Vanuit de evangelische opdracht, de dienst der barmhartigheid, vraagt de ZWO-commissie voortdurend aandacht voor de noden in onze wereld.
Zij doet dit o.a. door het aanbieden van informatiemateriaal, het bijhouden van Zendings- en werelddiaconaatzondagen en het organiseren van speciale acties zoals: actie veertigdagentijd, paasgroeten-, handtekeningen- en kaarsenacties, verkoop van zendingskalenders etc.
De commissie wil de gemeente ook stimuleren om geld te geven zodat gerichte hulp geboden kan worden.

Aalzen Adema
Haaye de Roos
Fokje Hofstra

Het blad "Vandaar" komt met 10 nummers per jaar uit en kost € 7,50 per jaar. Het blad "Kerk en Israël Onderweg", hetgeen zich richt op de verhouding tussen de Christelijke kerk en het Joodse volk, verschijnt vier maal per jaar en kost € 5,95 per jaar.
U kunt zich hierop abonneren bij het Protestant Landelijk Dienstencentrum tel: 030-8801880 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hartelijk welkom op de site van de Protestantse Gemeente in Drachten - Oost
We hopen dat u als nieuwkomer, 'oudgediende' of als nieuwsgierige op de vernieuwde website de informatie kunt vinden die voor u van belang is. Het MenorA4tje kunt u vinden onder "Nieuws van ..".
Mist u iets, mail dan de webmaster met uw vraag.

ZAM-Startzondag in de Menorah
Vandaag was de startzondag van de wijken West, Zuid en Oost in de Menorah. Het was geweldig dat de kerk zo vol was.
De startcommissie heeft alles voorbereid. Er waren allerlei activiteiten. Er was een gevarieerd programma met voor iedereen. En de lunch met de mystery guest viel ook zeker in de smaak.
Kortom een waardevolle dag, waarbij het GOEDE VERHAAL van God en mensen werd verteld en handen en voeten kreeg.
De leden van de startcommissie en allen die hebben meegewerkt heel erg bedankt voor jullie inzet en bijdrage. Het was geweldig.

Er staat een fotoreportage in de fotomap van deze site  

Bazaar/voorjaarsmarkt 2020
Voor de bazaar van maart 2020 zoeken we weer goede verkoopbare spullen. Heeft u iets en kunt u het niet thuis opslaan dan kunt bellen met J.van Wieren of J. Damstra.
Namens de bazaarcommissie,
J.Damstra

Protestantse Gemeente Drachten-Oost

Beste mensen.

Tegenwoordig moet elke instantie van zijn leden toestemming hebben om gegevens van hen te bewaren of te publiceren. Wat weten wij vaak al van u?

U heeft zich in laten schrijven en daarom hebben wij van u een aantal van de volgende gegevens:
Voornaam, achternaam, geboortedatum, burgerlijke staat, wijkgemeente, sectie, relatie (soort lid), adres, telefoonnummer, e-mail, registratienummer, inschrijfdatum, doop (datum), belijdenis (datum), vorig adres, verbintenisdatum (gemeentelijk huwelijk)), kerkelijk huwelijk (datum), geboorteplaats.

U ziet dat we al heel veel van u weten. Daar hoeven wij, volgens de wet geen toestemming voor te vragen, want dat heeft u ons zelf doen toekomen.

Daarnaast hebben we nog een P.E.-kaart. P.E. staat voor Pastorale Eenheid. Dat is, laten we zeggen de groep mensen waarmee u een huishouding vormt. Op de P.E.-kaart staan alle bovenstaande gegevens van alle personen die tot uw huishouding horen.

Ook daar hoeven wij, volgens de wet, geen toestemming voor te vragen. U heeft ze ons ten slotte zelf verstrekt. 

