Vanuit de evangelische opdracht, de dienst der barmhartigheid, vraagt de ZWO-commissie voortdurend aandacht voor de noden in onze wereld.
Zij doet dit o.a. door het aanbieden van informatiemateriaal, het bijhouden van Zendings- en werelddiaconaatzondagen en het organiseren van speciale acties zoals: actie veertigdagentijd, paasgroeten-, handtekeningen- en kaarsenacties, verkoop van zendingskalenders etc.
De commissie wil de gemeente ook stimuleren om geld te geven zodat gerichte hulp geboden kan worden.

Aalzen Adema
Haaye de Roos
Fokje Hofstra

Het blad "Vandaar" komt met 10 nummers per jaar uit en kost € 7,50 per jaar. Het blad "Kerk en Israël Onderweg", hetgeen zich richt op de verhouding tussen de Christelijke kerk en het Joodse volk, verschijnt vier maal per jaar en kost € 5,95 per jaar.
U kunt zich hierop abonneren bij het Protestant Landelijk Dienstencentrum tel: 030-8801880 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

JUBILEUMVIERING 8 MAART 2020
Het is 4 maart precies 50 jaar geleden dat ons kerkgebouw, de Menorah, officieel geopend werd.
Om samen terug te kijken op 50 jaar geschiedenis van de gemeente met en in de Menorah wordt ter gelegenheid van dit heuglijke feit voor de leden van onze wijkgemeente Drachten-Oost op zondag 8 maart een gezellig samenzijn georganiseerd.
We beginnen met een feestelijke kerkdienst. Daarna is er koffie met iets lekkers, we gaan samen eten, een (gedeelte van) de film van het jubileum van ds. Anne Henk Boschma wordt vertoond en als klap op de vuurpijl is er een prachtige voorstelling van verhalenverteller Kees Posthumus: ‘Dwars door de bijbel’.
“Tientallen bekende en onbekende verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament zijn door Kees Posthumus samengebracht in een wervelend reisverhaal. Alle liefdes uit de Bijbel, de verloren zoon heen en terug, profeten met hun ongemakkelijke boodschap, Jona in een liedje; in ruim een uur is men weer helemaal up-to-date met de Bijbel.” De voorstelling komt uit in het kader van het jaarthema van de PKN: ‘Een goed verhaal’. Verhalen van toen en daar worden verhalen voor mensen van hier en nu. En dat thema past goed bij de gedachte aan al die honderden goede verhalen uit de bijbel die in die 50 jaar in de Menorah al verteld zijn!
Er zal deze dag een kleine tentoonstelling en een beamerpresentatie te zien zijn van de geschiedenis van de Menorah.
LET OP! Diegene die er bezwaar tegen heeft dat hij of zij voorkomt op beeldmateriaal dat die dag vertoond zal worden in de beamerpresentatie en op de tentoonstelling, kan dit tijdig kan aangeven via E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Programma
10.00 uur : Feestelijke kerkdienst met medewerking van de Zanggroep Menorah, Voorganger ds. Anne Henk Boschma
11.15 uur : Koffie met gebak
12.00 uur : Gezamenlijke lunch
12.45/13.00 uur : Vertoning film van het 30-jarig jubileum van ds. Anne Henk Boschma
13.45 uur : Hapje en drankje
± 14.30 uur : Voorstelling ‘Dwars door de bijbel’ door verhalenverteller Kees Posthumus
± 15.30 uur : Afsluiting van de dag

Opgeven
Gemeenteleden van Drachten-Oost: vergeet u niet u aan te melden als u van plan bent na de koffie te blijven voor de lunch, de film en de voorstelling? Dat kan door het antwoordstrookje onder aan de uitnodiging in de daarvoor bestemde melkbus in de Menorah te deponeren, via E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Met een hartelijke groet,
namens de werkgroep Jubileum Menorah (Jaap Bruintjes, Jan Bult, Henny van Duinen en Dinie van der Leij),
Coby de VriesIn Drachten – Oost zijn 3 gespreksgroepen actief:

Gespreksgroep “Wiken en Venen”.
Deze Gespreksgroep komt één keer per 3 weken bij elkaar in de Menorah op dinsdagmiddag. Er is een vast bestuur en een jaarprogramma. De groep bestaat uit 10 leden.
Contactpersoon: Mevr. G. Oosterman


Gespreksgroep "Samen verder".
Deze groep bestaat uit 9 leden en komt eens per 3 weken, om de beurt, bij elkaar op de maandagavond. Het programma wordt per keer afgesproken. Deze groepen gebruiken als gespreksmateriaal het maandblad en de katernen, die regelmatig door de Geref. Vrouwenbond worden uitgegeven. Ook wordt door de (leden van) groepen deelgenomen aan door de Bond georganiseerde activiteiten, zoals ontmoetingsdagen, studiedagen, en vormingsconferencies.
Doel van de gespreksgroepen is een beter inzicht te krijgen in de plaats en taak van de vrouw in de kerk en samenleving. Hierbij neemt het persoonlijjk contact een belangrijke plaats in. De bijeenkomsten worden aangekondigd in "Geandewei'. Voor alle groepen geldt: iedere vrouw die mee wil doen is van harte welkom!
Contactpersoon: Mevr. C. Ran.


"Hervormde" Vrouwengroep de "Fakkel".
Contactpersoon: Mevr. A. Harmsen.

