In Drachten – Oost zijn 3 gespreksgroepen actief:

Gespreksgroep “Wiken en Venen”.
Deze Gespreksgroep komt één keer per 3 weken bij elkaar in de Menorah op dinsdagmiddag. Er is een vast bestuur en een jaarprogramma. De groep bestaat uit 10 leden.
Contactpersoon: Mevr. G. Oosterman


Gespreksgroep "Samen verder".
Deze groep bestaat uit 9 leden en komt eens per 3 weken, om de beurt, bij elkaar op de maandagavond. Het programma wordt per keer afgesproken. Deze groepen gebruiken als gespreksmateriaal het maandblad en de katernen, die regelmatig door de Geref. Vrouwenbond worden uitgegeven. Ook wordt door de (leden van) groepen deelgenomen aan door de Bond georganiseerde activiteiten, zoals ontmoetingsdagen, studiedagen, en vormingsconferencies.
Doel van de gespreksgroepen is een beter inzicht te krijgen in de plaats en taak van de vrouw in de kerk en samenleving. Hierbij neemt het persoonlijjk contact een belangrijke plaats in. De bijeenkomsten worden aangekondigd in "Geandewei'. Voor alle groepen geldt: iedere vrouw die mee wil doen is van harte welkom!
Contactpersoon: Mevr. C. Ran.


"Hervormde" Vrouwengroep de "Fakkel".
Contactpersoon: Mevr. A. Harmsen.

Zie voor meer gesprekgroepen elk jaar het activiteiten aanbod van Drachten breed.

Activiteiten - Evenementen - Vergaderingen

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
Datum : 18 februari 2020
19
20
21
22
24
25
26
28
29

Laatste nieuws

Ga naar boven