Kunst in de kerk
Wij zijn in wijk Oost gewoon om elk voorjaar een dienst te houden die wij “Kunst in de kerk” noemen. Een groep gemeenteleden buigt zich over een thema en gaat dat “verbeelden” in een kunstwerk.
Op maandag 14 oktober gaan wij voor het eerst nadenken over een thema. De groep van vorig jaar is weer uitgenodigd, maar zeker ook mensen uit andere wijken zijn van harte welkom om mee te doen. U bent dan welkom in de Menorah op 14 oktober om 20.00 uur.
Op die avond rolt er een thema uit en dan gaan de deelnemers op hun eigen manier dat in de komende maanden uitwerken.
Uiteindelijk zullen wij samen een dienst maken rondom dit thema, met alle kunstwerken in de liturgie verwerkt. Ik ben, en velen met mij, elk jaar weer onder indruk van wat mensen kunnen maken en hoe sprekend en inspirerend dat kan zijn. Kunst die vertelt, ontroert, je meeneemt.
Ik verheug mij op de voorbereiding en de dienst. Als u wilt meedoen, weet u van harte welkom.
Ds. Anne Henk Boschma

Kunst in de Kerk
Op maandag 26 oktober hebben we onze eerste bijeenkomst gehad van de werkgroep “kunst in de kerk”. We hebben met elkaar gesproken over een thema voor de kunstwerken en de dienst van 24 april 2016. We hebben bij dit thema 2 bijbel teksten bij gezocht. Het thema wat verwerkt zal worden in de (kunst)werken is; Ontmoeting met God/ schuilplaats bij God. We hebben gesproken wat dit voor ons betekend. Waar vinden wij persoonlijk God, hoe kunnen wij bij hem schuilen? De bijbel teksten die daar goed bij aansluiten zijn; Mattheüs 25:42-46 en 1 Koningen 19: 9-18. Op maandag 1 februari komen we weer bij elkaar om 20.00 uur in de Menorah om met elkaar te bespreken hoe het gaat. Mocht u nog graag mee willen doen dan bent u van harte welkom op 1 feb. U kunt dan even een mailtje sturen naar mw. L. van der Veen, kerkrentmeester in map Contact. U hoeft echt geen kunstenaar te zijn om deel te nemen aan deze werkgroep, wanneer u het leuk vindt om creatief bezig te zijn met uw geloof kunt u rustig aanschuiven.

Linda van der Veen

Creatief in de kerk......(kunst in de kerk)

In het verleden is het zo geweest dat er een groepje gemeenteleden een aantal keren per seizoen samen kwam om een dienst voor te bereiden waarin een tentoonstelling van gemaakte werken centraal stond. De werken die gemaakt waren hadden allemaal een gezamenlijk thema maar waren toch heel verschillend. 
De naam ‘Kunst in de kerk’ suggereert misschien dat deze groep alleen bestond uit ‘kunstenaars’. Dit is zeer zeker niet het geval. Het gaat ook niet direct om het eindresultaat, de weg ernaar toe is eigenlijk nog veel belangrijker. Er wordt gezamenlijk een thema gekozen aan de hand van een bijbeltekst. Tijdens de bijeenkomsten spreken we over dit thema en wat het bij ons los maakt. Zo is er in het verleden het thema fundament geweest. Wat is het fundament van ons geloof als individu. Dit leverde hele bijzondere gesprekken op. Iedereen is op een andere manier met het geloof bezig en voor een groot deel wordt dat bepaald door onze basis. U hoeft dus geen kunstenaar te zijn om hieraan deel te nemen. Het belangrijkste is, is dat u op een creatieve manier vorm wilt geven aan het thema. Dat kan op verschillende manieren: fotografie, schildertechnieken, boetseren, schrijven enz. De ervaring leert dat je door samen met een thema bezig te zijn, je elkaar beter leert kennen. De groep is bedoeld voor iedereen die eens op een andere manier met het geloof bezig wil zijn. Voor jong en oud!
Kost het veel tijd? Dat is geheel aan u zelf. Er zijn hooguit drie avonden (van 20.00 tot uiterlijk 21.30 uur) waar we als groep bij elkaar komen. U kunt uw kunstwerk huis uitwerken. Dat kan dus geheel in uw eigen tijd en u bepaalt zelf hoelang u er mee bezig bent. Op zondag 24 april 2016 is de dienst gepland waarin onze werken tentoongesteld worden. De gemeente vindt het prettig om een kleine toelichting te horen over de werken, maar wanneer je daar echt niets voor voelt is dat zeer zeker niet verplicht.
Lijkt het u wat om op een creatieve manier vorm te geven aan uw geloof, geeft u zich dan op bij mij, dat kan door een mailtje te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of even te bellen naar 0512-752726