Zie voor meer gesprekgroepen elk jaar het activiteiten aanbod van Drachten breed.

Hartelijk welkom op de site van de Protestantse Gemeente in Drachten - Oost
We hopen dat u als nieuwkomer, 'oudgediende' of als nieuwsgierige op de vernieuwde website de informatie kunt vinden die voor u van belang is. Het MenorA4tje kunt u vinden onder "Nieuws van ..".
Mist u iets, mail dan de webmaster met uw vraag.

Jubileum
4 maart 2020 is het 50 jaar geleden dat de Menorah officieel geopend werd. Kijk voor meer informatie onder activiteiten.

Vrijwilligersavond 31 januari 2020
Wat was het weer een geweldige avond; samen elkaar ontmoeten, koffie/thee drinken, eten, een spel spelen in een entourage waarin je begeleid werd naar een zitplaats en je je speciaal voelt.
De avond werd afgesloten met een uit volle borst gezongen afsluitend lied wat te vinden is in de map Documenten/algemeen/Lied vrijwillersavond 2020
De foto's staan in de map 2020 01 31 vrijwilligersavond

 

 

 

In de nieuwste Geandewei staan onder de rubriek van de Menorah enkele onjuiste vermeldingen:

Zondag 23 februari, Menorah, geen dienst
Zondag 23 februari, De Oase: 11.30 uur, Oase Anders

Wat het moet zijn is:

23 februari om 10.30 uur, kerkdienst in de Menorah door ds. Hans de Jong (Leerdienst over zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus)
23 februari is er geen Oase Anders bijeenkomst

 

Protestantse Gemeente Drachten-Oost

Beste mensen.

Tegenwoordig moet elke instantie van zijn leden toestemming hebben om gegevens van hen te bewaren of te publiceren. Wat weten wij vaak al van u?

U heeft zich in laten schrijven en daarom hebben wij van u een aantal van de volgende gegevens:
Voornaam, achternaam, geboortedatum, burgerlijke staat, wijkgemeente, sectie, relatie (soort lid), adres, telefoonnummer, e-mail, registratienummer, inschrijfdatum, doop (datum), belijdenis (datum), vorig adres, verbintenisdatum (gemeentelijk huwelijk)), kerkelijk huwelijk (datum), geboorteplaats.

U ziet dat we al heel veel van u weten. Daar hoeven wij, volgens de wet geen toestemming voor te vragen, want dat heeft u ons zelf doen toekomen.

Daarnaast hebben we nog een P.E.-kaart. P.E. staat voor Pastorale Eenheid. Dat is, laten we zeggen de groep mensen waarmee u een huishouding vormt. Op de P.E.-kaart staan alle bovenstaande gegevens van alle personen die tot uw huishouding horen.

Ook daar hoeven wij, volgens de wet, geen toestemming voor te vragen. U heeft ze ons ten slotte zelf verstrekt. 

Het is anders bij de Wijkgids, de Geandewei, het MenorAviertje, de website en de Beamerpresentatie op zondag.
De Wijkgids is van en voor de leden van de wijkgemeente Oost. De gids wordt uitsluitend gebruikt voor interne organisatorische doeleinden. In de Wijkgids publiceren we naam, adres en sectie. Verder worden alle ambtsdragers genoemd en alle vrijwilligers die verder nog meewerken met naam, adres, telefoonnummer, emailadres en soms met een foto. De gegevens uit de Wijkgids worden niet aan derden ter beschikking gesteld.
In de Geandewei, het MenorAviertje en de Beamerpresentatie op zondag staan vaak persoonlijke gegevens, ingegeven door de zorg voor mensen. Vaak wordt dit met de betrokken gemeenteleden overlegd. Op de website staat alle informatie over heel het wijkgebeuren.

Voor publicatie van persoonsgegevens in de Wijkgids, de Geandewei, op het MenorAviertje en op de Beamerpresentatie op zondag en op de website vinden we dat we toestemming moeten hebben.
We kunnen natuurlijk iedereen persoonlijk om toestemming vragen, maar dat is onbegonnen werk; voor dat die reacties binnen zijn! We draaien het om. Wij vragen u aan te geven waaraan u geen toestemming geeft. Dus, als u niets van u laat horen zien we dat als toestemming.


Wilt u iets niet gepubliceerd zien dan moet u dat aan de scriba melden. U kunt hem mailen of een briefje schrijven. Zie de voorbeeldtekst onder aan de brief.


Als u persoonsgegevens niet gepubliceerd wilt hebben, moet u dat vooraf aan de scriba melden.
Als u niet reageert geeft u toestemming.

Voortaan krijgt elk nieuw lid deze brief zodat iedereen op de hoogte is.

Op de website van het dienstencentrum is een algemeen privacyverklaring te vinden op: https://www.protestantsekerk.nl/documentenprivacy 

Scriba:
H.Dorsman
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Betreft: Publicatie persoonsgegevens.

Ondergetekende:……………………………………………………………………………………………………………………..(naam)

Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lid van de Protestantse Gemeente Drachten, wijkgemeente Oost,
Geeft geen toestemming voor publicatie van zijn/haar persoonsgegevens in de Wijkgids,
de Geandewei, het MenorAviertje, de website en de Beamerpresentatie op zondag.


Handtekening:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Activiteiten - Evenementen - Vergaderingen

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
Datum : 18 februari 2020
19
20
21
22
24
25
26
28
29

Laatste nieuws

Ga naar boven