeten houden over het doorgaan van deze workshop en uiterst zorgvuldig moeten en zullen handelen.
Hans Dorsman, scriba

Ga naar boven