Kunst in de Menorah 2012/2013.
Op maandagavond 15 oktober komen de deelnemers van Kunst in de Menorah voor het eerst na de zomer weer bij elkaar.
We kijken nog één keer terug naar het vorige seizoen toen het thema was: ‘Fundament en Geloof in Beweging’. Op zondag 4 maart zijn hiervan de creatieve uitingen in een kerkdienst gepresenteerd.
Maar we willen ook plannen maken voor dit nieuwe seizoen. Een belangrijke vraag is ieder jaar: welk thema zullen we gaan kiezen. Op zich is dit een goed moment om mee te gaan doen, mocht u daar voor voelen. Iedereen die het leuk vindt om te proberen een thema uit te drukken in woord of beeld is van harte welkom.
We zullen in de komende maanden 2 of 3 keer bij elkaar komen om van gedachten te wisselen en elkaar onze vorderingen te laten zien. En er zal een datum gezocht worden voor de speciale kerkdienst waarmee het thema wordt afgesloten. Dus wie schildert, schrijft, dicht, fotografeert, of op een andere manier met verbeelden bezig is en het ook nog leuk vindt om mee te doen met deze werkgroep: van harte uitgenodigd.
Maandagavond 15 oktober om 19.30 uur in de Menorah.
Voor meer informatie, neem contact op met Koos van der Leij, Henriëtte Huizinga of Ate Klomp.

Kunst in de Menorah
De werkgroep Kunst in de Menorah is dit seizoen in de weer met het thema ´Fundament´ in combinatie met ´Geloof in Beweging´. De viering met tentoonstelling is gepland op zondag 4 maart. In de aanloop naar deze zondag zal in elk nummer van Geandewei aandacht besteed worden aan dit thema. Elke keer zal één van de deelnemers aan de werkgroep iets schrijven over haar of zijn inspiratie in relatie met dit thema. Deze keer is Koos van der Leij aan de beurt.

Met   “kunst in de kerk” is het niet alleen de bedoeling om “kunst” de kerk binnen te halen, maar nog meer om te vertellen wat het thema aan gevoelens oproept en hoe dat  vervolgens in de diverse werken  door de makers wordt vertolkt.  Iedereen die er   naar  kijkt,  het  aan  raakt en  het   leest,  kan dit naar zich zelf vertalen.  Het thema: “Geloof in beweging” is ruim en heeft veel invalshoeken. We lezen o.a. ook het verhaal van de verloren zoon.
In het verhaal van de verloren zoon kunnen we misschien iets van ons zelf ontdekken. Welke zoon zijn wij? Zijn we op weg om de vader te worden!?
In ons eigen leven(in mijn eigen leven) zijn er veel momenten waarin we de twee zonen kunnen plaatsen. In het onderstaand gedicht heb ik geprobeerd die gevoelens te vertalen.
Koos van der Leij

Geloof in beweging (1)
hoe verloren is die  zoon
de goudzoekende rokkenjager
schuinsmarcheerder van vlees en bloed
Is hij de man van weinig weerstand
de levenslustige hormonale puber
met onrust onder de huid de
sluipmoordenaar van de twijfel

en jij dan met je  knarsende tanden
en zweet waar je zweten kan
plicht arbeid arbeid plicht
de prins op de erwt
de weegschaal voorhanden
de wet als leidraad
eeuwig spanlaken

waar ben jij in beweging

Kunst in de Menorah
De werkgroep Kunst in de Menorah is dit seizoen in de weer met het thema ‘Fundament’ in combinatie met ‘Geloof in beweging’.
De viering met tentoonstelling is gepland op zondag 4 maart.
In de aanloop naar deze zondag zal in elk nummer van Geandewei aandacht besteedt worden aan dit thema.
Elke keer zal één van de deelnemers aan de werkgroep iets schrijven over zijn of haar inspiratie in relatie met dit thema.
Deze keer is Ineke Krol aan de beurt.

Fundament en geloof in beweging…
Ik begin maar met mijn fundament. Mijn wieg stond in de boerderij, tussen de kerk en de oude begroeide toren van Eastermar. Ik groeide op met bijbelverhalen. We wandelden elke zondag naar de kerk, waar ik altijd naast mijn pake zat. De klokken konden we ’s ochtends goed horen. Ik was niet een “stilzitter”, waarop een oudere man op een keer zei “wat zat jij stil!”. Ergens kon ik het niet plaatsen, tot ik thuis nog een preekje van mijn vader kreeg. Toen trok ik de conclusie dat niet alles is zoals het wordt gezegd.
En zo kwam tijdens het opgroeien, ook het geloof in beweging. Ik las graag de bijbel, maar had ook vele vragen. Er was een periode dat het wat verder van me afstond, en ik kindernevendienst deed voor een studiepunt. Toen een jong iemand kwam te overlijden, was het fijn dat de dominee zei dat we ook gerust boos op God mochten zijn.
We hebben een poosje op de Melkkelder gewoond, hier kregen Ype Jan en ik het plan om te trouwen. De dominee nodigde ons uit voor trouwcatechisatie, drie keer een avond. We hadden toen vooral vragen over de zegen. Onze trouwtekst komt uit Exodus: “Indien Gij zelf niet medegaat, doe ons vanhier niet optrekken.” Deze tekst, samen met het bijbelverhaal over de Emmaüsgangers, zijn voor mij belangrijk. Ik zie het geloof als een soort reis, waarin je enerzijds God vraagt mee te gaan, en anderzijds moet je het wel willen zien.
Inmiddels wonen we op De Jerden, en voelen we ons zeer gezegend met onze drie kinderen. Ze zijn alle drie gedoopt, wat een bewuste keuze was. We proberen hen een fundament mee te geven, beseffende dat het geloof altijd in beweging zal zijn.
Ineke Krol