Het is anders bij de Wijkgids, de Geandewei, het MenorAviertje, de website en de Beamerpresentatie op zondag.
De Wijkgids is van en voor de leden van de wijkgemeente Oost. De gids wordt uitsluitend gebruikt voor interne organisatorische doeleinden. In de Wijkgids publiceren we naam, adres en sectie. Verder worden alle ambtsdragers genoemd en alle vrijwilligers die verder nog meewerken met naam, adres, telefoonnummer, emailadres en soms met een foto. De gegevens uit de Wijkgids worden niet aan derden ter beschikking gesteld.
In de Geandewei, het MenorAviertje en de Beamerpresentatie op zondag staan vaak persoonlijke gegevens, ingegeven door de zorg voor mensen. Vaak wordt dit met de betrokken gemeenteleden overlegd. Op de website staat alle informatie over heel het wijkgebeuren.

Voor publicatie van persoonsgegevens in de Wijkgids, de Geandewei, op het MenorAviertje en op de Beamerpresentatie op zondag en op de website vinden we dat we toestemming moeten hebben.
We kunnen natuurlijk iedereen persoonlijk om toestemming vragen, maar dat is onbegonnen werk; voor dat die reacties binnen zijn! We draaien het om. Wij vragen u aan te geven waaraan u geen toestemming geeft. Dus, als u niets van u laat horen zien we dat als toestemming.


Wilt u iets niet gepubliceerd zien dan moet u dat aan de scriba melden. U kunt hem mailen of een briefje schrijven. Zie de voorbeeldtekst onder aan de brief.


Als u persoonsgegevens niet gepubliceerd wilt hebben, moet u dat vooraf aan de scriba melden.
Als u niet reageert geeft u toestemming.

Voortaan krijgt elk nieuw lid deze brief zodat iedereen op de hoogte is.

Op de website van het dienstencentrum is een algemeen privacyverklaring te vinden op: https://www.protestantsekerk.nl/documentenprivacy 

Scriba:
H.Dorsman
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Betreft: Publicatie persoonsgegevens.

Ondergetekende:……………………………………………………………………………………………………………………..(naam)

Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lid van de Protestantse Gemeente Drachten, wijkgemeente Oost,
Geeft geen toestemming voor publicatie van zijn/haar persoonsgegevens in de Wijkgids,
de Geandewei, het MenorAviertje, de website en de Beamerpresentatie op zondag.


Handtekening:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

In Drachten – Oost zijn 3 gespreksgroepen actief:

Gespreksgroep “Wiken en Venen”.
Deze Gespreksgroep komt één keer per 3 weken bij elkaar in de Menorah op dinsdagmiddag. Er is een vast bestuur en een jaarprogramma. De groep bestaat uit 10 leden.
Contactpersoon: Mevr. G. Oosterman


Gespreksgroep "Samen verder".
Deze groep bestaat uit 9 leden en komt eens per 3 weken, om de beurt, bij elkaar op de maandagavond. Het programma wordt per keer afgesproken. Deze groepen gebruiken als gespreksmateriaal het maandblad en de katernen, die regelmatig door de Geref. Vrouwenbond worden uitgegeven. Ook wordt door de (leden van) groepen deelgenomen aan door de Bond georganiseerde activiteiten, zoals ontmoetingsdagen, studiedagen, en vormingsconferencies.
Doel van de gespreksgroepen is een beter inzicht te krijgen in de plaats en taak van de vrouw in de kerk en samenleving. Hierbij neemt het persoonlijjk contact een belangrijke plaats in. De bijeenkomsten worden aangekondigd in "Geandewei'. Voor alle groepen geldt: iedere vrouw die mee wil doen is van harte welkom!
Contactpersoon: Mevr. C. Ran.


"Hervormde" Vrouwengroep de "Fakkel".
Contactpersoon: Mevr. A. Harmsen.

Zie voor meer gesprekgroepen elk jaar het activiteiten aanbod van Drachten breed.

Activiteiten - Evenementen - Vergaderingen

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
30

Laatste nieuws

Ga naar boven