Kunst in de Menorah
De werkgroep Kunst in de Menorah is dit seizoen in de weer met het thema ‘Fundament’ in combinatie met ‘Geloof in beweging’. De viering met tentoonstelling is gepland op zondag 4 maart. In de aanloop naar deze zondag zal in elk nummer van Geandewei aandacht besteed worden aan dit thema. Elke keer zal één van de deelnemers aan de werkgroep iets schrijven over zijn of haar inspiratie in relatie met dit thema. Deze keer is Iepie van der Veen aan de beurt.

Het Bouwsteentje.
Het schilderij is klaar, nog even blijven zitten en kijken.
De kleine jongen drentelt al een poosje om haar heen.
Vind je de kleuren mooi?  Vraagt de schilder.
Ja, maar u bent wat vergeten de Here god staat niet op het schilderij.
De schilder glimlacht en vertelt het kind dat zij de Here God nog nooit heeft ontmoet.
Samen blijven ze een poosje zitten.
Weet je wat, ik ga even rusten, mag jij de Here God schilderen.
In de namiddag zitten ze samen nog even voor het schilderij.
De jongen begint te vertellen, zie je dat gele rondje, dat is de Here God.
De schilder is ontroerd, dankjewel voor het mooie verhaal.
De schilder dacht nog vaak aan het Zonnetje (het Bouwsteentje)
Het was een geschenk. Vrede en alle goeds.
Iepie van der Veen.


Kunst in de Kerk
Ook dit jaar is er weer Kunst in de Kerk in de Menorah. Het thema is dit jaar geloof in beweging op een goed fundament. Als opmaat voor de dienst op 4 maart, zal er de komende keren in Geandewei steeds een stukje geschreven worden door één van de deelnemers van de groep. Iedere deelnemer licht toe wat zijn gedachten en gevoelens zijn rond dit thema, die de basis vormen voor het kunstwerk dat zij aan het maken zijn.
Deze keer is Linda van der Veen aan het woord:

Geloof in beweging…
Allemaal hebben we een fundament. Een uitgangspunt. Zo komt de een uit een vrijgemaakt gezin en is de ander gereformeerd opgevoed. Mijn uitgangspunt ligt in de katholieke kerk. Voor mij een geloof van tradities en mooie plaatjes, maar weinig inhoud. Op mijn 15e kwam ik in de gereformeerde kerk terecht. Hier is mij “geleerd” de Bijbel te lezen. Hierdoor heeft het geloof voor mij meer betekenis en inhoud gekregen. Daar is de zoektocht naar de inhoud van mijn geloof begonnen. Een zoektocht die altijd in beweging is. Er zijn momenten dat ik een rotsvast geloof heb, maar er zijn ook zeker momenten dat de twijfel een grote rol speelt. Ik denk dat twijfel, maar ook zeker vragen erbij horen. Vragen waar we lang niet altijd antwoord op krijgen. Juist als er een stevig fundament is, een goed uitgangspunt, is er ook ruimte voor de twijfel en vragen. Het helpt me om tijdens mijn zoektocht de juiste wegen te kiezen. Waar mijn zoektocht eindigt? Dat weet ik niet, maar ik hoop uiteraard dat de liefdevolle uitgestrekte armen van de Vader, mijn eindbestemming mogen zijn. Want ik zie dat als mijn basis waar ik altijd op terug kan vallen.
Linda van der Veen

Kunst in de Menorah
Op 12 december komt de groep ‘Kunst in de Menorah’ weer bij elkaar. Ook als u de eerste keer gemist hebt, bent u van harte welkom. Zeker ook als u voor de eerste keer mee zou willen doen.
Het thema waar dit jaar mee gewerkt zal gaan worden, bestaat uit twee delen: aan de ene kant ‘fundament’ en aan de andere kant ‘geloof in beweging’. Van dat laatste ‘geloof in beweging’ staat het verhaal van de verloren zoon symbool en voor ‘fundament’ gaan we te rade bij een gedeelte uit 1 Korinthiërs 3, de verzen 9 tot 14. Mogelijkheden genoeg voor inspiratie. Van de basis en het uitgangspunt, bijvoorbeeld de mens als het bouwwerk van God, tot de bewegelijkheid van het bekende verhaal over de wachtende vader en de zwervende zoon, die terugkeert naar de basis.
De deelnemers aan Kunst in de Menorah van dit seizoen laten zich er door inspireren en gaan er mee aan de slag. En u kunt daar ook bij zijn. Op 12 december zijn er mogelijk al eerste aanzetten te beluisteren, ideeën die vorm gaan krijgen enzovoort. Ook zullen we een zondag gaan zoeken waarop de kerkdienst met dit thema gehouden kan worden. Dus graag tot ziens op maandag 12 december om 19.30 in de Menorah.
De commissie.

 

Kunst in de Menorah
Op maandagavond 24 oktober begon het seizoen voor de leden van ‘Kunst in de Menorah’. We hebben natuurlijk gesproken over een nieuw thema. Er zijn verschillende mogelijkheden genoemd, we hebben voornamelijk doorgesproken over 'fundament', 'geloof in beweging' en 'de verloren zoon'. Uiteindelijk kwamen we terecht bij 'Geloof in Beweging' als meest uitdagende thema waar we veel mogelijkheden in zien.
Er is ook doorgesproken over de mogelijkheid om enkele thema's te combineren. Zo zou bijvoorbeeld een tekst of een beeld over het fundament van geloven en het verhaal van de verloren zoon (die uiteindelijk terugkeert naar de basis) gecombineerd kunnen worden.
De beweging die in het geloven ervaren kan worden, krijgt dan vorm in de beweging van de stevige fundamenttekst naar het bewegelijke verhaal van de zoon. Verder hebben we een nieuwe datum geprikt, maandagavond 12 december. Een datum voor de uiteindelijke tentoonstelling en viering rond dit thema moeten we nog vaststellen. Op onze volgende avond, 12 december in de Menorah, kunnen er ook heel goed nog mensen komen meepraten die de eerste avond verhinderd waren. Lijkt het u wat? Of wilt u gewoon eerst eens komen kijken? Kom gerust.
We hebben het dan over het thema, welk Bijbelgedeelte er bij zou passen, op welke manier dit inspireert. En wie weet zijn er al enkele mensen die iets gemaakt hebben en daarvan kunnen vertellen.
Namens de commissie, Ate Klomp

Kunst in de Menorah
Zondag 17 april hebben we de jaarlijkse kunst-in-de-kerk-viering gehouden in de Menorah. De planning van deze dienst was misschien niet helemaal ideaal, zo in de veertigdagentijd, maar vanwege mijn naderende zwangerschapsverlof kon dat niet anders. Zo kwam er veel samen: de veertigdagentijd (en in het bijzonder Palmpasen), het bijhorende liturgisch bloemstuk, een koor (Dracht-ster Cantorij), boekentafel, Kunst in de kerk.
Er was zoveel, dat ik zelfs nog iets vergeten ben: de Paasgroetenactie! Ook dit jaar had de Missionaire Werkgroep Drachten-Oost weer Paastakken, vol met adressen van zieken en 85-plussers in onze wijk, in de kerk geplaatst. Het is dan de bedoeling dat wij, als gemeenteleden, een adresje meenemen om daar een bloemetje met een Paasgroet te bezorgen. Ik hoop dat u, ondanks het feit dat ik verzuimd heb er nog aandacht aan te besteden tijdens de dienst, in groten getale meegedaan heeft! Wat de dienst zelf betreft: ondanks het volle programma kunnen we, denk ik, terugkijken op een mooie dienst. De kunstenaars uit onze wijk hebben weer prachtige werken gemaakt. Het was ook mooi om te zien dat er dit jaar weer enige nieuwe deelnemers waren. Het thema ‘ballingschap’ was misschien een lastige. Bij ballingschap komen ook minder mooie emoties naar boven, zoals wel bleek uit de slotregels van de schriftlezing van die zondag, Psalm 137. Ballingen zijn vaak vluchtelingen, bijwoners in plaats van bewoners. Mensen zonder thuis, die leven in een situatie van hoop en wanhoop, van ‘nog niet’. Wat dat betreft sloot het thema wel mooi aan bij de veertigdagentijd. Daarnaast hield de kindernevendienst haar eigen Palmzondagintocht, met mooi (en lekker) versierde palmpaasstokken. En de muzikale bijdrage van de Drachtster Cantorij zorgde voor nog meer kleur aan de dienst. Bij dezen wil ik nog eens allen die een bijdrage hebben geleverd aan deze dienst en/of de voorbereiding daarvan heel hartelijk danken voor hun inzet!

Ga naar boven